×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Ny redovisning av folktandvården får godkänt

2011-08-31, Tidningenvision.se

För två år sedan kritiserade Statskontoret landstingen för att de var dåliga på att redovisa folktandvårdens ekonomi. Statskontoret hotade med lagstiftning men nu får landstingens nya redovisningsmodell godkänt.

2008 gav regeringen Statskontoret i uppdrag att granska landstingens redovisning av folktandvårdens ekonomi. I den första rapporten, som kom för två år sedan, konstaterade Statskontoret att det fanns stora brister i redovisningen.

Bland annat påpekades risk för att folktandvården kunde få subventioner som kunde leda till snedvriden konkurrens gentemot de privata tandläkarna. Inte i någon av landstingens årsredovisningar fann Statskontoret tydliga redogörelser för intäkter och kostnader. Det fanns också stora skillnader i hur landstingen gjorde sina redovisningar.

Statskontoret tyckte att bristerna vad så allvarliga att man efterlyste en lagreglering för att få landstingen att skärpa sig, något som Sveriges Kommuner och Landsting var mycket negativ till.

Efter kritiken har nu landstingen tagit fram en redovisningsmodell som får godkänt av Statskontoret. Där ska alla landsting bland annat tydligt specificera alla uppdrag och ersättningar de ger till folktandvården. Landstingen ska också separat redovisa alla de olika verksamheternas intäkter och kostnader, till exempel specialist- och allmäntandvård för barn samt abonnemangstandvård.

Statskontoret anser dock att det krävs ytterligare kontroller av att landstingen efterlever den nya modellen och vill ha en ny utvärdering av landstingens ekonomiska redovisning av folktandvården under 2014.
 

Lasse Nilsson

lasse.nilsson@sktf.se

Artiklar

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum