×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

SKTF sågar förslag om ny missbruksvård

2011-04-27, Tidningenvision.se

En statlig utredning föreslår att sjukvården ska ha huvudansvaret för all behandling av missbrukare. Fel, tycker SKTF som befarar att insatserna för missbrukare kommer att minska.

Fakta

I utredningen “Bättre insatser vid missbruk och beroende” finns sammanlagt 70 olika förslag. Några av dem är:

Tidig upptäckt. Socialtjänsten, skolpersonal, läkare, och företagshälsovården ska genom lagreglering och utbildningar bli bättre på att upptäcka personer med riskbruk.

Tydligare ansvar. Landstinget ska ansvara för abstinensvård, behandling och tillnyktring. Kommunerna ansvarar för psykosocialt stöd, samt stöd till boende, sysselsättning och försörjning. Landstingen och kommunerna kan sluta avtal om att överlåta uppgifter mellan varandra.

Vårdgaranti. Personer med missbruk eller beroende ska få behandling inom 30 dagar.

Kvalitetssäkring. HVB-hem som bedriver behandling av missbrukare ska vara auktoriserade.

Kompetens. De som vill börja jobba i missbruks- och beroendevården ska gå en tvåårig ky-utbildning. För personal som redan arbetar med missbrukare inrättas en sex månaders nationell yrkesutbildning.

Socialtjänsten ska inte längre ha ansvar för behandlingen av missbrukare. Det anser regeringens utredare Gerhard Larsson som i dag lade fram förslaget till förändringar av missbruksvården.

Kommunerna ska även i fortsättningen ha ansvar för boende, försörjning och sysselsättning i stödet till missbrukare. Men vilken vård och behandling som ska ges till missbrukare ska bestämmas av landstingen.

Ett av skälen är enligt utredaren att vården av missbrukare förändrats, från en tyngdpunkt på psykosociala behandlings- och stödinsatser mot mer medicinsk behandling med läkemedel.  Ett annat skäl är att den nuvarande ordningen lett till att tillgången på vård är ojämlik. Små kommuner har problem att klara kostnaderna för vården, möjligheten för en missbrukare att få behandling beror i hög grad beror på var personen råkar vara bosatt.

Det delade ansvaret leder också, enligt utredaren, till samordningsproblem som särkilt drabbar missbrukare som också har psykiska sjukdomar. Det är inte ovanligt att landstinget nekar behandling med motivering att kommunen först ska behandla missbruket, eller omvänt att kommunen kräver att sjukvården börjar med att behandla den psykiska sjukdomen.

Men utredningens förslag får hård kritik både från SSR och SKTF som varnar för att utbudet av insatser till missbrukare kommer att minska.

– Det är viktigt att  inte reducera det sociala arbetet i missbruksvården. Många kommuner har ett utvecklat arbete kring 12-stegsprogram, återfallsprevention, arbete med barn och ungdomar som riskerar att själva få missbruksproblem eller har föräldrar som missbrukar. Att inte låta dessa och andra metoder utvecklas vidare vore väldigt olyckligt och en förlust för missbruksvården, säger SKTFs ordförande Eva Nordmark.

Hon tror inte heller utredningens förslag kommer att stärka missbrukarnas rättigheter till behandling. Tvärtom. Om vården regleras i hälso- och sjukvårdslagen i stället för socialtjänstlagen försvinner den enskildes möjlighet att hävda sin rätt i domstol.

Det bästa vore, enligt Eva Nordmark, att i stället skärpa reglerna för kommunernas och landstingens samverkan.

– Till exempel att de måste ta fram gemensamma överenskommelser, där det tydligt framgår vilket samlat behandlingsutbud som erbjuds och vem som ska göra vad i förhållande till individen, säger Eva Nordmark.
 

Mårten Kierkegaard

marten.kierkegaard@vision.se

Artiklar

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum