×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Riskfyllt arbete på gruppboenden

2011-04-06, Tidningenvision.se

Arbetsgivarna på hvb-hem och andra särskilda boenden har dålig koll på arbetsmiljön, visar Arbetsmiljöverkets inspektioner.

Arbetsmiljöverket har inspekterat 300 boenden i Stockholm och ytterligare sju län i Mellansverige. Både offentliga och privata boenden för personer med olika funktionshinder eller ungdomar med sociala svårigheter har fått besök av inspektörerna, och nästan samtliga får kritik för brister i arbetsmiljön.

Vanligast är risker för belastningsskador eller hot och våld. De senaste fem åren har anställda på särskilda boenden anmält 3 500 arbetsolyckor, varav 40 procent gäller hot och våld.

– Det är inte ett generellt problem överallt, men det förekommer också ganska mycket hot och våld som inte syns i statistiken. Vi får höra mycket på våra inspektioner och vi försöker få arbetsgivarna att arbeta mer förebyggande, säger Agneta Karlström, arbetsmiljöinspektör i Stockholm.

Kraven gäller främst att arbetsgivarna måste bli bättre på att identifiera och bedöma vilka arbetsmiljörisker som finns, och skriva ner instruktioner till personalen om hur de ska jobba för att undvika skador.

–Deras uppdrag är ju att se till att de boende har det så bra som möjligt, och det är inte alltid så lätt att byta perspektiv. Men man måste också se till att personalen har en bra  arbetsmiljö. Riskerna är ju också väldigt olika: De aktiviteter man gör med en person innebär helt andra risker än det man gör med en annan, säger Agneta Karlström och betonar att man därför måste göra riskbedömningar för arbetet med varje enskild person som bor på boendet.

När det gäller risk för belastningsskador kan det vara instruktioner kring tunga lyft och förflyttningar, arbetsställningar och hur man hanterar rullstolar. För att minska riskerna att utsättas för hot och våld i arbetet med utagerande personer handlar det om att skapa ett gemensamt förhållningssätt.

– Instruktionerna ska vara väldigt konkreta. På ett ställe blev till exempel en boende väldigt upprörd av färgen grönt och då blir instruktionen till personalen att aldrig bära gröna kläder, säger Agneta Karlström.

Inspektionerna ledde till att Arbetsmiljöverket ställde sammanlagt 1 230 krav på brister som måste åtgärdas. Dessutom tre beslut om förelägganden vilket innebär att arbetsgivaren i nästa skede kan hotas med böter om de inte rättar till problemen.
 

Mårten Kierkegaard

marten.kierkegaard@vision.se

Artiklar

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum