×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Nytt avtal klart för kyrkans anställda

2011-04-04, Tidningenvision.se

Flera förbättringar för yngre anställda med barn och löneökningar på minst 1,5 procent. Det är några av delarna i nya löneavtalet för Svenska kyrkans anställda.

Avtalet som förhandlats fram med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation berör cirka 4 500 SKTF-medlemmar och började gälla 1 april. Det ger minst 1,5 procent i löneökning i genomsnitt för gruppen, men det kan bli mer i lokala förhandlingar. Avtalet innehåller dock inga garantier för hur mycket enskilda anställda ska få.

– Det är klart att vi tycker att det borde ha varit mer än 1,5 procent, men det ligger på samma nivå som andra så kallade krisavtal som slutits på arbetsmarknaden de senaste åren, säger Anders Blom, stiftskonsulent och ledamot i SKTFs förbundsstyrelse.

Varför hamnade avtalet i nivå med krisavtalen som skrevs 2009, nu när ekonomin nu blivit bättre och inflationen ligger på cirka 2,5 procent?

– Arbetsgivarna sade redan tidigt i förhandlingarna att ”vi har inga pengar”. Det var svårt att få igenom att vi skulle få en högre procent än de anställda inom Sveriges Kommuner och Landstings avtalsområde. När det gäller förbättrade villkor är jag däremot nöjd, säger Anders Blom.

En förbättring är att föräldrapenningstillägget utökas så att det betalas ut i 150 dagar i stället för som tidigare 90 dagar. Tillägget innebär att arbetsgivaren lägger på 10 procent av lönen, så att anställda som är hemma med barn totalt får 90 procent av lönen. Denna regel börjar gälla för barn som föds efter 1 juli i år.

Nytt är även att hela föräldrapenningtillägget inte behöver tas i ett svep, utan kan plockas ut tre gånger per år. En annan förbättring är att båda föräldrarna nu får besöka mödravårdcentralen två gånger på betald arbetstid. Tidigare var det bara mamman som hade rätt till det.

SKTF hoppas det nya avtalet ska leda till att anställda får kompetensutveckling i högre utsträckning. En enkät som förbundet gjort visar att bara 30 procent av de kyrkoanställda har fått den kompetensutveckling de har rätt till, vilket är två dagar per år.

I det gamla löneavtalet nämns inte kompetensutveckling, men i det nya står det att den anställde i ska få en individuell kompetensutvecklingsplan och att arbetsgivare ska avsätta resurser för att kunna genomföra planen.

Avtalet innebär även en del förbättringar för anställda som övernattar i jobbet, så kallad lägerverksamhet. Tidigare har lägerersättningen bara omfattat personer som arbetat på barn-, konfirmand- och körläger. Nu gäller det all församlingsverksamhet med övernattning, förutom konferenser. Dygnsersättningen höjs med drygt 5 procent, från 475 kronor till 500 kronor.

Krav som SKTF ställt, men inte fått igenom, är friskvård på betald arbetstid, bibehållen lön vid sjukvårdsbesök och att arbetsgivaren betalar ett särskilt tillägg så att alla som är hemma med sjukt barn får 80 procent av lönen.

Avtalet gäller bara 13 månader och SKTF arbetar vidare med flera frågor inför nästa avtal. Bland annat har man skapat en arbetsgrupp tillsammans med arbetsgivarorganisationen när det gäller förtroendearbetstid och generationsväxling.

Karin Warne

karin.warne@vision.se

Artiklar

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum