Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Tio år med en stark vision

Sveriges mest framåtsyftande fackförbund fyller tio år. Ett årtionde av medlemstillväxt, tunga avtalsförhandlingar, en pandemi och en ständigt återkommande – helt avgörande – fråga: Vill du gå med? Här är historien om Vision.

Visions övergripande mål är fler medlemmar för ökad facklig styrka, och under de tio år som har gått sedan namnbytet från SKTF har förbundet vuxit stadigt. 2020 passerade Vision för första gången 200 000 medlemmar.

Framgången beror på många saker, men en sticker ut som helt avgörande, säger förbundsordförande Veronica Magnusson. Att alla som kan vara med får frågan om att vara det.

– Att ställa frågan om medlemskap är en grunduppgift i vårt fackliga arbete. Det är grunden för allt annat, för att vi ska ha kraft när vi förhandlar och för att vi ska kunna skapa vardagsnytta för våra medlemmar. Ställer vi inte frågan kan man tycka att vi är bra, men man går ändå inte med.

Att ta organisering på allvar och låta allting utgå därifrån är steg ett. Steg två är att fylla medlemskapet med nytta för medlemmarna. Även där tycker Veronica Magnusson att Vision lyckas leverera.

– Vårt medlemslöfte är att man ska få ut så mycket som möjligt av sitt arbetsliv. Det innebär många stora och små saker i vardagen för varje medlem. På ett övergripande plan tycker jag att vi bland annat har lyckats lyfta frågan om jämställda villkor och om ett mänskligt arbetsliv på ett bra sätt.

Veronica Magnusson valdes till förbundsordförande i Vision 2014. Redan 2003, som socialsekreterare i Norrköpings kommun, gick hon med i dåvarande Svenska kommunaltjänstemannaförbundet (SKTF). Det tidiga 2000-talet var en period av facklig kräftgång. 2007, när regeringen Reinfeldt höjde medlemsavgiften för a-kassan, vek medlemskurvan brant nedåt.

SKTF beslutade sig för att ta krafttag. Man började med det man kunde förändra: Det egna arbetet och förhållningssättet. 2008 valdes Veronica Magnusson till ledamot i förbundsstyrelsen och kom därmed att ha en aktiv roll i förändringsprocessen.

– Namnbytet 2011 manifesterade ett långvarigt utvecklings- och förändringsarbete inom förbundet. Vi utgick från en lägesbeskrivning där vi visste att många såg på facken som något man tyckte var bra, men också som något grått och mossigt och inte särskilt relevant för en själv, säger Veronica Magnusson.

Det främsta intyget om att SKTF behövde förändra sig var att man hade tappat medlemmar 20 år i sträck.

– Det var allvarligt. Det innebar att vi höll på att urholka kraften för alla medlemmar,      då även befintliga medlemmar förlorar på att vi blir svagare. Det fanns mycket vi var tvungna att ta tag i. Det är jobbigt att se att man som person och organisation behöver förändras. Men vi lyckades vända känslan av ”va, duger inte vi?” till en beslutsamhet om att vi ska visa omvärlden hur bra vi kan vara.

Vad skiljer Vision från andra fackförbund, i dina ögon? 

– Vi försöker medvetet ta en roll där vi utvecklar den fackliga rörelsen i stort. Vi prövar oss fram och vågar gå in i frågor som inte tidigare har setts som fackliga frågor, som hbtqi- och hållbarhetsfrågor. ”Ni ligger långt framme!” är något jag ofta får höra. Sen tycker jag också att vi har de bästa förtroendevalda, som är glada, tar initiativ och gör enormt mycket lokalt, säger Veronica Magnusson.

Vilken är er största utmaning i dag?

– Att vi inte kan luta oss tillbaka. Vi kan inte tycka att vi har förändrat klart. Om vi vill vara det som vi tycker kännetecknar Vision innebär det att vi hela tiden måste ta tag i de frågor som dyker upp, och ta oss an dem på ett bra sätt. Det är roligt, men det tar också mycket energi att ha den framåtlutningen.

I mars 2020 slog coronapandemin till med full kraft. Arbetslivet förändrades i ett slag, och även det fackliga arbetet kom att påverkas i hög grad. Till följd av de rådande restriktionerna höll Vision år 2020 ett helt digitalt förbundsmöte.

– Personligen drivs jag av engagemang och gemenskap. Det har varit tufft att inte få träffas och bedriva fackligt arbete som vanligt, säger Veronica Magnusson.

2020 lanserades också Visions app, som gör det möjligt för medlemmarna att ha förbundet med sig i fickan.

– Dialogen med medlemmarna är enormt viktig. De vill och ska få bra råd och svar när de ställer frågor, och det ska vara lätt att få kontakt. För tio år sedan ringde man, det gör man i mindre utsträckning nu. Vår rådgivning och att det är lätt att ta kontakt med oss på olika sätt oavsett var du befinner dig är mycket uppskattat, säger kanslichefen Karin Ottosson.

Veronica Magnusson fyller i.

– Det är viktigt att skapa närvaro i vardagen och att vi är tillgängliga hela tiden.

Digitaliseringen accelererade under pandemin och kommer på sikt påverka arbetslivet än mer. Eva-Lotta Nilsson, förhandlingschef inom Vision, ser omstruktureringen av arbetslivet som en av de viktigaste frågorna för förbundet. Det omställningsavtal man landade 2012 för den stora grupp medlemmar som är anställda inom kommun eller region var betydelsefullt på den här punkten, säger hon. Det kan bland annat ge rätt till vidareutbildning innan eventuella arbetsuppgifter försvinner.

– För våra medlemmar handlar det om de fortsatta möjligheterna att försörja sig. Det öppnar för att få nya arbetsuppgifter. Det nya arbetslivet är ett faktum. Vi som facklig organisation får inte vara naiva eller dumdristiga inför det. Vi ska stå bakom våra medlemmar och stötta dem i förändringen, säger Eva-Lotta Nilsson.

Också Veronica Magnusson ser en utveckling av omställningsavtal, som ger möjlighet att studera och kompetensutveckla sig inom ramarna för en anställning, som en viktig fråga de kommande tio åren. En annan hjärtefråga är hållbarhet.

– Vi vill att våra medlemmar både ska kunna jobba aktivt för de globala hållbarhetsmålen på sina arbetsplatser och få tillgång till ett mer hållbart arbetsliv, klimatmässigt och socialt. Vi som fack ska vara drivande i den förändringen, säger Veronica Magnusson.

 

 

Tio år med Vision

3 starka profiler

• Eva Nordmark

Förbundsordförande för SKTF från 2004 till 2011, därefter ordförande för TCO. Sedan 2019 arbetsmarknadsminister för S. Presenterade under en idékonferens år 2006 en bild av den positiva kraft SKTF skulle kunna vara – i kontrast till den dystra tyngd många upplevde omgärda fackföreningsrörelsen. ”Den bilden har betytt mycket för oss”, säger kanslichef Karin Ottosson.

• Ove Jansson

Valdes till ledamot i förbundsstyrelsen 1996. Från 2008 till 2020 var Ove Jansson första vice förbundsordförande. Arbetade hela tiden parallellt som bibliotekarie i hemorten Tidaholm. Den som tillsammans med Eva Nordmark drev på och igenom det stora förändringsarbetet som tog SKTF till Vision.

• Annika Strandhäll

Började som ung förtroendevald i Göteborg 1995. Förbundsordförande för Vision från 2011 till 2014, när hon utsågs till socialförsäkringsminister i Stefan Löfvens regering. ”Hon drev förändringsarbetet vidare, samtidigt som hon var tydligt förankrad i fackliga kärnfrågor som socialförsäkringar och pension”, säger förhandlingschef Eva-Lotta Nilsson.

3 viktiga framgångar 

• Omställningsavtal för kommun och region

År 2012 fick Visions medlemmar inom kommun och region, som är den största medlemsgruppen, för första gången ett omställningsavtal. Avtalet var resultatet av flera års arbete från förbundets sida och innebär en stor trygghet för medlemmar som riskerar att bli arbetslösa på grund av arbetsbrist. Sedan dess har avtalet justerats så att det blivit möjligt att använda pengar ur omställningsfonden för förebyggande omställningsinsatser i de fall arbetsgivare ser ett sådant behov.

• Ökat medlemsantal – tio år i rad

I dag har Vision över 200 000 medlemmar. ”Fler medlemmar för ökad facklig styrka” är förbundets övergripande mål. ”Allt vi gör utgår från att vi är en stark organisation som kan göra skillnad för medlemmarna. Det är häftigt, vi har gått från en organisation som tappade i styrka till en organisation som ökar i styrka”, säger kanslichef Karin Ottosson.

• Bättre ledarskapsvillkor

Coronapandemin kom att bidra till ett förstärkt intresse för Visions långsiktiga arbete för bättre ledarskapsvillkor inom välfärden, både bland politiker och allmänhet. ”Även tidigare tycker jag att vi har lyckats lyfta frågor om jämställda villkor och pekat på strukturella löneskillnader som måste rättas till om vi ska ha en bra välfärd där folk vill jobba”, säger förbundsordförande Veronica Magnusson.

 

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar