Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Hiv-prevention i Kenya

Hur fungerar arbetet med att minska antalet hiv-smittade i Kenya? Det undersökte Rania Braimok, med hjälp av Visions internationella studentstipendium. Till vardags läser hon till socionom. Läs hennes reseberättelse.

Tack vare Visions internationella studentstipendium har jag haft möjligheten att göra min verksamhetsförlagda utbildning i Kenya som en del av min utbildning på socionomprogrammet.

För några år sedan fick jag möjligheten att besöka min svägerska som jobbade med antikorruption i Östafrika. Jag blev då väldigt inspirerad till att någon gång i framtiden åka tillbaka för att hjälpa till i samhällsutvecklingen. Väldigt tidigt i min utbildning insåg jag att jag skulle kunna ha möjlighet att kombinera min önskan om att hjälpa till i frågor inom internationellt socialt arbete genom att göra min verksamhetsförlagda utbildning i ett utvecklingsland och det var med anledning av detta som jag sökte stipendiet.

Den verksamhet som jag har genomfört min verksamhetsförlagda utbildning på, heter KENWA, Kenya Network of Women with Aids. KENWA grundades 1993 som en supportgrupp av fem hiv-positiva kvinnor som såg behovet av att gå samman och dela erfarenheter under en tid då stigma och diskriminering var utbrett. KENWA:s nuvarande VD, Asunta Wagura, var en av dessa kvinnor. 1998 registrerades organisationen som en non-governmental organization, NGO, och sedan dess har de arbetat för att uppnå visionen om en värld fri från aids.

Under 2011 var 34 miljoner människor smittade av hiv, 1,6 miljoner beräknades vara smittade i Kenya vilket utgör cirka 7 procent av befolkningen. Andelen smittade kvinnor var 59 procent. Smittorisken är högre bland de fattigaste i Kenya och de drabbas även hårdare som smittade. Människor som smittats med hiv lever längre nu än förr tack vare bättre tillgång till bromsmediciner. Men antalet smittade fortsätter att öka i bland annat Kenya, vilket skapar större krav på ett fungerade sjukvårdssystem och ett utbyggt socialförsäkringssystem vilket än i dag saknas i Kenya. I Kenya finns inga socialförsäkringar och nästan hälften av Kenyas befolkning, 46,6 procent, beräknas leva i relativ fattigdom och 40 procent av populationen lever under 2 dollar per dag. Kenya är också ett av världens mest ekonomiskt ojämna samhälle med enorma gap mellan fattiga och rika.

Några anledningar till att varför hiv sprids i Kenya är bland annat att det saknas information om hiv/aids, hög andel fattiga som inte har råd med utbildning, tradition med polygami och utomäktenskapliga förbindelser. Hiv/aids drabbar inte bara den enskilde personen och dess familjemedlemmar utan slår även hårt mot landets ekonomi. Den stora andelen hiv-smittade i Kenya slår hårt mot landets ekonomi eftersom det leder till en minskad produktivitet och medför ökade kostnader för företagen. En konsekvens av att Kenya har en hög andel hiv-smittade är att produktiviteten inom företag minskar då många tvingas sluta arbeta på grund av sin sjukdom eller för att de måste stanna hemma och ta hand om sina sjuka familjemedlemmar.

KENWA arbetar främst genom sina sju drop-in center som är belägna i slumområden i och omkring Nairobi. Arbetet innefattar "home based care" där man uppsöker personer som av någon anledning, oftast av sjukdom, inte kan ta sig till närmsta drop-in center. De har även supportgrupper för både barn och vuxna som själva, eller har någon närstående, har drabbats av hiv/aids. KENWA har en mobil rådgivnings- och testningsklinik och i anslutning till testkliniken har de även en kurator som smittade och anhöriga kan samtala med. KENWA har även tillgång till en sjuksköterskas tjänster som varje vecka besöker alla drop-in center för att undersöka sjuka och ge dem gratis mediciner. KENWA jobbar också med ungdoms-outreaches, advocacyarbete både på lokal och nationell nivå, stöd till klienterna för uppbyggande av inkomstgenererande aktiviteter, samt driver ett barnhem för barn som förlorat sina föräldrar eller gjorts sårbara som en konsekvens av hiv/aids. Förutom arbetet på de sju drop-in centren bedrivs även arbete på huvudkontoret med 20 stycken anställda. Där sker det administrativa arbetet och det är även därifrån den mobila rådgivnings- och testningskliniken utgår.

Min tid i Kenya har bidragit till ännu en erfarenhet av socionomyrket som en global profession och förhoppningsvis kommer praktiken att bereda väg för en framtida yrkesbana där jag kan använda mina kunskaper i socialt arbete både i Sverige och utomlands. Jag har även utvecklats mycket som person av att bo i ett utvecklingsland under en längre period och att detta har gett mig perspektiv som gör att jag får ut mer av resterande del av min utbildning.

Genom min praktik har jag fått med mig kunskaper om hur det sociala arbetet kan bedrivas i ett utvecklingsland och jag har under min verksamhetsförlagda utbildning hittat min egen roll som socionom där jag getts möjlighet till att förena och hitta en balans mellan teori och praktik.

Min verksamhetsförlagda utbildning i Kenya, som bland annat har bidragit till en ökad förståelse för landet och den sociala kontexten, har också väckt ett ökat intresse för landet hos mig och jag kommer med all säkerhet att återvända till landet och på något sätt hjälpa till i samhällsutvecklingen.

Nyheter

Till arkivet

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar