Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Emily skrev masteruppsats i Barbados

2013-06-10

Emily Norling studerar på Uppsala universitet. Med Visions internationella studentstipendium reste hon i februari 2013 till Barbados för att skriva sin masteruppsats i utvecklingsstudier. Här berättar hon om sin resa.

Mitt namn är Emily Norling och jag bor i centrala Stockholm med min sambo. Våren 2011 avlade jag min kandidatexamen i freds- och konfliktkunskap och utvecklingsstudier vid Uppsala universitet och i juni 2013 tar jag ut min masterexamen i utvecklingsstudier. Jag har under min studieperiod tillskansat mig bred erfarenhet då jag varit trainee på både FN:s utvecklingsprogram och på EU-kommissionens enhet för politisk rapportering, och utfört volontärarbete på barnhem i Tanzania. Jag var på Barbados 2011 och skrev min kandidatuppsats på temat våld i nära relation. Fältstudien bestod av ett nära samarbete med öns enda skyddsboende för utsatta kvinnor och barn.

Men hjälp från Visions internationella stipendium kunde jag den 18 februari 2013 återvända till Barbados för att skriva min masteruppsats i utvecklingsstudier.

De flesta förknippar Barbados med dess vackra vita stränder och tropiska miljö. En paradisö helt enkelt. Men även paradiset har en baksida. Ihållande stereotypa attityder mot kvinnor och bristande lagstiftning hämmar på många sätt kvinnors avancemang och gör det svårt att uppnå jämställdhet på Barbados. Barbados saknar lagar som specifikt behandlar sexuella trakasserier. Ett flertal medierapporteringar har visat att kvinnor ofta är rädda för att anmäla sexuella trakasserier eftersom de fruktar vedergällning på arbetsplatsen. Vidare råder det stor ojämlikhet på arbetsplatserna. Eftersom kvinnor får ta det huvudsakliga ansvaret för barnomsorgen, upplever de stora svårigheter att kombinera ansvar i den privata sfären och karriärutveckling i den allmänna sektorn.

Jämlikhet är en mänsklig rättighet, vilken staten har en skyldighet att garantera. Trots detta ökar ojämlikheten och det könsrelaterade våldet på Barbados. Givet denna kontext, tyckte jag att det vore intressant att studera hur och om internationella företag tar sitt ansvar när det kommer till att införliva en jämställd verksamhet i deras lokala kontor på Barbados. Jag valde därför att studera 14 internationella företag som inom ramen för deras Corporate Social Responsibility (CSR) utmärker sig i deras officiella åtaganden att aktivt främja jämställdhet och att ha ett genomgående jämställdhetsperspektiv i deras internationella värdekedjor. Studien bestod av intervjuer med 14 chefer och ett antal anställda på de lokala kontoren.

Resultaten från fältstudien visade att de åtagande företagen gör i deras högkvarter inte implementeras i deras kontor på Barbados. Det framkom att inga utav de lokala kontoren jobbar med jämställdhet och att ingen utav de lokala cheferna arbetar utifrån den CSR- agenda som förespråkas på deras motsvarande högkvarter. Vidare fann jag att inget utav de lokala kontoren skyddar sina anställda mot sexuellt trakasserier och att de inte arbetar utifrån en tydlig agenda gällande jämställdhet. Anledningar till den bristande implementeringen är att det enligt de lokala cheferna inte finns några ekonomiska incitament för att jobba med jämställdhet. Det faktum att det råder en implementeringsproblematik kan få stora konsekvenser för kvinnorna på Barbados. Om varken regeringen eller företagen tar sitt ansvar för att garantera att kvinnor och män får jämlika möjligheter och rättigheter på arbetsmarknaden, vem ska då göra det?

Nyheter

Till arkivet

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar