Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

  • Stefan Andersson

Chefsnära stöd – nyckeln till ett hållbart ledarskap

Att vara chef är ett utmanande arbete. Det vet Stefan Andersson, Visions chefsföreträdare i Region Uppsala. Efter en lång karriär som chef och ledare stöttar han nu de 70-talet chefer som är anslutna till Vision i Uppsala, genom att se till att de får rätt förutsättningar. Utbildningar, nätverksträffar och specifika chefslönekriterier är några av framgångsfaktorerna.

Erfarenheten av att ha jobbat som chef och ledare i olika regioner, bland annat Stockholm och Norrbotten, gör att Stefan Andersson har en stor förståelse för de chefer han företräder i sin vardag. Med hjälp av sin bakgrund kan han lättare förstå chefers arbetssituation.

– Ofta får jag ett bra gensvar hos de jag möter vilket är ett bra kvitto på att Vision satsar där det behövs, berättar han.

Sedan Stefan klev in i rollen som Visions chefsföreträdare i Region Uppsala under hösten 2018 har han jobbat hårt för att chefer ska få en bättre arbetsmiljö. Ett exempel är att Vision tillsammans med arbetsgivaren har skapat särskilda chefslönekriterier på en förvaltning inom Region Uppsala, och även väckt frågan hos regionen i stort.

Spana in Visions handlingskraftskarta

– Att chefer ska ha specifika lönekriterier ser vi som självklart eftersom chefernas arbetsuppgifter är svåra att placera inom ramen för generella kriterier. Överlag har vi en bra dialog både med de styrande och politikerna inom regionen som berör just chefers situation. Det är ett långsiktigt arbete, men att få både arbetsgivaren och politikerna att lyssna på vad Vision har att säga gör mig väldigt stolt, berättar Stefan.

Chefsnära stöd

På chefens bord ligger många komplexa arbetsuppgifter. Hit hör ofta lönesättning, budget- och schemaansvar, samtidigt som det dagliga arbetet i verksamheten ska fungera. En pressad arbetsmiljö är en av chefernas största utmaningar, vilket har blivit ännu tydligare under rådande pandemi. För många chefer var situationen dessutom tuff redan innan corona bröt ut.

Läs också: Marie räddade sommartiden i Umeå

– Till synes små frågor som bemanning och schemaläggning tar tid från de stora frågorna, därför behöver chefer allt stöd de kan få. Det handlar framförallt om stöd från HR, ekonomi och kommunikation, säger Stefan och fortsätter:

– Att vara chef kan vara ett av de mest ensamma jobb du har. Därför är det så otroligt viktigt att chefer får hjälp och stöd i tid, innan de känner att de inte längre orkar med. Där behöver vi bli ännu bättre.

För att ge de chefer som är anslutna till Vision inom Region Uppsala konkreta verktyg att hantera sin chefsroll arrangerar Vision olika utbildningar. 

– Utbildningarna har berört bland annat arbetsrätt, konsten att hålla ett medarbetarsamtal och hur man kan motivera en lönesättning. Det är några ämnen som vi ser att våra medlemmar har behov av att lära sig mer om. Just nu håller vi på att hitta digitala lösningar för att genomföra utbildningarna i och med corona, men behovet av utbildning är fortsatt lika stort. Målet är att cheferna som är anslutna till Vision ska känna en trygghet i sin yrkesroll, säger Stefan.

Nationellt nätverk

Sedan ett och ett halvt år driver Vision ett nationellt nätverk för chefer och förtroendevalda inom Sveriges regioner. Syftet är att cheferna ska enas om ett antal frågor att driva gemensamt inom respektive region. En aktuell fråga är tillfälliga chefsförordnanden, som på många ställen skapar en frustration och en osäker anställning för chefer.

– Vi vill istället se fasta anställningar för chefer, eftersom vi anser att chefskap är en profession som kräver ett professionellt sätt att arbeta.

I nätverket samlas just nu 17 av Sveriges 21 regioner. Förhoppningen är att även få med de två som ännu inte anslutit sig.

– Vi har bra diskussioner där vi oftast hittar en samsyn, även om vi ibland har olika uppfattningar och förutsättningar. Men framförallt skapar nätverket en känsla av samhörighet där ingen chef är ensam.

Stefans bästa tips för en bättre arbetsmiljö för chefer

  • Se till att chefer har support från bland annat HR, ekonomi och kommunikation. Har chefen en dålig arbetsmiljö brukar det märkas ganska snabbt även i medarbetargruppen. Där chefen istället har ett bra stöd från närliggande funktioner så fungerar också verksamheten bra.

  • Ta hjälp av Visions förtroendevalda för att bolla olika chefsfrågor. Chefer som är anslutna till Vision inom Region Uppsala hör ofta av sig till oss och vill ha coachning. Vi försöker alltid ge snabb återkoppling och feedback.

  • Se nätverksträffar som ett tillfälle att få stöd av andra chefer i liknande situation. Min förhoppning är att vi i framtiden kan hitta strukturer för hur Vision på ett smidigt sätt kan samverka över regiongränserna.

Text: Sofie Lundmark

Fakta om Stefan

Namn

Stefan Andersson

Gör

Jobbar som chefsföreträdare inom Vision Region Uppsala.

Bakgrund

Har bland annat jobbat som verksamhetschef inom Region Uppsala, enhetschef i Region Norrbotten och chef på Karolinska Universitetssjukhuset.

Vad har ni gjort?

Har ni drivit igenom en lyckad intresseförhandling på er arbetsplats? Eller kanske lyckats extra bra i dialogen kring arbetsmiljön? Rabatt på elcyklar, extra semesterdagar, friskvård - berätta vad ni gjort! 

Mejla oss

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar