×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Introduktion i socialt arbete

En god introduktion på jobbet lägger grunden till att du trivs och kan göra ett bra och rättssäkert arbete på din arbetsplats. Det gäller på de flesta arbetsplatser och i synnerhet inom socialt arbete. Här hittar du tips, fakta och råd inför ditt nya jobb.

Fakta

Vision har sammanställt de krav som Arbetsmiljöverkets ställer på introduktion i socialtjänsten genom att gå igenom myndighetens inspektionsmeddelanden.  

Arbetsgivaren ska se till att verksamheterna har skriftliga rutiner som innebär att socialsekreterare och enhetschefer som är nyanställda, vikarier personer som återkommer efter en längre frånvaro personer som har fått nya arbetsuppgifter, får den introduktion och de kunskaper som är nödvändiga för att klara sitt arbete utan att riskera att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet.

Introduktionen ska anpassas efter arbetstagarens förutsättningar och säkerställa att berörd arbetstagare får tillräckliga kunskaper för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Kunskaper ska ges om risker i arbetet och vilka rutiner och instruktioner som gäller i verksamheten för att förebygga ohälsa och olycksfall.

Av rutinerna ska också framgå vem som ska göra vad i introduktionens olika delar, när och i vilken takt. Rutinen ska dokumenteras skriftligt och göras kända för arbetstagarna.

Arbetsgivaren ska se till att:

 • Alla har tillräckliga kunskaper för att utföra arbetsuppgifter som man tilldelas.
 • Ta fram ett introduktionsprogram som gör att nyanställda eller medarbetare som får nya arbetsuppgifter känner sig förbereda och trygga inför arbetet.
 • Säkerställa att det finns tillräckligt med tid avsatt för de personer som ska hålla i introduktionens olika delar.
 • Att det finnas rutiner för mentorsuppdraget, inklusive omfattning och gränsdragning.
 • Utöver information om arbetsinnehåll ska introduktion omfatta information om arbetsmiljöarbete, risker och riskbedömning samt rutiner mot våld och hot. 

Varje arbetsplats har en unik organisation och unika rutiner. Som nyanställd inom socialt arbete behöver du därför garanteras en yrkes- och arbetsplatsintroduktion. Den bör omfatta såväl formella som informella rutiner på arbetsplatsen. Yrkesintroduktionen ska utformas individuellt, utifrån den kunskap och erfarenhet du har med dig.

Rättigheter

Alla medarbetare har grundläggande rättigheter på sin arbetsplats. I föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) regleras viktiga utgångspunkter för medarbetare i socialtjänsten. Till exempel ska arbetsgivaren se till att arbetstagarna känner till:

 1. Vilka arbetsuppgifter de ska utföra.
 2. Vilket resultat som ska uppnås med arbetet.
 3. Om det finns särskilda sätt som arbetet ska utföras på och i så fall hur.
 4. Vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när tillgänglig tid inte räcker till för alla arbetsuppgifter som ska utföras.
 5. Vem de kan vända sig till för att få hjälp och stöd för att utföra arbetet.

 

Rätten till introduktion slås fast i flera arbetsrättsliga regelverk. När Arbetsmiljöverket inspekterar om verksamheter uppfyller kraven om tillräcklig introduktion hänvisar de såväl till arbetsmiljölagen, föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (2015:4) samt systematiskt arbetsmiljöarbete (2001:01).

LÄS OCKSÅ: Introduktion för nyanställda 

Tips till dig som nyutexaminerad/nyanställd inom socialt arbete:

 1. Ställ frågor om introduktionsplan redan vid anställningsintervjun.
 2. Se till att du får en individuellt anpassad introduktionsplan som omfattar både yrkes- och arbetsplatsintroduktion. Det är en rättighet att du succesivt ska få större ansvar i din nya yrkesroll.
 3. Introduktionen ska ge information om dina arbetsuppgifter och hur du ska utföra dessa.
 4. Du har rätt till en chef, mentor eller handledare som du kan fråga utan att känna att du stör.
 5. Se till att få information om de allmänna rutinerna på arbetsplatsen. Till exempel lokaler, fikatider och regler kring flex och sjukanmälan.
 6. Fråga vilka regler som gäller för sekretess inom och mellan verksamheter? Vilka kan du prata med och om vad? Vad kan du bära med, ta med hem, vilka handlingar kan man öppna på vilka datorer?
 7. Introduktion ska innehålla information kring risker (även organisatoriska som till exempel stress) och hur du skyddar dig samt rutiner kring hot eller våld.
 8. Som anställd har du också en skyldighet att informera dig själv om vilka regler som gäller på arbetsmarknaden och på arbetsplatsen. Här kan du ta hjälp av Visions ombud.
 9. Säg till om du inte förstår eller om du fortfarande känner dig osäker på hur du ska utföra arbetsuppgiften. Alla har rätt att vara nya på jobbet.

Introduktionen är också ett viktigt verktyg för arbetsgivare att få välutbildade och kompetenta medarbetare och stabila personalgrupper. Det är i sin tur en förutsättning för hög kvalitet och rättssäkerhet. Frågan om introduktion är viktigt för Vision.

Vision driver:

 • Att introduktion är arbetsgivarens ansvar. Du ska inte själv behöva ligga på för att få den introduktion du behöver.
 • Att alla nyutexaminerade och nyanställda inom socialt arbete ska garanteras minst ett års planlagd introduktion.
 • Att introduktionen ska omfatta både yrkes- och arbetsplatsintroduktion.
 • Att chefer, mentorer och handledare ska ha tillräckligt med tid och ges förutsättningar att kunna garantera nyanställda en individuellt anpassad introduktion.
 • Att det ska var meriterande att som kollega ta ansvar för att introducera en nyanställd.

LÄS mer om vad Vision tycker om introduktion i socialtjänsten

Nyheter

Till arkivet

Student i Vision

Vision är ett av Sveriges ledande fackförbund och har över 200 000 medlemmar, både studenter och de i arbetslivet. Ett medlemskap handlar om en sak. Att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt studentliv och framtida arbetsliv.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum