×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Arbetskonsulent i Haninge kommun tillika facklig förtroendeman Vision. Jobbhatten på mån och fre. Fackliga hatten på tis, ons och torsTUNGELSTA0 förfrågningar

Hans B A Arbetskonsulent i Haninge kommun tillika facklig förtroendeman Vision. Jobbhatten på mån och fre. Fackliga hatten på tis, ons och tors i TUNGELSTA

Hej Heter Hans Ernstson och arbetar som arbetskonsulent i Haninge kommun Mina arbetsuppgifter LSS och SoL, utförare sysselsättning. Får beställningar av myndighetssidan i kommunen Genomför en teoretisk och praktisk arbetsförmågebedömning. Därefter i samråd med brukaren och arbetsplatseernas kontaktperson genomför besök på lämpliga arbetsplatser. Brukaren får betänketid. sedan svara ja eller nej till erbjuden plats. (Några har ordnat plats på egen hand). Om ja, kör vi igång sysselsättningen. Genomförandeplan upprättas mål, delmål arbetstider och omfattning. Jobbar pedaggiskt som en case manager, spindel i nätet eller samordnare. Kärt barn har många namn. Dvs äger frågan som dyker upp. Ser till att den kommer till rätt profession för handläggning och beslut. Varför då? Holistiskt tänkande. Gynnar personens utveckling, vilket även droppar ner till insatsen sysselsättning. Kommunpolitikerna har som övergripande mål att medborgarna ska så långt som det är rimligt och möjligt gå mot arbetslinjen. Du är välkommen att höra av dig Möten med Brukare; syfte att följa upp insatsen sysselsättning alt påbörja en insats. Coacha handledare på arbetsplatsen likväl som brukaren själv. Träffa biståndsbedömare och socialsekreterare om beslut om insats samt beslut om försörjningsstöd. Träffa Handläggare på FK och AF om beslut sjukersättning, arbetsmarknadsinsats Chefer på olika nivåer. Nämndepolitiker. Dokumentation digitalt. Vårdplaneringar och nätverksmöten. Fackliga möten förekommer oxå. Arbetssättet är utifrån SE, IPS och ESL. Dokumentation i Combine. Använda Skype i möten.


CoachKLIPPAN0 förfrågningar

Karoline Coach i KLIPPAN

Ensamkommande på PUT-boende Se variationen och glädjen i arbetet.


SocialsekreterareKRISTIANSTAD10 förfrågningar

Madelene Socialsekreterare i KRISTIANSTAD

Jag arbetar som socialsekreterare för ensamkommande barn som är placerade i HVB-hem i Kristianstad kommun. Mitt uppdrag som socialsekreterare är att jag står som ytterst ansvarig för placeringen för de ensamkommande barn och ungdomar som kommer till Kristianstad kommun utan vårdnadshavare och som blir placerade i HVB-hem. Mitt arbete består av mycket dokumentation såsom att skriva utredningar, övervägande av vård etc. Jag är handläggare för ett flertal ungdomar som jag regelbundet har möte med, antingen på socialtjänstens kontor eller ute på de boende som klienten bor på. Jag har ett brett samarbete med boendepersonal ute på HVB-hemmen, gode män, teamledare, enhetschefer samt övriga aktörer såsom Barn-och ungdomspsykiatrin och skolor. En dag med mig skulle innebära att Du får se Socialtjänstens sida av hur Kristianstad kommun hanterar den flyktingskris som drabbade Sverige hösten 2015. Myndighetsenheten för ensamkommande barn i Kristianstad startade 1 april 2016 och vi arbetar fortfarande på att bygga upp en struktur, både för våra medarbetare och våra barn och ungdomar som flytt ett krig och behövt lämna sina hem.


SocialsekreterareKATRINEHOLM1 förfrågning

Jenny Socialsekreterare i KATRINEHOLM

Arbetar inom ekonomiskt bistånd och allt det innebär att arbeta på en Socialförvaltning. Att få en inblick i vad det innebär att arbeta inom en socialförvaltning och socialt arbete. Ser gärna att socionom studenter ser vilka möjligheter som erbjuds inom kommun och socialförvaltning.


Planeringsledare och medicinskt ansvarig för rehabiliteringMölnlycke0 förfrågningar

Ingrid Planeringsledare och medicinskt ansvarig för rehabilitering i Mölnlycke

Som planeringsledare inom socialtjänstens administrativa enhet arbetar jag sektorsövergripande med verksamhetsutveckling. Som medicinskt ansvarig för rehabilitering har jah som uppdrag att se till att den rehabilitering som ges är säker.


SocialsekreterareSöderköping3 förfrågningar

Helené Socialsekreterare i Söderköping

Utredare ekonomiskt bistånd


Handledare inom LSSEslöv2 förfrågningar

Andreea Handledare inom LSS i Eslöv

Jag är socionom och arbetar som LSS handledare på en korttidstillsyn- och korttidsvistelse-verksamhet för barn och ungdomar (13-21år). Ungdomarna får tillgång till ett brett utbud av fritidsaktiviteter under sin tid i verksamheten. Vi arbetar väldigt mycket med brukarfokus och med struktur under dagen, använder t.ex tydliggörande pedagogik. Du kan räkna med att få samma introduktion som nyanställda, delta i dagens alla moment inklusive den specifika fritidsaktiviteten samt att umgås med ungdomarna i allmänhet. Du är hjärtligt välkommen! ☺


Teamledare/ HandledareEslöv0 förfrågningar

Erika Teamledare/ Handledare i Eslöv

Att handleda brukare med utvecklingsstörning i deras sysselsättning. Jobbar på Daglig verksamhet. Handleder och coachar personal så att vi jobbar så brukarfokuserat som möjligt.


enhetschefers daglig verksamhet funktionshinderGöteborg2 förfrågningar

Tina enhetschefers daglig verksamhet funktionshinder i Göteborg

Gärna personalneddragningar el socionomstudent.


Chef för arbetsmarknadsenhet och ekonomiskt bistånd Olofström0 förfrågningar

Helen Chef för arbetsmarknadsenhet och ekonomiskt bistånd i Olofström

Arbetsmarknadsfrågor och ekonomiskt- Bistånd


Rekryterare/jobbcoachGöteborg0 förfrågningar

Sami Rekryterare/jobbcoach i Göteborg

Arbetar med att hjälpa arbetslösa med socialbidrag finna jobb. Kontaktar företag för att hjälpa dem med deras rekryteringar. Hjälper också enskilda personer med deras ansökningshandlingar.


EnhetschefFagersta0 förfrågningar

Ylva Enhetschef i Fagersta

Enhetschef för biståndshandläggning, sol


SocialsekreterareGöteborg, Norra Hisingen39 förfrågningar

Josefin Socialsekreterare i Göteborg, Norra Hisingen

Socialsekreterare på vuxenenhet, dvs. med vuxna personer med missbruk. Du måste läsa socionomprogrammet eller motsvarande och även skriva på en sekretesspåminnelse. Räkna mest med att få ställa frågor, läsa utredningar osv., att vara med på besök med klienter är mer undantag (och tur :) ) eftersom det kan vara svårt för många när det är helt nya personer som endast är med en dag.


FörsamlingspedagogHJÄRNARP0 förfrågningar

Gunilla Församlingspedagog i HJÄRNARP

Hjärnarp -Tåstarps församling : jag leder och planerar allt barn-ungdoms-familjearbete som juniorgrupp, konfirmander, Kyrkans Unga, ledarutbildning, barnkafé, skolgrupper, hembesök


Utredare Barn och Ungdom 0-12SOLNA10 förfrågningar

Armin Utredare Barn och Ungdom 0-12 i SOLNA

Jag inleder utredningar och handlägger ärendet i form av myndighetsutövning. Regelbunden kontakt med klienterna för att samla in information och därefter skriva en utredning som beslutsunderlag för insatser som socialtjänsten erbjuder.


BeteendevetareKRISTINEHAMN0 förfrågningar

Camilla Beteendevetare i KRISTINEHAMN

Jag arbetar som beteendevetare i en trädgård i Filipstads kommun, dit personer kommer och arbetsprövar som står långt ifrån arbetsmarknaden.


FörsamlingsassistentÖSTERBYBRUK0 förfrågningar

Sofia Församlingsassistent i ÖSTERBYBRUK

Ansvarar för församlingens barn och ungdomsverksamhet från 0-18 år. Barntimmar, tjej- och killgrupper, konfirmander, unga ledare, fritidsgård, fritidsverksamhet, pysselgrupp är några av verksamheterna


PraktiksamordnareKöping0 förfrågningar

Jan Praktiksamordnare i Köping

Förbereder ungdomar på Introduktionsprogrammet att gå ut på praktik. Letar lämpliga praktikplatser, följer upp på praktikplatsen. Träff med handledare / arbetsgivare. Kontakter med föräldrar och andra myndigheter.


LSS-handläggareGislaved0 förfrågningar

Iréne LSS-handläggare i Gislaved

I huvudsak myndighetsutövning enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). I övrigt aktivt medverka i utvecklingen av kommunens LSS verksamhet. Konsultativt arbete intern/extern i frågor som rör LSS verksamheten. Delta i utbildning av personal och studenter och elever i LSS- frågor och verksamhet. m.m. m.m.


Budget och skuldrådgivareGnosjö0 förfrågningar

Ingrid Budget och skuldrådgivare i Gnosjö

Mitt arbete innebär att möta människor som behöver hjälp i sin vardag med ekonomisk rådgivning. Det kan innebära att hjälpa till att göra en budget, ge tips om uppläggning av vardagsekonomin, ta kontakt med fordringsägare, göra skuldsaneringsansökningar. Jag arbetar med mycket personlig stöttning och i nära kontakt med mina klienter. Arbetet omfattar också inforamtion till olika grupper i förebyggande syfte.


EnhetschefBorås0 förfrågningar

Gunilla Enhetschef i Borås

Enhetschef inom Funktionshinderverksamheten. Ansvarig för korttid LSS såsom korttidsboende, läger, stödfamiljer


EnhetschefBorås1 förfrågning

Bitte Enhetschef i Borås

Ansvarar för en verksamhet som hjälper barn, ungdomar och deras familjer på hemmaplan, samt en stödgruppsverksamhet för barn och ungdomar i utsatta situationer så som missbruk och separation.


ProjektledareHörby0 förfrågningar

Kaj Projektledare i Hörby

Projektledare inom arbetmarknadsenheten i Hörby kommun. EU finansierade projekt för personer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden.


socionom, socialsekreterare, handläggareUmeå2 förfrågningar

Emelie socionom, socialsekreterare, handläggare i Umeå

37 år. Jobbat inom socialtjänsten sedan 2003. Har jobbat med ungdomar, ekonomi arbetsmarknadsfrågor, kriminella, missbrukare och psykisk ohälsa. Sitter för tillfället på försörjningsstödet som är den lättaste ingången till att som nyutexad få jobb inom socialtjänsten i Umeå. kan ge hänvisning till andra kontakter inom socialt arbete i Umeå som kan vara värda ett besök.


BiståndshandläggareLomma1 förfrågning

Jonna Biståndshandläggare i Lomma

Arbetar med SoL. =)


EnhetschefÖrebro11 förfrågningar

Anna-Karin Enhetschef i Örebro

Enhetschef för vård- och omsorgsboende som startar sin drift 1 november 2012.


FlyktingsekreterareHudiksvall3 förfrågningar

Mats Flyktingsekreterare i Hudiksvall

Att tillsammans med AF ansvara för att flyktingar får en bra start i sitt nya land. Mottagning, planering, vägvisning m.m.


Familjebehandlare SocialförvaltningenLund1 förfrågning

Marianne Familjebehandlare Socialförvaltningen i Lund

Arbetar samtals terapeutiskt med familjer med barn från 0-20 år. Familjerna har bekymmer på olika nivåer och arbetet här på Familjeresurser bygger på att arbeta med förändring för att barnen familjen skall må bättre och att de skall få en bättre situation.


Familjebehandling i öppenvårdLund1 förfrågning

Birgitta Familjebehandling i öppenvård i Lund

Vi arbetar samtalsterapeutiskt med familjer med barn 0 - 20 år. Familjerna har bekymmer på olika nivåer och arbetet här på Familjeresursen bygger på att arbeta med förändring för att familjen ska må bättre.


FamiljebehandlareLund 0 förfrågningar

Bengt Familjebehandlare i Lund

Vi arbetar samtalsterapeutiskt med familjer med barn från 0-20. Familjerna har bekymmer på olika nivåer och arbetet här på Familjersursen bygger på att arbeta med förändring för att barnen, familjen skall må bättre och att de skall få en bättre familjesituation.


LSS och socialpsykiatrihandläggareSölvesborg0 förfrågningar

Åsa LSS och socialpsykiatrihandläggare i Sölvesborg

Utreder och beslutar olika ansökningar från människor med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar.


Enhetschef ÄldreomsorgenSandviken0 förfrågningar

Veronica Enhetschef Äldreomsorgen i Sandviken

Jag är enhetschef för hemtjänst inom äldreomsorgen.


Biståndshandläggare LSSEnköping0 förfrågningar

Gunilla Biståndshandläggare LSS i Enköping

Utreder och fattar beslut om insatser LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)


socialsekreterareUddevalla0 förfrågningar

Raphaela socialsekreterare i Uddevalla

Socialsekreteare med uppgifter som utredande ungdomshandläggare. Ålder 13-21. Har hand även om insatser efter utredningarna, som t ex institutionsplaceringar, eftervård, familjebehandling, drogförebyggande insatser etc.


Myndighetshandläggare omsorgen psyk.funk.neds.Oskarshamn0 förfrågningar

Marina Myndighetshandläggare omsorgen psyk.funk.neds. i Oskarshamn

Handlägger ärenden inom Socialtjänstlagen - SoL, kan även ske inom Lagen om särskilt stöd och service-LSS. Kommer i kontakt med människor genom sjukhus,anhöriga eller egen kontakt.Handlägger mest insatsen boendestöd, kontaktperson och särskilt boende, men även familjehem kan förekomma.


HandläggareVästervik0 förfrågningar

Annelie Handläggare i Västervik

Utreder, lägger beslut samt följer upp enligt SoL och LSS gentemot barn och ungdomar.


BiståndshandläggareKävlinge kommun0 förfrågningar

Siw Biståndshandläggare i Kävlinge kommun

Jag arbetar som biståndshandläggare i Kävlinge kommun och är placerad i Furulund. Jag utreder, bedömer och beslutar enligt SoL, oftast för äldre personer. I vår kommun arbetar vi i team - som består av biståndshandläggare, sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Vi sitter tillsammans ute i de olika distrikten. Arbetet består av olika vårdplaneringar, möte i olika former, telefonkontakt o besök av vårdtagare och anhöriga.


DemensvårdsutvecklareUppsala1 förfrågning

Britt-Inger Demensvårdsutvecklare i Uppsala

Jag arbetar inom Uppsala kommun, Vård & bildning, Anhörigcentrums verksamhet, tillsammans med tre andra demensvårdsutvecklare, ett antal anhörigkonsulenter och anhörigstödjare. Mitt arbete innefattar stöd till demenssjuka som bor i ordinärt boende, anhörigstöd samt i viss mån handledning till personal i hemvård. Samverkan med många olika yrkeskategorier både inom kommun och landsting, samt privata aktörer. Arbetet omfattar till stor del stödsamtal, enskilt och i grupp samt, rådgivning och information.


Student i Vision

Vision är ett av Sveriges ledande fackförbund och har över 200 000 medlemmar, både studenter och de i arbetslivet. Ett medlemskap handlar om en sak. Att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt studentliv och framtida arbetsliv.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum