×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Nätverksmedel

Nedan finns information om de olika typer av nätverksmedel som kan sökas.

Ansökan om medel för aktiviteter

Sektioner kan i nätverksform söka medel för aktiviteter man vill genomföra som inte täcks av de egna tillgångarna.

Grunden för aktiviteten som man vill ha ekonomiskt stöd för är att aktiviteten ska vara medlemsnära, det vill säga komma sektionernas medlemmar direkt tillgodo och vara tillgängliga för så många medlemmar som möjligt. Aktiviteter som delfinansieras av sektionerna själva antingen med sektionernas medel eller genom deltagaravgifter prioriteras vid beslut.

Nästa ansökningstillfälle är senast 1 november 2012. Aktiviteten ska vara genomförd senast 31 mars 2013.

Ansökan om nätverksmedel för handledardag eller rekrytering/nystart kan ske löpande.

Av ansökningsblanketten framgår vilka uppgifter som behövs för en ansökan. Efter genomförd aktivitet ska uppföljningsblankett fyllas i och skickas till förbundet.

 

Råd & stöddag

Övergångsgruppen erbjuder alla sektioner, enskilt eller i nätverk, att under ledning av en handledare stimulera sektionerna att bilda och utveckla nätverksarbetet samt att diskutera och planera sektionernas arbete efter 2012 med inriktning på ekonomi, nätverk och övrig verksamhet.

Kriterier för nätverksmedel Råd & stöddag

 • Nätverksmedel beviljas för max 3 deltagare per sektion (t ex ordförande, sekreterare & kassör), totalt max 20 personer
 • Ett möte per sektion under 2012
 • Fokus ska vara på verksamheten efter 2012, ekonomi, nätverk och verksamhet
 • Dagen ska ledas av en handledare
 • Endagsträff, endast övernattning vid särskilda behov
 • Sektionsstyrelser eller ordförandeträffar

Råd & stöddagen kan genomföras av enskild sektion eller i nätverksform. Ansvarig sektion ordnar lokal, lunch och kaffe samt ansvarar för att boka handledare (se handledarförteckning) och med denne bestämma tid och plats för Råd & stöddagen samt hur många som ska inbjudas (max 20 personer). Vid behov ordnar sektionen även med tryckning av material etc.

I normalfallet genomförs Råd & stöddagen 09.00-16.30 med ankomstkaffe, lunch och eftermiddagskaffe, se bifogat ramprogram.

Övergångsgruppen beviljar medel för:

 • Max tre deltagare per sektion
 • Kaffe vid ankomst samt på eftermiddagen
 • Lunch
 • Lokalkostnad

Handledarens arvode och resekostnader regleras direkt med förbundet, så det behöver sektionerna inte lägga tid på.

Ansökan

Klicka här för att komma till ansökningsformuläret. När Råd & stöddagen sker i nätverksform utses en samordnande sektion som gör en gemensam ansökan och ansvarar för beviljade medel samt uppföljning av dessa.

Det finns ingen särskild ansökningstid utsatt. Ansökningarna kan lämnas när som helst och behandlas och beviljas, om allt är i sin ordning, efter det att de kommer in till förbundet. Råd & stöddagen ska hållas under 2012.

Frågor

Om ni har frågor eller funderingar om Råd & stöddagen så går det bra att kontakta handledarna eller någon i övergångsgruppen.

 

Namnbyte till Vision

Medför namnbytet extra kostnader? Ansök om ersättning.

Övergångsgruppen har beslutat att sektionerna kan beviljas upp till 1.000 kr/sektion för eventuella extrakostnader som namnbytet medfört. Kostnaderna ska vid redovisning styrkas med kvitto. Dessa ansökningar kommer att hanteras löpande och sektionen får besked inom två veckor efter ansökan. Ansökan sker här.

Frågor besvaras av Åsa Mårdfjäll.

Nyheter

Till arkivet

1153 nya medlemmar under oktober

Vi erbjuder

 • Personlig rådgivning

 • Schysta medlemsförmåner

 • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum