Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Krishantering

Nedan har vi samlat Visions rekommendationer kring hantering av kriser i klubbar, avdelningar och sektioner.

Visions definition av kris

En kris är en eller flera oväntade negativa händelser som hotar grundläggande funktioner eller förtroendet för klubben, avdelningen eller sektionen eller har skadlig inverkan på fackförbundet Vision.

Typexempel på kriser som en klubb, avdelning eller sektion kan hamna i är allvarliga konflikter bland förtroendevalda, att klubben eller avdelningen utsätts för en kriminell handling eller att verksamheten utsätts för tuff mediegranskning. 

Med konflikter bland förtroendevalda avses relationsproblem som påverkar klubben, avdelningen eller sektionen negativt. Kriminella handlingar kan exempelvis röra förskingring eller bedrägeri.  

Partsrelationen med arbetsgivaren kan vara påfrestande och utgöra påfrestningar i det fackliga arbetet. Det kan utgöra en grund för att en kris uppkommer i form av att till exempel den fackliga överlevnaden hotas genom att förtroendevalda inte orkar fortsätta i sitt uppdrag, men partsrelationen som sådan ligger inte inom den definition av kris som görs i det här sammanhanget. 

Krisförebyggande arbetssätt 

Betydelsen av förebyggande arbete kan inte nog betonas för att förhindra uppkomsten av kriser. Fundera i er styrelse när ni verksamhetsplanering om det finns några potentiella kriser nästa år och om det finns insatser ni kan göra för att förebygga kriserna. Ta gärna kontakt med ert center för att få stöd i detta arbete. En kris kommer ofta plötsligt, men samtidigt är det sällan inte helt oväntat. För att på ett bra sätt kunna möta de utmaningar som en kris innebär är det avgörande att beredskap finns.  

Hanteringsordning 

Kriser skiljer sig åt. Även om det finns gemensamma nämnare i alla kriser har de olika orsaker, förutsättningar och möjligheter att lösas. Därför behöver varje handlingsplan anpassas efter de förutsättningar som finns och insatserna anpassas efter behoven. Genom att följa nedanstående steg kan krisen hanteras på ett effektivt vis. 

Att göra lista vid kris  

  • Klubben, avdelningen eller sektionen ska ta kontakt med Visions center 
  • Tillsammans med Visions center fastställer ni om situationen är att betrakta som en kris 
  • Identifiera vad krisen består i och orsaker till krisen

Dessutom - lägg upp en handlingsplan där ni

  • Utreder vilka åtgärder som bör sättas in
  • Kartlägger vilka resurser som finns att tillgå
  • Ställer upp ett slutmål när insatsen ska vara avslutad
  • Lägger upp en plan för uppföljning och dialog med center
  • Konstatera när krisen är över
  • Utvärdera hur ni hanterade krisen och se över era rutiner inför potentiella kommande kriser  

Nyheter

Till arkivet

Tipsa om tänkbara medlemmar

Känner du någon som skulle kunna vara med i Vision, men inte är det? Kontakta Medlemstipset!

Tipsa Vision

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar