×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Att verksamhetsplanera

Här hittar du underlag och tips inför verksamhetsplaneringen. Använd gärna mallen och SMART-metoden för att sätta mål.

Vad behöver vi ta reda på? 

Vad är på gång på arbetsplatserna, i Vision och hos arbetsgivaren? Finns det annat som kan påverka er? Hur får ni reda på det? Var finns Vision-ombuden? Finns det några vita fläckar? Vad behöver göras?

Underlag som behövs till styrelsens verksamhetsplanering är:

 • Verksamhetsplanen
 • Kalendrar – årets och nästa års
 • Beslut och mål från Förbundsmötet
 • Inriktningsdokumentet Vision - en kraft för framtiden
 • Verksamhetsberättelsen från årsmötet
 • Budget och underlag om ekonomin
 • Uppdragshandlingar
 • Inventering av utbildningsbehov på Mina sidor på vison.se

När passar det att verksamhetsplanera?

Verksamhetsplanering är lämpligt att göra på hösten. De år som Vision har förbundsmöte kan ni avvakta med att spika verksamhetsplanen till efter förbundsmöte, så att er egen verksamhetsplan är i linje med fattade beslut. 

Tips för strategiskt planeringsarbete

Klargör individuella förutsättningar. 
Om ni redan från början vet era förutsättningar är chanserna goda att ni planerar verksamhet som ni också har möjlighet att genomföra.

Dela all information. 
Om bara någon i styrelsen har all information försvåras delaktigheten. Dela med er.

Diskutera Vision - en kraft för framtiden.
Titta igenom Visions hjärtefrågor och mål. Vilken hjärtefråga är aktuell att lägga mest kraft på hos er? Finns det något av målen ni känner att ni behöver jobba extra med kommande år? 

Här hittar ni en sammanställning från regions sydosts verksamhetsplaneringsdag 2018 där man tydligt kopplat ihop lokalt arbete med Visions mål och varje hjärtefråga (den bygger på den tidigare inriktningsdokumetnet Vi är Vision).

Gör en nulägesanalys.
Följande frågor kan hjälpa er att göra er nulägesanalys

 • Hur är det nu?
 • Vad är bra just nu?
 • Vad kan bli bättre?
 • Vilka problem finns?

Formulera SMARTA mål.
Det finns olika metoder att sätta upp mål. Metoden att jobba med SMART mål utgår ifrån att de mål ni sätter ska vara:

 • Specifika
 • Mätbara
 • Attraktiva/Accepterade
 • Realistiska
 • Tidssatta

Formulera och sammanställ uppgifter.
Skriv ner vad det är ni vill göra i en verksamhetsplan. Använd gärna: 

Prioritera och fördela uppgifter. Var noga med att dela upp ansvar utifrån vars och ens förutsättningar.

Synliggör ansvar. Gå gärna igenom en gång till vem som ska göra vad så inte saker hamnar mellan stolarna.

Identifiera behov av kunskapspåfyllnad. Känner alla i styrelsen till Visions utbildningsstöd? Har ni testat de olika e-utbildningarna? Vilka ska anmäla sig till vilka utbildningar?

Ta fram och håll tydliga rutiner. Hur ska ni jobba kommande år? Hur ofta ska ni följa upp och utvärdera er verksamhetsplan? Kanske varje kvartal? Eller vid en halvårsuppföljning? Ett sätt att löpande följa upp vad som händer under året är att stämma av er verksamhetsplan som en stående punkt på styrelsens dagordning.

En arbetsplats för alla. Glöm inte att ha med ett mångfalds och antidiskrimineringsperspektiv i er verksamhetsplanering. Här hittar ni tre konkreta tips på saker att lägga in i planeringen.

 

Nyheter

Till arkivet

Chatta med Vision Direkt

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning. Chatta med oss vardagar 9-15.

Till chatten

Hitta svar i Fakta Direkt

Vad innebär jour? Kan jag gå på ett medlemsmöte på arbetstid? Vad ska jag tänka på inför lönesamtalet? I Fakta Direkt hittar du svar på många frågor.

Till faktabanken

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum