Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Viktiga begrepp för kassörer och revisorer

En ordlista med förklaringar.

 • Balansdagen. Den dag räkenskapsåret slutar - vanligast 31/12.
 • E-bokföring. Swedbanks internetbaserade bokföringssystem som Vision rekommenderar till avdelningar och större klubbar.
 • Huvudbok. En rapport som visar alla kontohändelser per konto.
 • Inbetalning. En inbetalning uppstår då likvida medel kommer in till avdelningen eller klubben.
 • Inkomst. En inkomst uppstår vid försäljningstillfället.
 • Intäkt. En intäkt är den del av inkomsten som hör till perioden, en periodiserad inkomst.
 • Kostnad. En kostnad är den del av utgiften som hör till perioden, det vill säga kostnad är en periodiserad utgift. Kostnaden kan även sägas vara periodens förbrukning.
 • Kassaflöde. Inbetalningar minus utbetalningar.
 • Kontantmetoden. Innebär att vi bokför fakturor när vi betalar dem (till skillnad från faktureringsmetoden som innebär att fakturor bokförs en gång när de erhålls och en gång till när de betalas, faktureringsmetoden används av större företag).
 • Saldolista. Visar saldo på samtliga konton.
 • Spårbarhet. Alla bokföringshändelser ska vara spårbara. Detta innebär att om man för manuell kassabok får man inte använda blyerts och sudda, utan alla ändringar ska vara tydliga. I bokföringsprogram är detta inbyggt, det går inte att ta bort något ur bokföringen utan att det syns. Detta gör att Excel inte är ett godkänt program för bokföring.
 • Utbetalning. En utbetalning uppstår när likvida medel lämnar avdelningen eller klubben, det vill säga när själva betalningen görs.
 • Utgift. En utgift uppstår vid anskaffningstillfället. I praktiken innebär detta ofta när till exempel ett inköp bokförs.
 • Verifikationslista. En rapport som visar alla verifikationer i nummerordning.

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar