Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Checklista revisorer

Revisorerna ska följa ekonomin och verksamheten under året och kan ge stöd och råd till styrelsen samt ta initiativ till förbättringar. Här är en checklista att följa.

Ekonomisk granskning

Den ekonomiska granskningen ska ske löpande under verksamhetsåret genom kontroll av bokföringen. Bokföringen ska vara förd med "noggrannhet och ordning".

Löpande, kontrollera att

 • Det finns verifikationer till samtliga transaktioner och att kostnaderna är relevanta för verksamheten.
 • Det finns utsedd och behörig firmatecknare
 • Attestinstruktioner och betalningsrutiner följs
 • Attester finns på utbetalningar
 • Skyldigheter mot Skatteverket har skötts, t.ex. betalning av arbetsgivaravgifter
 • Kontrolluppgifter har lämnats till Skatteverket och berörd person om skattepliktiga ersättningar utbetalats
 • Bokföringen följer uppgjord kontoplan och budget

Bokslutsgranskning, kontrollera att

 • Balansräkningen balanserar, d.v.s. tillgångs- och skuldsidan är lika stora
 • Samtliga balansposter kan styrkas, t.ex. med årsuppgift från bank
 • Utgående balans från föregående år stämmer överens med ingående balans för innevarande år
 • Årets resultat är detsamma i både resultat- och balansräkningen
 • Kostnader och intäkter har blivit bokförda på rätt räkenskapsår

Verksamhetsgranskning, kontrollera att

 • Uppgifterna i verksamhetsberättelsen och i resultat- och balansräkningen är korrekta
 • Verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning är underskrivna av hela styrelsen
 • Beslut inte strider mot stadgarna
 • Beslut överensstämmer med medlemmarnas och avdelningens/klubbens intressen
 • Beslut på medlemsmöten och styrelsemöten har verkställts
 • Det finns protokoll och att de är riktigt numrerade, underskrivna och justerade

Upptäcks avvikelser måste detta åtgärdas

 • I första hand lämnas anmärkningen muntligt till den eller de personer som är berörda.
 • Revisorerna kan också skriftligt redogöra för synpunkter på styrelsen arbete. Dessa synpunkter och uppgifter behöver inte ingå i revisionsberättelsen.
 • Rättas inte felen till efter anmärkningarna är det medlemmarna som via revisionsberättelsen på årsmötet ska ta ställning till vad som ska göras.

Vänd er till Vision om ni har frågor eller behöver stöd.

Revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen är en redovisning av utfört arbete som revisorerna lämnar till årsmötet. I denna skrivs också revisorernas förslag till beslut. Revisionsberättelsen ska innehålla uppgift om:

 • Vad som granskats
 • Förslag till beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 • Förslag till beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar