×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Skatteregler för avdelningar och klubbar

Ett fackförbund som Vision räknas som en icke allmännyttig ideell förening. Det beror på att vi arbetar för våra medlemmars ekonomiska intressen och att inte vem som helst kan bli medlem.

Visions verksamhet är skattepliktig, men föreningens inkomster i form av medlemsavgifter är skattefria.

Inkomstskatt

Erhållna medlemsavgifter är undantagna från beskattning varför inte heller kostnaderna för medlemsverksamheten är avdragsgilla. Föreningar beskattas därför vanligen endast för nettot av kapitalinkomsterna, d.v.s. ränteinkomster på bank och ev. kapitalvinster på fonder och andra värdepapper efter avdrag för räntekostnader och kapitalförluster. Om det förekommer annan verksamhet, såsom fastighetsförvaltning eller liknande är också denna skattepliktig.

Om en förening har ränteutgifter så gäller särskilda begränsningsregler för avdrag. I korthet gäller att avdragsrätten för negativa räntenetton (ränteutgifter som överstiger ränteinkomsterna) är begränsad till 30 procent av föreningens skattemässiga resultat före skatt, räntor, värdeminskningsavdrag och nedskrivningar (EBITDA), alternativt till högst 5 miljoner kr. Om föreningen ingår i en intressegemenskap gäller gränsen 5 miljoner kr hela intressegemenskapen. Reglerna för denna beräkning är komplicerade. Om föreningen har ett negativt räntenetto, eller ingår i en koncern med ett negativt räntenetto, på över 5 miljoner kr bör man läsa mer på Skatteverkets hemsida samt överväga att ta kontakt med skatterådgivare för att beräkna rätten till ränteavdrag.

Redovisningen av kapitalinkomster och andra inkomster görs i Inkomstdeklaration 3.

Här kan du läsa mer om Inkomstdeklaration 3.

Särskild löneskatt för pensionskostnader

Vision-avdelningar med anställd personal och pensionskostnader ska också betala särskild löneskatt på pensionskostnader på avsättningen för pension alternativt erlagd premie för pensionsförsäkring.

Redovisning av underlag för särskild löneskatt på pensioner görs i Inkomstdeklaration 3. Underlaget, vilket ofta motsvarar pensionskostnaden, redovisas på huvudblanketten. Mer uttömmande lista över vad som ska ingå i underlaget för särskild löneskatt framkommer av Lag (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader.

Mervärdesskatt (moms)

Då medlemsavgifterna är undantagna från beskattning sker ingen momsredovisning av dessa.

Omsätts (säljs) tjänster eller varor kan det bli fråga om momspliktig omsättning. För ytterligare information om vad som gäller vid momspliktig försäljning, se Skatteverkets hemsida.

Om en avdelning eller klubb skickar en faktura eller tar ut deltagaravgifter kan det vara mervärdesskattepliktigt, det vill säga att man ibland ska påföra moms. Det innebär också att avdelningen/klubben i dessa fall ska anmäla sig för mervärdesskatt och sedan redovisa in och betala den utgående momsen till Skatteverket.

Vid gemensamma aktiviteter med andra avdelningar eller klubbar (samarbetsexplosioner) gäller dessa rekommendationer.

Skattedeklaration (arbetsgivaravgift och skatteavdrag)

Om ni under ett år betalar ut 1 000 kronor eller mer till en person utan F-skattsedel är ni skyldiga att dra skatt och betala arbetsgivaravgift. Ersättningen redovisas i en arbetsgivardeklaration som ges in till Skatteverket.

Läs mer om arvoden och skattepliktig ersättning

Mer information finns på Skatteverkets hemsida.

E-utbildning för kassör och revisor

Med Visions e-utbildning för kassör och revisor får du grunderna för ditt uppdrag.

Till utbildningen

Fråga Vision Direkt

Vision Direkt svarar på frågor om ditt uppdrag i valutskottet. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se alla vardagar mellan 8 och 20

eller chatta

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum