Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Kassörens, styrelsens och revisorernas uppgifter

Det är viktigt att kassören, styrelsen och revisorerna samarbetar. Här sammanfattar vi vilka de olika uppgifterna är.

Kassörens uppgifter

 • Sköta löpande bokföring
 • Sköta rapportering och betalning till Skatteverket
 • Se till att tillräckligt med pengar finns innan beställning/köp
 • Ha koll på utfall kontra budget samt göra prognoser löpande under året
 • Förse både styrelsen och även revisorerna med viktig information under året
 • Göra bokslut och ta fram underlag för beslut till årsmötet
 • Ta fram ekonomiska underlag för uppföljning till styrelsen
 • Förse revisorer med nödvändiga och efterfrågade underlag
 • Ta fram lämplig nivå på kommande års lokala medlemsavgift
 • Ta fram förslag till kommande års budget
 • Avdelningar ska årligen på vision.se/bokslut registrera bokslutssiffror till förbundet, detta ska göras senast 15 april

Styrelsens uppgifter

 • Ekonomiskt ansvarig
 • Ta fram förslag till verksamhetsplan
 • Lägga fram förslag till budget (utifrån kassörens underlag) för kommande år till höstmötet
 • Lägga fram förslag till lokal medlemsavgift för kommande år till höstmötet
 • Ta fram verksamhetsberättelse för det gångna året. I verksamhetsberättelsen ingår också bokslutet som kassören gjord, men som hela styrelsen är ansvarigt för
 • Skicka in verksamhets- och revisionsberättelse till Visions center efter årsmötet

Revisorernas uppgifter

 • Ekonomisk granskning vid bokslut men bör även göras löpande under året
 • Verksamhetsgranskning, innebär bland annat att kontrollera att beslut som tas överensstämmer med medlemmars och avdelningens intressen och stadgar
 • Ta del av relevanta handlingar under året
 • Ta initiativ till att förbättra rutiner och arbetssätt
 • Vara ett stöd för styrelsen
 • Skriva revisionsberättelsen och föreslå det beslutande årsmötet om styrelsen ska få ansvarsfrihet. Detta är inget självklart beslut, du som revisor ska tänka på att du företräder medlemmarnas intressen
 • Delta på årsmötet och där läsa upp revisionsberättelsen

När något inte stämmer

Om du som revisor hittar något som inte stämmer eller avviker från fattade beslut ska du agera:

 1. Börja med att ta upp saken med berörd person, det kan vara ett missförstånd eller något som enkelt kan justeras
 2. I andra hand tar du kontakt med styrelsen
 3. I sista hand tar du upp det i revisionsberättelsen som underlag för beslut av medlemmarna på årsmötet, innan detta görs är det bra att kassören/styrelsen haft chans att åtgärda problemen/felaktigheterna. Om detta inte görs tas det upp i revisionsberättelsen.

Detta står i stadgarna

Vid årsmötet utses revisorer, och suppleanter för dem, som ska granska styrelsens förvaltning och avdelningens räkenskaper. När revisionen är verkställd ska revisionsberättelsen lämnas till styrelsen senast fjorton dagar före årsmötet. Revisorerna ska ha ständig tillgång till avdelningens alla böcker, räkenskaper och övriga handlingar.

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar