Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Våra bästa rekryteringstips

Kommunavdelning upp till 150 medlemmar

Hur ställer vi frågan till de som ännu inte är med i Vision?

 • Så frö, skörda – timing, inte ha för bråttom
 • Var personlig, presentera dig och berätta om Vision
 • Ge ett välkomst kit samt välkomstlunch en gång per år för alla nya medlemmar
 • Nyttja medlemmarna som ambassadörer Berätta om vad vi gör och gjort lokalt

Hur rekryterar ni chefer?

 • Nyttja Personlig ombudsman för chefer, lokala nätverk
 • Berätta om chef Direkt och det stöd vi erbjuder
 • Jobba synligt med cheferna arbetsmiljö och det vi jobbar med
 • HSO för chefer
 • Bjud på frukt och fika vid chefsmöten, tala om att Vision bjuder

Kommunavdelning 151-500 medlemmar

Hur ställer vi frågan till de som ännu inte är med i Vision?

 • (Klippan) Julbord – öppen inbjudan, öppen anmälan, alla är välkomna! Våga, Våga, Våga!
 • (Falköping) Hämta lista på samtliga nyanställda från AG varje månad. Fördela därefter bland ombuden så att den som är närmast arbetsplatsen hör av sig och berättar om Vision samt ställer frågan.
 • (Stockholms Stad) Roliga och oväntade aktiviteter såsom A-kassa disco, Döden återuppstår etc.

Hur rekryterar ni chefer?

 • (Haparanda) Utmanar Ledarna – bjöd in samtliga chefer till chefslunch och fick 20 nya chefsmedlemmar. Synas och finnas på plats!
 • (Lidingö) På olika sätt visa att det är självklart att både kunna vara chef och medlem i Vision. T ex genom att synliggöra chefsombud.

Kommunavdelning fler än 500 medlemmar

Hur ställer vi frågan till de som ännu inte är med i Vision?

 • Stötta och stärk ombuden: De är ombuden i första hand som ställer frågan till de som ännu inte är med. Hur är de förberedda och rustade? Se till att de är pepp, motiverade samt har engagemang och goda argument.
 • ”Sopa banan”: Se till att vara synliga. Skapa exklusivitet i erbjudandet om aktiviteter. Ordna aktiviteter som syns och pratas om. Allt från sociala aktiviteter för medlemmar till fackliga aktiviteter med tydligare tematiskt ideologiskt innehåll. (Lunch när styrelsen har möte: Med styrelsen, ombuden och intresserade medlemmar och icke medlemmar. Enkät om vilka frågor som ska drivas i intresseförhandling kan kopplas till lunchen. Driv vinnande förslag aktivt i samtal med arbetsgivare) 
 • Driv medlemmarnas frågor synligt och aktivt: Ta medlemmarnas synpunkter och inspel på allvar. Visa att Vision driver dessa frågor konkret i förhållande till arbetsgivaren. Var tydliga i det budskapet.
 • Var generös: Bjud in även icke-medlemmar till delar av aktiviteter. Det skapar nyfikenhet och leder på sikt ofta till nya medlemmar.
 • Ha dialog med arbetsgivare om vilka som anställs. Se till att de som är i målgruppen för medlemskap kontaktas snart efter anställningens påbörjas av ombud eller på annat sätt. Ny på jobbet kit kan delas ut till de som då identifieras och erbjuds medlemskap.   

Hur rekryterar ni chefer?

 • Belöna de bästa cheferna med diplom (kan bli ett stipendium?): Överraska dessa med att fira och uppmärksamma vad Vision anser är ett framgångsrikt och positivt ledarskap. Gör detta lokalt i avdelningen. Alla de som inte varit medlemmar när de fått priset blir det.
 • Driv någon tydlig fråga för cheferna: Jobba med enkäter eller möten för att få in vad cheferna vill att förbundet ska driva. Antal medarbetare per chef är en sådan fråga.
 • Chefernas dag: En dag med fokus på bara chefers behov och frågor.
 • Duktiga chefsombud: Dessa är avgörande för att rekrytera chefer. Måste visa engagemang och insikt i chefsrollen.
 • Individuell coachning för chefer: 45 minuters individuell rådgivning för chef kring jobbet och rollen. 

Regioner

 • Marknadsför att Vision är ett fack för chefer
 • Delta på introduktion för nyanställda
 • Glassbilen- uppskattat och rekryterande
 • Nationella Fair Union veckor
 • Lyfta ombuden

Klubb/Bolag

 • Tidig dialog med nyanställda, kolla av om de är med i något förbund. Inkomstförsäkringen bra argument.
 • Vara med på arbetsgivarens introduktionsutbildning för nyanställda.
 • Bjuda in potentiella medlemmar till klubbens aktiviteter/medlemsmöten och informera kring vad Vision gör lokalt.
 • Våga sälja in medlemskapet som en försäkring – Du måste försäkra ditt arbetsliv.
 • Be de som upplever att de fått bra hjälp av Vision att sprida det.

Stift

Hur ställer vi frågan till de som ännu inte är med?

 • Se till att den som har hand om introduktionen är med i Vision, de har en naturlig ingång att prata med nyanställda.  Det är ett väldigt bra tillfälle att ställa frågan om medlemskap när de tillsammans går runt på arbetsplatsen. Är den nya kollegan med i annat fackförbund kan en fråga om de är nöjda, om inte kan en lätt få till ett byte. Det är viktigt att en försöker göra dem nyfikna på Vision. Det är ganska ovanligt att det kommer oorganiserade. Se också till att arbetsgivaren lämnar information om nyanställda kolleger.
 • Det är lättast att få med nyanställda, så ett bra tips är att dela ut ny-på-jobbet-kit. Det finns en utmaning i att de är spridda i församlingar, enbart i Strängnäs stift är det 49 arbetsgivare.
 • Se till att allt bra jobb vi gör syns. Relationen till arbetsgivaren spelar roll. I stiften är det Vision som är bäst på att svara upp till förhandlingar, då pratar också arbetsgivaren gott om Vision. Att vi också är glada är viktigt. Skryt mer om vad vi gör och fira segrar!
 • Ta draghjälp av händelser, exempelvis att avtalet om semesterväxling enbart är för Visions medlemmar och inte för alla. Stor konkurrensfördel att vi är mer närvarande och kunniga om området än andra konkurrenter som inte heller har vertikalitet. Vi vinner på närheten och vertikaliteten!
 • Bra tips att synas på utbildningar; exempelvis till diakon- och prästutbildningar. Detta behöver vi bli bättre på. Använd exempelvis olika typer av konferenser för de som arbetar i kyrkan

Hur rekryterar vi chefer?

 • När vi får veta att det finns någon chef som kan rekryteras, använd rekryteringscoachen och mejla kontaktuppgifter till hen som sedan kontaktar personen i fråga. Även personlig ombudsman för chefer kan hjälpa till. Det går även att använda medlemstipset för detta ändamål. Lokalavdelningen gör oftast ett grundarbete.
 • Använd personlig ombudsman för chefer och chefsstödet som argument samt att vi är ett förbund för alla. Anordna träffar för chefer, men det är svårt att få till eftersom de inte har tid. Bra också att ha chefsombud, försök att synliggöra hen mer och vilket stöd den personen kan ge.
 • Berätta att en kan vara med i Vision trots att en är chef. Det är ibland okänt. Bra att ha tidningen med sig ut.
 • Om en går från en tjänst som exempelvis vaktmästare till en arbetsledartjänst är det lätt att få dem att byta från Kommunal till Vision.
 • Att vi gör ett bra jobb ger oss bra rykte hos arbetsgivaren, vilket hjälper till vid rekryteringen.

Nyheter

Till arkivet

Tipsa om tänkbara medlemmar

Känner du någon som skulle kunna vara med i Vision, men inte är det? Kontakta Medlemstipset!

Tipsa Vision

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar