Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

GDPR – hur ska jag som förtroendevald agera vid en personuppgiftsincident?

Vad är en personuppgiftsincident?

En personuppgiftsincident är, enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) en säkerhetsincident som kan innebära risker för människors friheter och rättigheter. Riskerna kan innebära att någon förlorar kontrollen över sina uppgifter eller att rättigheterna inskränks. För Visions del kan det handla om att förbundets rutiner inte har följts och en anställd eller en förtroendevald råkar röja ett medlemskap för en obehörig. Exempel:

  • diskriminering, identitetsstöld, bedrägeri, skadlig ryktesspridning
  • ekonomisk förlust
  • brott mot sekretess eller tystnadsplikt.

En personuppgiftsincident har inträffat om uppgifter om en eller flera registrerade personer exempelvis har

  • kommit i orätta händer.
  • blivit förstörda
  • gått förlorade på annat sätt

Det spelar ingen roll om det inträffade har skett oavsiktligt eller med avsikt. I båda fallen är det personuppgiftsincidenter enligt Dataskyddsförordningen.

Orsaker till att personuppgiftsincidenter kan inträffa

Mänsklig faktor

I rapporter från Integritetsskyddsmyndigheten framgår att den vanligaste orsaken till att en personuppgiftsincident har inträffat beror på mänsklig faktor.

Röjande av medlemskap

För Visions del kan det handla om att en anställd eller en förtroendevald missar en rutin och råkar skicka ut ett mejl till flera medlemmar utan att mejla med hemlig kopia, eller på något annat sätt röjer ett medlemskap för en eller flera obehöriga. Medlemmar i Vision som inte har förtroendeuppdrag räknas som obehöriga i detta fall.

Personuppgiftsincidenter kan vara allvarliga

För individer

En personuppgiftsincident kan få allvarliga konsekvenser för registrerade personer i form av till exempel ekonomisk skada eller kränkning av deras friheter och rättigheter och det kan t.o.m. innebära fara för liv i vissa fall.

För Vision

En personuppgiftsincident som inte hanteras på ett lämpligt sätt kan påverka tilltron till Vision. Den kan också leda till sanktionsavgifter för förbundet.

Vissa personuppgiftsincidenter måste anmälas av Vision

Alla organisationer måste anmäla vissa typer av personuppgiftsincidenter till Integritetsskyddsmyndigheten. Om Visions dataskyddsombud eller Visions dataskyddsansvariga får information om en potentiell personuppgiftsincident så går de igenom vad som har hänt och beslutar sen skyndsamt om det inträffade ska skickas in till myndigheten eller inte.

Vision har 72 timmar på sig att anmäla en personuppgiftsincident

Vision måste anmäla en konstaterad personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten inom 72 timmar (klocktimmar) efter att den har upptäckts. Anmälan gör det möjligt för myndigheten att bland annat bevaka vad Vision som personuppgiftsansvarig gör för att motverka negativa effekter. Om det blir nödvändigt kan myndigheten också utöva sina tillsynsbefogenheter för att få Vision att vidta nödvändiga åtgärder.

Har du ytterligare frågor?

För allmänna frågor om Visions dataskyddsarbete och som inte är av akut karaktär kan du skriva till dataskyddsansvarig på Vision på mejladressen dataskyddsansvarig@vision.se.

Nyheter

Till arkivet

Fakta

Vad ska jag göra som anställd eller förtroendevald om jag misstänker att det har inträffat en personuppgiftsincident?

Om du misstänker att du eller någon annan i Vision kan ha orsakat en personuppgiftsincident ska du omedelbart kontakta Visions dataskyddsombud eller Visions dataskyddsansvariga. Vision har enbart 72 timmar på sig att anmäla en eventuell personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten.

I samband med att du kontaktar Visions dataskyddsombud eller dataskyddsansvariga så vill vi att du fyller i den förenklade personuppgiftsincidentrapporten.

Kontaktuppgifter till Visions dataskyddsombud

Henrik Björnklint, telefon 072-718 01 67

Therése Alsing, telefon 072-580 72 72

Visions dataskyddsombud är anställda av TCO och har uppdraget att stödja Vision i dataskyddsfrågor samt att se till att Vision följer Dataskyddsförordningen. Dataskyddsombuden ska även vara behjälpliga gentemot Integritetsskyddsmyndigheten vid exempelvis inspektioner och motsvarande.

Kontaktuppgifter till Visions dataskyddsansvariga

Åsa Söderberg och Anette Grenthe, dataskyddsansvarig@vision.se

Visions dataskyddsansvariga har en samordnande roll kring dataskyddsfrågor och är anställd av förbundet. Visions dataskyddsansvariga ansvarar för förbundets löpande dataskyddsarbete i samverkan med dataskyddsombuden.

Tipsa om tänkbara medlemmar

Känner du någon som skulle kunna vara med i Vision, men inte är det? Kontakta Medlemstipset!

Tipsa Vision

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar