Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

  • Bild på kvinna framför datorn som ser bekymrad ut

Sjukfrånvaron ökar kraftigt – så kan ni jobba med frågan

2024-06-13

De senaste 13 åren har det skett en femdubbling av de stressrelaterade sjukfallen, och flest är de inom välfärden. Det visar en rapport som Facken i välfärden, däribland Vision, har tagit fram. Bland Visions yrkesgrupper är tandsköterskor, medicinska sekreterare och socialsekreterare särskilt drabbade. Vad kan du som skyddsombud göra om din arbetsplats är drabbad av stressrelaterad sjukfrånvaro?

Fakta: Facken i välfärden

Fem välfärdsförbund samarbetar under namnet Facken i välfärden, för att värna och utveckla välfärdssektorn genom bättre kompetensförsörjning. De fem fackförbunden är: Akademikerförbundet SSR, Kommunal, Sveriges Lärare, Vision och Vårdförbundet. Vi företräder tillsammans cirka 1,2 miljoner anställda, varav merparten i välfärdssektorn.

Rapporten visar att i de flesta fall är sjukfrånvaron en konsekvens av brister i arbetsmiljön. Villkoren inom kvinnodominerade yrken är sämre än inom mansdominerade, och leder till att kvinnor i offentlig sektor är särskilt drabbade av psykisk ohälsa och sjukskrivning: fyra av fem av de som har ett pågående stressrelaterat sjukfall är kvinnor. Bland Visions medlemmar är bland annat medicinska sekreterare och socialsekreterare högt drabbade av sjukfrånvaro: 14,8 startade sjukfall per 100 medicinska sekreterare respektive 12,4 startade sjukfall per 100 socialsekreterare under 2022, jämfört med 9,7 som var riksgenomsnittet. 

Vad kan du som är skyddsombud göra om du arbetar på en arbetsplats med mycket stressrelaterad sjukfrånvaro?

- Som skyddsombud på en särskilt drabbad arbetsplats är det bra att börja med att ta kontakt med chefen. För att kunna agera, måste chefen veta hur det ser ut. Ni måste tillsammans utreda orsakerna till sjukfrånvaron, analysera den och göra en handlingsplan där åtgärderna kontinuerligt följs upp, säger Björn Cárdenas, strateg på Vision och huvudförfattare till rapporten.

Han fortsätter:

- Arbetet med att få ner eventuell hög sjukfrånvaro och arbetet med de så kallade friskfaktorerna bör ske hos den lokala skyddskommittén, om det finns någon sådan på arbetsplatsen. Har ni hög sjukfrånvaro är det bra att informera kommunens eller regionens centrala fackliga avdelning.

Om du märker att en enskild medarbetare har verkat stressad under en period – fråga gärna hur hen mår. Om personen har en hög stressnivå med låg kontroll över sin arbetssituation, föreslå till exempel att ni tillsammans kan ta ett samtal med chefen, som kan genomföra åtgärder för att förbättra situationen.

Rapporten visar att kostnaderna för sjukfrånvaron under 2023 överskrider 5 procent av kommunernas samlade skatteintäkter. Under 2023 kostade sjukfrånvaron kommuner och regioner över 51,4 miljarder. Det motsvarar i runda slängar hela Stockholms stads eller Region Skånes samlade budget samma år. Du som är förtroendevald på den fackliga avdelningen på en kommun eller region, kan hitta siffror i rapporten om hur det ser ut hos din arbetsgivare när det kommer till sjukfrånvaro och kostnader för denna. Den centrala skyddskommittén eller samverkansgruppen kan till exempel använda rapporten som en start på en analys av sjukfrånvaron i kommunen eller regionen, för att sedan identifiera om det finns särskilt utsatta verksamheter, särskilda risker och göra en långsiktig kommun- eller regionövergripande handlingsplan.

- Det är också viktigt att de lokala politikerna, som ju är de som är ansvariga för arbetsmiljön och sätter ramarna för budgeten, vet hur sjukfrånvaron ser ut och hur mycket den kostar. Om det ser illa ut i kommunen eller regionen, kan man kalla till samtal eller ta kontakt med lokala medier för att på så sätt påverka. Om ett upparbetat samarbete finns lokalt, kan det vara en god idé att arbeta tillsammans med de andra fackförbunden inom Facken i välfärden, säger Björn Cárdenas.

I rapporten finns tre förslag på hur välfärden kan bli friskare. Det handlar om att samtliga arbetsplatser ska arbeta aktivt med de så kallade friskfaktorerna. Det handlar också om krav på sanktionsavgifter när arbetsgivarna inte arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Det handlar slutligen om krav på en långsiktigt hållbar och tillräcklig finansiering av välfärden, för att säkra resurser och utbildningar till rätt bemanning. 

- Arbetsmarknadens parter inom den kommunala sektorn, däribland Vision, har skrivit på en avsiktsförklaring om att intensifiera arbetet med friskfaktorer, för att höja ambitionerna för det gemensamma arbetsmiljöarbetet. Som skyddsombud eller fackligt förtroendevald är det viktigt att vara med och säkerställa att friskfaktorerna kommer på plats, säger Björn Cárdenas.

Läs mer om Friskfaktorer

Länk till rapporten

Länk till FAQ för förtroendevalda om rapporten

Tipsa om tänkbara medlemmar

Känner du någon som skulle kunna vara med i Vision, men inte är det? Kontakta Medlemstipset!

Tipsa Vision

Söker du en uppdragshandling?

Beskrivningar av varje förtroendeuppdrag i Vision finns samlat bland våra riktlinjer.

Riktlinjer och material

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss