Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Med hjälp av uppgifterna du lämnar betalas din medlemsavgift genom automatiskt avdrag på din lön varje månad. Om det inte går att dra avgiften får du ett inbetalningskort hemskickat med posten, eller till Kivra om du har en digital brevlåda. Du kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Om du betalar medlemsavgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien för dina personförsäkringar att dras på samma sätt.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Förtroendevaldas digitala verktyg

2022-01-18

Vi utvärderar funktionalitet och användning av förtroendevalda-mejlen, avslutat förstudien för ett nytt vision.se och välkomnar ett nytt utskicksverktyg!

Utveckling och uppdatering pågår

De digitala verktygen är en betydande del av stödet till förtroendevalda och vi är medvetna om att vi har utmaningar och behov av att både säkerställa funktionalitet och utveckla vissa plattformar. Vi är också medvetna om att det fungerar olika bra för användarna och att upplevelsen och förväntningarna på de digitala verktygen är olika för olika personer, men vårt mål är att det ska fungera bra för alla.  Några av de saker som vi jobbar mest med i kansliet beskrivs nedan.

Enkät i januari/februari

Vi genomför en enkätundersökning för att ta ett helhetsgrepp och utvärdera förtroendevaldas digitala verktyg. Enkäten kommer komma ut till förtroendevalda i januari/februari. Enkäten kommer användas i arbetet med utvecklingen av verktygen och supporten till förtroendevalda. Detta är ett viktigt led för att få en bild av omfattning av utmaningar och möjligheter, men också för att få en mätning av nuläget inför kommande satsningar. 

Förtroendevalda-mejlen

En utvärdering pågår kring funktionalitet och användning av förtroendevalda-mejlen. Tillsammans med andra TCO förbund ser vi också över hur vi utifrån GDPR på ett bättre sätt kan tillhandahålla en mejlservice som både uppfyller lagstiftningen och fungerar bättre för våra förtroendevalda.

Mina sidor

Vi har sedan förra rapporten genomfört en serie workshops om Mina sidor med referensgruppen för digital utveckling. Utifrån dessa workshops kom det fram många bra förslag kring verktyget och förbättringar gällande information som vi kommer jobba med i januari och februari. Stort tack till referensgruppen. För er som vill fördjupa er i hur olika delar av Mina Sidor fungerar finns årets utbildningar här:

Kurs i Mina sidor

Vision.se

En förstudie är nu klar för att bygga en sajt, en helt ny vision.se. Syftet är att skapa en webbplats som bättre svarar mot medlemmars, förtroendevaldas och övriga målgruppers behov. Referensgruppen med förtroendevalda för digital utveckling är involverad i detta projekt. Därtill har undersökningar på webbplatsen gjorts med frågor riktade till de besökare som är förtroendevalda. Det är ett mycket omfattande arbete med stora investeringar och vi kommer återkomma med tidsplanering. 

Appen

I början av detta år ser vi över den del av appen som riktar sig mot förtroendevalda. Fokusgrupper med förtroendevalda om behov och önskemål för appen planeras. 

Nytt utskicksverktyg

För förtroendevalda som ersätter dagens designmallar i varumärkesportalen lanseras i början av detta år. I detta arbete har en referensgrupp med förtroendevalda deltagit. 

Nytt utskicksverktyg

Referensgrupp digital utveckling

Har du synpunkter på Visions digitala verktyg till förtroendevald är du mer än välkommen att vara med i referensgruppen för digitala utveckling. Gruppen är mycket värdefull för oss. Anmäl dig gärna till: kommunikation@vision.se 
 
Parallellt med detta jobbar vi med att bli ännu snabbare och mer transparenta med vad som sker inom området. Både förbundsstyrelsen och kansliets ledningsgrupp följer arbetet och försöker löpande skapa förutsättningar för att både det vi har idag ska fungera och för att vi ska utveckla nya former av stöd.

Har du frågor och funderingar?

Kontakta Vision

Nyheter

Till arkivet

Tipsa om tänkbara medlemmar

Känner du någon som skulle kunna vara med i Vision, men inte är det? Kontakta Medlemstipset!

Tipsa Vision

Söker du en uppdragshandling?

Beskrivningar av varje förtroendeuppdrag i Vision finns samlat bland våra riktlinjer.

Riktlinjer och material

Frågor & svar