Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Enkät om digitala verktyg

2022-01-18

De digitala verktygen är en betydande del av stödet till förtroendevalda och vi är medvetna om att vi har utmaningar och behov av att både säkerställa funktionalitet och utveckla vissa plattformar.

Utveckling och uppdatering pågår

Vi är också medvetna om att det fungerar olika bra för användarna och att upplevelsen och förväntningarna på de digitala verktygen är olika för olika personer, men vårt mål är att det ska fungera bra för alla. Några av de saker som vi jobbar mest med i kansliet beskrivs nedan.

Enkät i januari/februari

Vi har tagit beslut om att genomföra en enkätundersökning för att ta ett helhetsgrepp och utvärdera förtroendevaldas digitala verktyg. Enkäten kommer komma ut till förtroendevalda i januari. Enkäten kommer användas i arbetet med utvecklingen av verktygen och supporten till förtroendevalda. Detta är ett viktigt led för att få en bild av omfattning av utmaningar och möjligheter, men också för att få en mätning av nuläget inför kommande satsningar.

Förtroendevalda-mejlen

En utvärdering pågår kring funktionalitet och användning av förtroendevalda-mejlen. Tillsammans med andra TCO förbund ser vi också över hur vi utifrån GDPR på ett bättre sätt kan tillhandahålla en mejlservice som både uppfyller lagstiftningen och fungerar bättre för våra förtroendevalda

Mina sidor

Vi genomför nu en serie workshops om Mina sidor med referensgruppen för digital utveckling. Utifrån dessa workshops kommer vi att återkomma kring:

Vad kan vi göra nu? Vad kan vi göra snart? Vad kommer vi skicka med till ”Ny vision.se”-projektet?

Vision.se

En förstudie genomförs just nu för att bygga en sajt, en helt ny Vision.se. Syftet är att skapa en webbplats som bättre svarar mot medlemmars, förtroendevaldas och övriga målgruppers behov. Referensgruppen med förtroendevalda för digital utveckling är involverad i detta projekt. Därtill har undersökningar på webbplatsen gjorts med frågor riktade till de besökare som är förtroendevalda.

Appen

I början av 2022 ser vi över den del av appen som riktar sig mot förtroendevalda. Fokusgrupper med förtroendevalda om behov och önskemål för appen planeras.

Nytt utskicksverktyg

För förtroendevalda som ersätter dagens designmallar i varumärkesportalen lanseras i början av nästa år. I detta arbete har en referensgrupp med förtroendevalda deltagit.

Referensgrupp digital utveckling

Har du synpunkter på Visions digitala verktyg till förtroendevald är du mer än välkommen att vara med i referensgruppen för digitala utveckling. Anmäl dig gärna till: kommunikation@vision.se

Parallellt med detta jobbar vi med att bli ännu snabbare och mer transparenta med vad som sker inom området. Både förbundsstyrelsen och kansliets ledningsgrupp följer arbetet och försöker löpande skapa förutsättningar för att både det vi har idag ska fungera och för att vi ska utveckla nya former av stöd.

Har du frågor och funderingar?

Kontakta Vision

Nyheter

Till arkivet

Tipsa om tänkbara medlemmar

Känner du någon som skulle kunna vara med i Vision, men inte är det? Kontakta Medlemstipset!

Tipsa Vision

Söker du en uppdragshandling?

Beskrivningar av varje förtroendeuppdrag i Vision finns samlat bland våra riktlinjer.

Riktlinjer och material

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar