×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Så många kan jobba på distans - men arbetsgivaren säger nej

2020-11-26

Trots återkommande uppmaningar från expertmyndigheter och regeringen om att möjliggöra distansarbete för att minska smittspridningen av covid-19 nekas var åttonde anställd att jobba från hemmet, även om arbetsuppgifterna tillåter det. Det visar en undersökning som Vision genomfört.

Undersökningen visar att

 • 1 av 8 anger att de kan utföra sina arbetsuppgifter på distans men att arbetsgivaren inte tillåter det.
 • 1 av 4 medlemmar inom välfärden jobbar på distans under halva arbetstiden eller mer.
 • 6 av 10 arbetar på distans i någon omfattning.
 • 1 av 3 som arbetar på distans är mer effektiva nu jämfört med innan coronakrisen.
 • 6 av 10 uppger att distansarbetet har lett till minskad teamkänsla.

Undersökningen gjordes under oktober månad och har besvarats av drygt 5000 medarbetare i kommuner, regioner, bolag och inom kyrkan. Även om var åttonde anställd inte får arbeta från hemmet, visar undersökningen att arbetsgivarnas inställning till distansarbete skiljer sig åt över landet. Samtidigt framkommer det att var fjärde medarbetare inom välfärden jobbar hemifrån under halva arbetstiden eller mer.

– Vår undersökning visar att stora delar av välfärdens verksamheter sköts på distans, och att det fungerar bra. Men vi ser också att fler arbetsgivare behöver göra ett jobb kring de nya riktlinjerna, utarbeta tydligt stöd till cheferna och skapa fler möjligheter till distansarbete. Alla som kan måste ges möjlighet att jobba från hemmet, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Inom yrkesgruppen vårdadministratör vill var fjärde medlem arbeta på distans och har arbetsuppgifter som tillåter det, men arbetsgivaren säger nej. Men också medarbetare som arbetar med politik- och samhällsfrågor samt ekonomi och administration svarar att de vill utföra sina arbetsuppgifter på distans och att arbetsuppgifterna tillåter det, men trots det säger arbetsgivaren nej.

Effektivitet på bekostnad av teamkänslan

Distansarbete har visat sig vara positivt för effektiviteten då nästan en tredjedel av de som arbetar hemifrån anger att de löser sina uppgifter mer effektivt nu jämfört med innan coronakrisen. Resultatet understryker alltså det faktum att distansarbete leder till effektivitetsvinster, åtminstone kortsiktigt. Att arbeta hemifrån förutsätter att de verktyg och system som man använder på daglig basis fungerar lika bra som på arbetsplatsen. Och en majoritet av de tillfrågade uppger just detta och att de kan delta i möten lika bra hemma som på jobbet. Undersökningen visar också att välfärdens tjänstemän fortsätter att leverera på utsatt tid och att en högre grad av distansarbete medför en ökad generell nöjdhet hos medarbetare.

Ökad effektivitet och nöjdhet hos medarbetare som jobbar från hemmet har dock skett på bekostnad av teamkänslan, något sex av tio anställda uppger. Ju mer man jobbar på arbetsplatsen desto lägre påverkas teamkänslan negativt. Även den sociala kontakten med andra kollegor och chefer påverkas negativt ju mer man arbetar på distans, vilket framkommer i undersökningen där hela 67 procent av de tillfrågade upplever att de har för lite kontakt med andra. Men att hitta former att möta människor vid långvarigt och omfattande distansarbete är av vikt för att motverka en känsla av isolering. Ett ökat socialt samspel kan ske via digitala verktyg och/eller via fysiska träffar.

Vision ställer följande krav på arbetsgivaren:

 • Välfärdens medarbetare och chefer tar stort ansvar under coronakrisen
  Sex av tio av Visions medlemmar arbetar på distans i någon omfattning. Välfärdens medarbetare och chefer tar stor ansvar under pandemin. Trots stora omställningar upplever förbundets medlemmar som arbetar på distans en hög motivation och att de får stöd och uppmuntran från såväl arbetskamrater som chefer.
 • Distansarbetet fungerar oftast väl och man är generellt sett nöjd med arbetssituationen
  Hemmakontoren ger inte enbart möjlighet att göra ett gott arbete för flertalet, många upplever dessutom att de kan arbeta mer effektivt än tidigare. Hälften som arbetar på distans anger att de är mer nöjda med sin nuvarande situation.
 • Alla som kan måste ges möjlighet att arbeta från hemmet
  En av åtta anger att de kan utföra sina arbetsuppgifter på distans men att de har en arbetsgivare som inte tillåter det. Det håller inte - alla som kan måste ges möjlighet att arbeta från hemmet. Vi har en samhällsspridning av covid-19 och expertmyndigheternas råd måste efterlevas. Arbetsgivare bör därför omgående göra en genomlysning av hela sin organisation och möjliggöra distansarbete för samtliga medarbetare och chefer som kan det.
 • Arbetsgivarna måste ha en handlingsplan för distansarbetet och tydliggöra ansvaret för arbetsmiljöarbetet
  Det finns stora skillnader i hur distansarbetet fungerar och organiseras. Tydlighet om vem som har ansvar för arbetsmiljöarbetet vid distansarbete leder bland annat till mer ergonomiska arbetsplatser, fler som kan göra ett gott jobb samt nöjdare medarbetare. Arbetsgivare bör därför ha en handlingsplan för distansarbetet och tydliggöra ansvaret för arbetsmiljöarbetet.
 • Ledarskap på distans kräver tid, stöd och delvis ny kompetens
  Det kan vara svårt att hålla lagandan uppe när medarbetarna arbetar hemifrån och inte träffas. Närmare sex av tio uppger att distansarbetet går ut över teamkänslan. Samtidigt blir det allt viktigare att arbetsgrupper förmår samordna medarbetarnas kompletterande kompetenser för att möta en komplex och snabbrörlig omvärld. Därför behöver chefer tid att leda och få möjligt att stärka sin kompetens i att göra det på distans. För det krävs rimligt antal medarbetare, utökat chefstöd och resurser för ledarskapsutveckling.
 • Ta tillvara dagens erfarenheter och ställ om inför arbetslivet efter pandemin
  Coronakrisen har accelererat den pågående digitaliseringen och nya arbetssätt har blivit vardag. Medlemmarnas förväntningar på arbetslivet efter pandemin är tydligt. Nästan två av tre tror att de kommer att arbeta mer på distans i framtiden. Fler än åtta av tio tror att de kommer att mötas digitalt i större omfattning och fler än hälften svarar att de tror att de kommer att resa mindre än tidigare. Arbetsgivarna bör ta tillfället i akt och ta tillvara dagens erfarenheter som ett led inför den framtida och pågående omställningen.
 • Smittsäkra arbetsplatserna för dem som inta kan arbeta på distans
  För de arbetstagare som inte har möjlighet att på ett tillfredsställande sätt arbeta från hemmet är det av stor vikt att regelbundet riskbedöma den ordinarie arbetsplatsen och åtgärda eventuella smittorisker så att välfärdens medarbetare kan fortsätta gå till jobbet och arbeta under säkra former.

För dig som är förtroendevald

Nedanstående punkter kan du som förtroendevald använda dig av i din argumentation om arbetsgivaren inte ger medlemmarna som kan möjlighet till distansarbete.

 • Vad kan jag som förtroendevald göra om min arbetsgivare nekar medarbetare att jobba hemifrån trots att deras arbetsuppgifter tillåter distansarbete
  1. Stäm av med medlemmarna på din arbetsplats (stäm av med medarbetarna oavsett facklig tillhörighet ifall du är skyddsombud). Du kan t ex bjuda in till ett digitalt fika för att prata om hur situationen ser ut för er. Kom med förslag på lösningar som funkar för verksamheten och som minskar smittspridningen.
  2. Kontakta din lokala styrelse, jobbar de redan med frågan? Ta stöd där.
  3. Bjud in till samverkan med arbetsgivaren och ta stöd i argumenten listade längre ner samt den input du fått från medlemmarna.
 • Viktigt att följa Folkhälsomyndighetens och regeringens råd
  Arbetsplatsen är en potentiell källa till smittspridning. Såväl landets expertmyndighet som Stefan Löfven är tydliga i sitt budskap - arbeta hemifrån om du kan.
 • Distansarbete fungerar oftast väl
  En ny undersökning från Vision visar att hemmakontoren inte enbart ger möjlighet att göra ett gott arbete för flertalet, många upplever dessutom att de kan arbeta mer effektivt än tidigare. Hälften som arbetar på distans anger att de är mer nöjda med sin nuvarande situation.
 • Alla på arbetsplatsen har inte alltid möjlighet att arbeta från hemmet
  På en del arbetsplatser har vissa anställda arbetsuppgifter som inte kan utföras på distans. Detta är dock inget skäl till att de som kan arbeta på distans inte ska ges möjligheten att arbeta från hemmet. Rättviseaspekten är inte ett giltigt skäl att neka medarbetare att arbeta från hemmet. När färre medarbetare befinner sig på arbetsplatsen är det dessutom lättare att smittosäkra den för de som måste vara på plats.
 • Arbetsmiljön vid distansarbete
  Arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön även vid hemarbete. Visions nya undersökning visar att hemarbete kan påverka arbetsmiljön både positivt och negativt. För att fånga upp och åtgärda eventuella arbetsmiljörisker vid hemarbete är det viktigt att ansvaret för arbetsmiljöarbetet är tydligt. Samverkansgruppen eller skyddskommittén behöver eventuellt ställa om till digitala mötesformer och digitala skyddsronder är ett bra komplement när man undersöker arbetsmiljön.  

Läs hela rapporten om distansarbete här.

Nyheter

Till arkivet

Tipsa om tänkbara medlemmar

Känner du någon som skulle kunna vara med i Vision, men inte är det? Kontakta Medlemstipset!

Tipsa Vision

972 nya medlemmar under oktober

Vi erbjuder

 • Personlig rådgivning

 • Schysta medlemsförmåner

 • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum