Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Nya rekommendationer förutsätter möjlighet att jobba på distans

2020-12-21

I fredags presenterades nya rekommendationer om att stänga all icke-nödvändig verksamhet som drivs av staten, kommuner och regioner. Det här innebär att allt fler behöver jobba på distans. Trots det jobbar var åttonde från kontoret – även om det går att utföra arbetet hemifrån.

De nya rekommendationerna gäller från julafton och innebär att all verksamhet som inte är nödvändig och som drivs av staten, regioner och kommuner ska stängas ner. 

Med anledning av detta uppkommer frågor för Visions alla medlemmar inom sektorn som berörs. Många medlemmar arbetar redan idag hemifrån i viss utsträckning men fler förväntas ges möjlighet att göra det efter nya rekommendationer. Enligt en medlemsundersökning som Vision nyligen har genomfört uppger en av åtta att de kan utföra sina arbetsuppgifter på distans, men att arbetsgivaren inte tillåter detta. Undersökningen visar också att en av fem väljer att gå till jobbet trots att man får och kan arbeta hemifrån.

– Vår undersökning visar att stora delar av välfärdens verksamheter sköts på distans, och att det fungerar bra. Men vi ser också att fler arbetsgivare behöver göra ett jobb kring de nya riktlinjerna, utarbeta tydligt stöd till cheferna och skapa fler möjligheter till distansarbete. Alla som kan måste ges möjlighet att jobba från hemmet, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Förutsättningar för distansarbete

Vid distansarbete är det viktigt att den enskilde får tillgång till adekvat utrustning att låna till hemmet för att skapa en så god arbetsmiljö som möjligt. Medarbetarens individuella förutsättningar och behov måste vara utgångspunkten för anpassning av arbetsplatsen. För vissa kan det röra sig om att låna en skärm, mus eller tangentbord medan det för andra kan finnas behov av kontorsstol eller annan utrustning.

Som förtroendevald är det viktigt att du bevakar medlemmarnas rätt till en god arbetsmiljö även vid distansarbete. Om arbetsgivaren nekar distansarbete trots att en medlem har möjlighet att utföra arbetsuppgifterna hemifrån är det viktigt att du som förtroendevald för en dialog med arbetsgivaren om detta. Längre ner har vi samlat argument som ska stödja dig i det arbetet.

Arbetsbefria vid nedstängning av verksamhet

För de medlemmar som arbetsgivaren inte kan erbjuda arbetsuppgifter att genomföra hemifrån samtidigt som arbetsplatsen stängs ner är det viktigt att poängtera att dessa medlemmar inte kan tvingas till att ta ut semester eller annan ledighet som inte tidigare inplanerats för att lösa arbetsgivarens brist på arbetsuppgifter.

– Finns inte arbetsuppgifter att utföra bör arbetsgivaren arbetsbefria medlemmen, säger Oskar Pettersson, biträdande förhandlingschef på Vision.

Om medlemmen inte ges möjlighet till distansarbete

 • Vad kan jag som förtroendevald göra om min arbetsgivare nekar medarbetare att jobba hemifrån trots att deras arbetsuppgifter tillåter distansarbete
  1. Stäm av med medlemmarna på din arbetsplats för att ta reda på vad de vill uppnå (stäm av med medarbetarna oavsett facklig tillhörighet ifall du är skyddsombud). Du kan t ex bjuda in till ett digitalt fika för att prata om hur situationen ser ut för er. Kom med förslag på lösningar som funkar för verksamheten och som minskar smittspridningen.
  2. Kontakta din lokala styrelse, jobbar de redan med frågan? Ta stöd där.
  3. Bjud in till samverkan med arbetsgivaren och ta stöd i argumenten listade längre ner samt den input du fått från medlemmarna.
 • Viktigt att följa Folkhälsomyndighetens och regeringens råd
  Arbetsplatsen är en potentiell källa till smittspridning. Såväl landets expertmyndighet som Stefan Löfven är tydliga i sitt budskap - arbeta hemifrån om du kan.
 • Distansarbete fungerar oftast väl
  En ny undersökning från Vision visar att hemmakontoren inte enbart ger möjlighet att göra ett gott arbete för flertalet, många upplever dessutom att de kan arbeta mer effektivt än tidigare. Hälften som arbetar på distans anger att de är mer nöjda med sin nuvarande situation.
 • Alla på arbetsplatsen har inte alltid möjlighet att arbeta från hemmet
  På en del arbetsplatser har vissa anställda arbetsuppgifter som inte kan utföras på distans. Detta är dock inget skäl till att de som kan arbeta på distans inte ska ges möjligheten att arbeta från hemmet. Rättviseaspekten är inte ett giltigt skäl att neka medarbetare att arbeta från hemmet. När färre medarbetare befinner sig på arbetsplatsen är det dessutom lättare att smittsäkra den för de som måste vara på plats.
 • Arbetsmiljön vid distansarbete
  Arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön även vid hemarbete. Visions nya undersökning visar att hemarbete kan påverka arbetsmiljön både positivt och negativt. För att fånga upp och åtgärda eventuella arbetsmiljörisker vid hemarbete är det viktigt att ansvaret för arbetsmiljöarbetet är tydligt. Samverkansgruppen eller skyddskommittén behöver eventuellt ställa om till digitala mötesformer och digitala skyddsronder är ett bra komplement när man undersöker arbetsmiljön.  

För mer frågor och svar om distansarbete och coronaviruset hänvisar vi till vårt frågeforum.

Nyheter

Till arkivet

Tipsa om tänkbara medlemmar

Känner du någon som skulle kunna vara med i Vision, men inte är det? Kontakta Medlemstipset!

Tipsa Vision

Söker du en uppdragshandling?

Beskrivningar av varje förtroendeuppdrag i Vision finns samlat bland våra riktlinjer.

Riktlinjer och material

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar