Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Med hjälp av uppgifterna du lämnar betalas din medlemsavgift genom automatiskt avdrag på din lön varje månad. Om det inte går att dra avgiften får du ett inbetalningskort hemskickat med posten, eller till Kivra om du har en digital brevlåda. Du kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Om du betalar medlemsavgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien för dina personförsäkringar att dras på samma sätt.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Lokala krislägesavtal

2020-03-12

Vision och andra förbund inom välfärden tecknade i somras ett krislägesavtal med SKR och Sobona som kan användas när det uppstår krissituationer. För att aktivera avtalet krävs också att det finns en LOK undertecknad. Vision vill nu uppmana samtliga lokala företrädare att se till att teckna LOK om krislägesavtalet.

Sommaren 2019 tecknade Vision ett avtal som ska kunna tillämpas i krislägessituationer.

Den aktuella situationen med spridningen av coronaviruset kan komma att innebära att avtalet kan behöva aktiveras och därför vill vi nu uppmana er att se till att de lokala undertecknandena finns på plats.

Bakgrunden till avtalet är de bränder som rasade sommaren 2018 och de diskussioner kring arbetstid och ersättningar som uppstod efter dessa. Avtalet är skrivet på ett sådant sätt att det ska kunna täcka in olika typer av krislägen.

Med krisläge avses i detta avtal en sådan händelse eller händelseförlopp som avviker från det normala, som innebär allvarliga samhällsstörningar, kräver omedelbara insatser av en kommun, region, kommunalförbund eller kommunalt företag eller flera i samverkan, och som medför omfattande eller avgörande påverkan på personalförsörjningen i den kommunala verksamheten. Samtliga dessa fyra fristående kriterier ska vara uppfyllda för krisavtalet ska kunna aktiveras.

För kommuner, regioner och kommunalförbund krävs att det finns en undertecknad LOK för att kunna aktivera avtalet. Vi vill nu uppmana samtliga lokala företrädare att se till att LOK blir tecknad. Observera att inget i avtalet är möjligt att ändra lokalt. Det ska skrivas en LOK om att det är det befintliga avtalet som gäller.

Krislägesavtalet - instruktioner

 1. Se till att LOK är tecknad för detta avtal hos samtliga kommuner, regioner och kommunalförbund.
 2. För att teckna LOK behövs en fullmakt från Vision enligt nivå 1.
  Arbetsgivaren bör kunna tillhandahålla LOK. 
 3. Ingenting får ändras i själva Krislägesavtalet när man tecknar en LOK.
  Det är helt stängt för lokala förutsättningar och det enda som behöver göras är att skriva under LOKen. Observera att det inte räcker med att LOK för HÖK 2017 är tecknad. Detta är ett eget avtal.
 4. Om Krislägesavtalet ska aktiveras av en arbetsgivare måste de aktivera sin egen krisorganisation. Samtliga fyra kriterier måste dessutom vara uppfyllda. Det gäller alltså händelser eller händelseförlopp som:
   
  • avviker från det normala,
  • innebär allvarliga samhällsstörningar,
  • kräver omedelbara insatser av en kommun, region, kommunalförbund eller kommunalt företag eller flera i samverkan,
  • medför omfattande eller avgörande påverkan på personalförsörjningen i den kommunala verksamheten.

 5. Om en arbetsgivare vill aktivera Krislägesavtalet ska de själva ta kontakt med SKR eller Sobona då aktivering av avtalet kräver styrelsebeslut från arbetsgivarorganisationen. Arbetsgivarna kan alltså inte aktivera avtalet på egen hand!

Om en situation skulle inträffa som kräver en aktivering av avtalet kan ni kontakta förbundet på lonerochyrkesvillkor@vision.se för vidare hjälp och instruktioner.

Nyheter

Till arkivet

Tipsa om tänkbara medlemmar

Känner du någon som skulle kunna vara med i Vision, men inte är det? Kontakta Medlemstipset!

Tipsa Vision

Söker du en uppdragshandling?

Beskrivningar av varje förtroendeuppdrag i Vision finns samlat bland våra riktlinjer.

Riktlinjer och material