Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Lokala krislägesavtal

2020-03-12

Vision och andra förbund inom välfärden tecknade i somras ett krislägesavtal med SKR och Sobona som kan användas när det uppstår krissituationer. För att aktivera avtalet krävs också att det finns en LOK undertecknad. Vision vill nu uppmana samtliga lokala företrädare att se till att teckna LOK om krislägesavtalet.

Sommaren 2019 tecknade Vision ett avtal som ska kunna tillämpas i krislägessituationer.

Den aktuella situationen med spridningen av coronaviruset kan komma att innebära att avtalet kan behöva aktiveras och därför vill vi nu uppmana er att se till att de lokala undertecknandena finns på plats.

Bakgrunden till avtalet är de bränder som rasade sommaren 2018 och de diskussioner kring arbetstid och ersättningar som uppstod efter dessa. Avtalet är skrivet på ett sådant sätt att det ska kunna täcka in olika typer av krislägen.

Med krisläge avses i detta avtal en sådan händelse eller händelseförlopp som avviker från det normala, som innebär allvarliga samhällsstörningar, kräver omedelbara insatser av en kommun, region, kommunalförbund eller kommunalt företag eller flera i samverkan, och som medför omfattande eller avgörande påverkan på personalförsörjningen i den kommunala verksamheten. Samtliga dessa fyra fristående kriterier ska vara uppfyllda för krisavtalet ska kunna aktiveras.

För kommuner, regioner och kommunalförbund krävs att det finns en undertecknad LOK för att kunna aktivera avtalet. Vi vill nu uppmana samtliga lokala företrädare att se till att LOK blir tecknad. Observera att inget i avtalet är möjligt att ändra lokalt. Det ska skrivas en LOK om att det är det befintliga avtalet som gäller.

Krislägesavtalet - instruktioner

 1. Se till att LOK är tecknad för detta avtal hos samtliga kommuner, regioner och kommunalförbund.
 2. För att teckna LOK behövs en fullmakt från Vision enligt nivå 1.
  Arbetsgivaren bör kunna tillhandahålla LOK. 
 3. Ingenting får ändras i själva Krislägesavtalet när man tecknar en LOK.
  Det är helt stängt för lokala förutsättningar och det enda som behöver göras är att skriva under LOKen. Observera att det inte räcker med att LOK för HÖK 2017 är tecknad. Detta är ett eget avtal.
 4. Om Krislägesavtalet ska aktiveras av en arbetsgivare måste de aktivera sin egen krisorganisation. Samtliga fyra kriterier måste dessutom vara uppfyllda. Det gäller alltså händelser eller händelseförlopp som:
   
  • avviker från det normala,
  • innebär allvarliga samhällsstörningar,
  • kräver omedelbara insatser av en kommun, region, kommunalförbund eller kommunalt företag eller flera i samverkan,
  • medför omfattande eller avgörande påverkan på personalförsörjningen i den kommunala verksamheten.

 5. Om en arbetsgivare vill aktivera Krislägesavtalet ska de själva ta kontakt med SKR eller Sobona då aktivering av avtalet kräver styrelsebeslut från arbetsgivarorganisationen. Arbetsgivarna kan alltså inte aktivera avtalet på egen hand!

Om en situation skulle inträffa som kräver en aktivering av avtalet kan ni kontakta förbundet på lonerochyrkesvillkor@vision.se för vidare hjälp och instruktioner.

Nyheter

Till arkivet

Tipsa om tänkbara medlemmar

Känner du någon som skulle kunna vara med i Vision, men inte är det? Kontakta Medlemstipset!

Tipsa Vision

Söker du en uppdragshandling?

Beskrivningar av varje förtroendeuppdrag i Vision finns samlat bland våra riktlinjer.

Riktlinjer och material

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar