Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

warning icon

Systemunderhåll

Inför löneöversyn 2023

Den ökande inflationen gör att du som företräder Vision behöver förbereda dig extra inför löneöversynen 2023. De budgetar som sätts under 2022 lägger grunden för de utrymme som arbetsgivaren sedan har för reallöneökningar under 2023.

Vad menas med reallöneökning?

Reallön är skillnaden mellan löneutveckling och inflation – alltså ett mått på hur mycket av löneökningen som blir kvar i plånboken sedan man räknat bort inflationen. En reallöneökning betyder alltså att reallönen ökar - och att lönehöjningen inte äts upp av inflationen. Är inflationen högre än löneökningen så finns risk att lönetagare får en lägre reallön. 

Källa: Medlingsinstitutet

Bakgrund

Under hösten och vintern 2021-2022 har inflationen i Sverige ökat till nivåer som inte har uppmätts på många år. Officiell statistik om inflation tillhandahålls av Statistiska centralbyrån. Det är oomstritt att inflationen (våren 2022) befinner sig på historiskt sett höga nivåer. Anledningen till detta är delvis stigande priser på energi och drivmedel, men det är inte hela förklaringen.

Överenskommelse om lön mellan industrins parter finns redan för våren 2022 och vi behöver därför ta sikte på avtalsrörelsen våren 2023 för att få till större hänsyn till den stigande inflationen. Vi kan utgå ifrån att under dessa avtalsförhandlingar kommer frågan om stigande konsumentpriser vara av stor betydelse. För Visions del har vissa kollektivavtal centralt angivet löneökningsutrymme våren 2022 medan andra kollektivavtal inte har det. På Svenska kyrkans avtalsområde pågår centrala avtalsförhandlingar våren 2022.

Lyft reallöneökningar i budgetarbetet för 2023

De flesta arbetsgivare tar beslut om budget för kommande år under vår och sommar. Efter samverkan eller MBL-förhandling av budget har arbetsgivaren rätt att ta beslut om budget. Vision behöver dock i samband med samtal om budget för 2023 framhålla vissa saker:

  • Vision yrkar på att medlemmarna ska få reallöneökningar under den centrala avtalsperioden som på vissa avtal sträcker sig fram till våren 2023 och på vissa avtal till våren 2024. Arbetsgivaren måste i budgetering räkna med att avsätta rimligt budgetutrymme för löneökningar med tanke på inflationen. Den höga inflationen har så klart haft negativ effekt på reallöneökningarna.
  • Vissa av Vision löneavtal är utan centralt angivna löneökningsnivåer. Detta möjliggör lokal lönebildning vilket är en fördel när förutsättningar skiljer sig åt mellan olika arbetsgivare. Arbetsgivarna har ett stort ansvar för lönebildning vilket exempelvis innebär att i budget ha utrymme för att ge rimligt löneökningar.
  • Industrins parters avtal går ut våren 2023. Det innebär att vi i detta läge inte har information om löneökningsnivåer på arbetsmarknaden i stort från och med våren 2023. Arbetsgivare måste vara medvetna om detta i sitt budgetarbete och ta höjd för att det så kallade märket kan bli högre än tidigare.

Budgetar som antas under 2022 sätter ramarna för löneökningar vid löneöversynen våren 2023. Det är viktigt att Vision och arbetsgivare redan i detta skede för en dialog om förutsättningar framöver. 

Löneöversyn 2023

Vid löneöversynen våren 2023 bör Vision framhålla några saker i relation till frågan om inflation.

  • Vision yrkar på reallöneökningar under avtalsperioden. Lokala förutsättningar kan variera men oavsett detta behöver arbetsgivare se över sin lönepolitik i relation till inflationen i samhället. Om löneökningarna blir låga i förhållande till inflationen vid flera löneöversyner kommer arbetsgivare få svårt att leva upp till den effekt som Vision förväntar sig av det centrala löneavtalet - det vill säga reallöneökningar.
  • Visions medlemmar i välfärden har gjort en stor insats under pandemin och det ska märkas i plånboken. Inflationen får inte bli något som förstör detta.
  • Industrins parter kommer sannolikt att befinna sig i förhandling fram till slutet av mars 2023. Arbetsgivare behöver förhålla sig till förväntade löneökningar i samhället i stort.

Tipsa om tänkbara medlemmar

Känner du någon som skulle kunna vara med i Vision, men inte är det? Kontakta Medlemstipset!

Tipsa Vision

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar