×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

PersonalchefMALMÖ1 förfrågning

Anders Personalchef i MALMÖ

Personalchef Landskrona stad. Fokusområde ledarskap, medarbetarskap, personalförsörjning, arbetsmiljö


Pa-konsultHudiksvall0 förfrågningar

Niklas Pa-konsult i Hudiksvall

Inriktning strategiskt personalarbete och kompetensutveckling för chefer


HR-strategKarlskrona0 förfrågningar

Eva HR-strateg i Karlskrona

jag jobbar med övergripande frågor inom HR-området på kommunledningsförvaltningen. Aktuella frågor i höst är implementering av vårt nya personalpoltiiska program, rekryteringsprocess, ledarutveckling, kompetensförsörjning


PersonalsekreterareHagfors0 förfrågningar

Helena Personalsekreterare i Hagfors

Arbetsrätt, avtalstolkning, policys, löneförhandling, protokoll, arbetsmiljö, rekrytering, uppsägning, omplaceringsutredningar


HR strategSvalöv 0 förfrågningar

Annica HR strateg i Svalöv

Jobbar sedan många år med personalfrågor i Svalövs kommun. jag jobbar mycket med arbetsmiljö, hur vi kan bli bättre på detta, förebygga tex hot och våld. Jobbar med rehabärenden, dels samtal med enskilda sjukskrivna, samt kompetensutveckling av chefer. På så vis kan de bli bättre på att se tidiga signaler, följa upp m.m. Jobbar också lite arkiv, ok, inte världens roligaste, men det är kul! När man arbetar i en liten kommun, så gör man det mesta!


HR-strategEskilstuna1 förfrågning

Britt-Inger HR-strateg i Eskilstuna

Jag jobbar med kommunövergripande strategiska HR-frågor som styrdokument, förvaltningschefsrekryteringar och utvecklingsprojekt.


PersonalstrategPiteå0 förfrågningar

Maria Personalstrateg i Piteå

Hur arbetar en personalstrateg inom Piteå kommun


personalutvecklare umeå , VLL HR-centrum0 förfrågningar

Kerstin personalutvecklare i umeå , VLL HR-centrum

ledar- medarbetarskaputveckling,teamutveckling jobbar som internkonsult, administration av chefsutveckling etc


PersonalkonsulenyVännäs0 förfrågningar

ingrid Personalkonsuleny i Vännäs

Jag arbetar med arbetsmilj. rehabilitering, utbildning, jämställdhet och att skapa och informera om poliydokument


PersonalchefLysekil0 förfrågningar

Jovemo Personalchef i Lysekil

Jag ansvarar för en enhet (personalenheten) som är en central strategisk enhet tillhörande kommunstyrelsen Vårt ansvarsområde omspänner hela HR-området med fösäkringar, pensioner, arbetsrätt, förhandlingsverksamhet, företagshälsovård, arbetsträning, omplacering m.m.


PA-konsultBollnäs0 förfrågningar

Elin PA-konsult i Bollnäs

Arbetar sedan augusti 2011 på Bollnäs kommuns personalkontor med diverse kommunövergripande personalfrågor. Exempel på arbetsuppgifter är arbetsvärdering, medarbetarenkät, deltagande i förhandlingar, engagemang i ett regionalt projekt som heter "Hälsofrämjande ledarskap”, ansvar för feriearbeten, enkätprogram, rekryteringsverktyg samt innehåll till introduktionsprogram för nyanställda.


personalkonsult/projektledareUmeå0 förfrågningar

Marie personalkonsult/projektledare i Umeå

Jag jobbar som projektledare för Ungdomsjobb i Umeå kommun. Projektet syftar till att ge arbetslösa ungdomar chansen till en 6 månaders anställning i kommunens regi. Mitt arbete består tex av att inventera de tjänster som finns för de här ungdomarna, skriva annonser och förbereda vårt datoriserade rekryteringssystem. Jag sköter sen gallringen till respektive tjänst, håller informationsträffar med både ungdomar och enheter och håller i introduktionsdagar mm.


Student i Vision

Vision är ett av Sveriges ledande fackförbund och har cirka 195 000 medlemmar, både studenter och de i arbetslivet. Ett medlemskap handlar om en sak. Att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt studentliv och framtida arbetsliv.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb