×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten. Jag kan också betala via autogiro eller e-faktura.

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Mångfaldsmaterial - FAQ

Frågor och svar om mångfaldsfoldern som tagits fram av Kommunal och Vision i samarbete.

Vad är det här?

Foldern "Kommunal och Vision tillsammans för likabehandling. En arbetsplats för alla" innehåller:

  • en beskrivning av hur Vision och Kommunal ser på mångfald och likabehandling i arbetslivet och i välfärden,
  • diskussionsfrågor för att få igång ett samtal på arbetsplatsen

Varför gör Vision det här?

När Vision och Kommunal nu lanserar samarbetsavtalet vill vi komma med ett konkret exempel på vad man kan samarbeta om på arbetsplatserna. Mångfald och antidiskriminering är ett område som många avdelningar och klubbar redan är igång med, och det finns anledning att ta upp det på arbetsplatserna just nu. Både Vision och Kommunal ser att det finns grupper som syns tydligt i debatten och som vill dela upp samhället i vi och dom.

Ska Vision ta politisk ställning?

Vision är ett partipolitiskt obundet fackförbund. Det innebär dock inte att vi är opolitiska. Vision tar ställning i frågor som är viktiga för medlemmarna. Vår arena är i första hand arbetslivet, men också frågor som berör eller påverkar arbetslivet och livet för medlemmarna.

Här kan du läsa mer om Visions arbete mot alla former av diskriminering.

Tycker Vision och Kommunal lika om mångfald?

Både Kommunal och Vision ser att mångfald i välfärdens verksamheter är en tillgång för arbetsplatserna. Det kommer att behöva rekryteras många till välfärdssektorn under de närmaste åren, och vi är därför beroende av att kunna attrahera motiverade medarbetare med olika bakgrund.

Båda förbunden har människors lika värde och likabehandling som utgångspunkt. Våra arbetsplatser ska ha en öppen inställning till alla människor, oavsett bakgrund.

Får den som röstar på Sverigedemokraterna inte vara med i Vision?

Vision har inga åsikter om vilka politiska sympatier som våra medlemmar har.

Men den som vill vara förtroendevald i Vision kan inte samtidigt vara förtroendevald eller aktiv i Sverigedemokraterna. Det beror på att Sverigedemokraternas politik inte överensstämmer med vår värdegrund som alla förtroendevalda arbetar efter.

Läs mer om Visions värdegrund .

Vad vill Vision att jag som är förtroendevald ska göra?

Ha gärna foldern som en utgångspunkt på ett medlemsmöte, och gå igenom diskussionsfrågorna. I styrelsen och med ombuden, prata om: hur ser det ut på er arbetsplats, vad kan ni göra själva, vad kan ni göra med arbetsgivaren och hur kan Vision och Kommunal samarbeta när det gäller mångfald och likabehandling?

Jag behöver lära mig mer för att kunna ha en diskussion på min arbetsplats. Var får jag det?

Kontakta gärna er regionala representant i RIM, rådet för integration och etnisk mångfald.

Vad gör jag om jag får frågor som jag inte kan svara på?

Kontakta gärna Vision Direkt.

Nyheter

Ny standard ska säkra kvaliteten på HVB-hem

Möjligheten att vara på ett HVB-boende kan göra stor skillnad i en persons liv. Därför är det viktigt att omsorgen håller en hög kvalitet oavsett driftsform. SIS, Swedish Standards Institute, har tillsammans med Vision och andra aktörer tagit fram en ny standard för kvalitetssäkring av HVB.  i förrgår kl 09:30

Som skyddsombud lär jag mig nytt varje dag

Anders Rooth jobbar som budget- och skuldrådgivare på Kristianstads kommun. Han är också skyddsombud (SO) på arbetsplatsen sedan två år. Vi var nyfikna på hans uppdrag och vilka möjligheter och svårigheter han ser.  2018-10-24

Sara Roxell, socialpolitiska strateg

Medlemmarna inom socialt arbete gör skillnad varje dag

Sara Roxell är socialpolitisk strateg på Vision sedan början av oktober. Hon är socionom och har arbetat med socialtjänstfrågor sedan 1996. Sara har arbetat i olika kommuner, på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och på Socialdepartementet, senast som politiskt sakkunnig åt barn-, äldre- och jämställdhetsministern.  2018-10-23

Studenters psykiska hälsa ska tas på allvar

Nästan varannan student upplever ångest eller oro, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. Studenthälsan spelar här en viktig nyckelroll, vilka Vision vill ge bättre förutsättningar.  2018-10-22

Till arkivet

Tipsa om tänkbara medlemmar

Känner du någon som skulle kunna vara med i Vision, men inte är det? Kontakta Medlemstipset!

Tipsa Vision

925 nya medlemmar under november

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Fråga Vision Direkt

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar mellan 8 och 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se alla vardagar mellan 8 och 20

eller chatta

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb