×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

 • Under 30 år? 100 kr för hela första året
 • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Rekrytera studenter till Vision

Som student och medlem i Vision har du tillgång till allt som en yrkesverksam medlem har, förutom inkomstförsäkringen. Medlemskapet är också fyllt av ytterligare tjänster som passar specifikt till studentlivet, och vägen ut i arbetslivet. Maxa ditt framtida arbetsliv redan under studietiden.

Läs mer om vad medlemskapet innehåller här.

Ett medlemskap i Vision kostar bara 100 kronor för hela studietiden.

Hur blir man medlem?

Studenter kan fylla i medlemsformulär på vision.se/student, SMS:a VISION STUDENT till 71501, ringa Vision Direkt eller fylla i rekryteringsfoldern som delas ut på skolorna.

Hur kan du som förtroendevald bidra?

Vi jobbar hårt för att vara närvarande och rekrytera medlemmar på såväl universitet och högskolor som på YH-utbildningar. Det handlar bland annat om närvaro på arbetsmarknadsdagar och karriärdagar, och om klassrumspresentationer riktade mot särskilda utbildningsgrupper. Här kan du som förtroendevald vara med och bidra och göra viktiga insatser för Vision.

 • Var med och rekrytera medlemmar på universitet och högskolor.
  Vid arbetsmarknadsdagar och andra aktiviteter är det jättebra att komplettera studentinformatörerna med din erfarenhet och yrkeskunnighet. Vid en del arbetsmarknadsdagar får Vision också möjlighet att ha egna seminarier, kanske kan du berätta om ditt yrke på en sådan. Ta kontakt med ditt regionala center och anmäl ditt intresse.

 • Ta emot en student under en arbetsdag och uppmuntra medlemmar på din arbetsplats att också göra det.
  Du som är yrkesverksam medlem i Vision har möjlighet att ta emot en student under en arbetsdag. Studenter är nyfikna på hur arbetslivet ser ut och känner ett stort behov av att få ta del av den praktiska verkligheten. Kan du tänka dig att hjälpa till? Anmäl dig här.

 • Berätta om Vision och ditt yrke på YH-utbildningar.
  I varje region finns yrkesutbildningar som vi också behöver synas på och rekrytera medlemmar från. Vision behöver yrkesverksamma som kan göra besök i YH- klasserna och presentera Vision, yrket och arbetslivet. Utbildningar som vi vänder oss till är främst tandsköterska-, teknik- administrations- och ekonomiutbildningar. Hör av dig till ditt regionala center om du vill göra en insats eller har kontakter på utbildningarna.

 • Bjud in studenter till era yrkesaktiviteter.
  Studenter är väldigt intresserade av att få veta mer om sina framtida yrken och om arbetslivet i stort. Inte minst är de intresserade av att knyta kontakter och bygga ett värdefullt nätverk. Bjud in studenter till yrkesaktiviteter som ni ordnar i avdelningen, klubben eller vid samarbetsexplosioner. Hör av dig till ditt regionala center om ni vill nå studenterna med era yrkesaktiviteter. Tänk också på att studenterna också har tillgång till kalendariet på vision.se  där era aktiviteter blir synliga när ni lägger upp dem i KursIT.

 • Delta och bidra med dina erfarenheter och din yrkeskompetens vid mingel med andra yrkesverksamma och studenter.
  Studenter bjuds in till Visions aktiviteter, men är ofta i minoritet på plats och vågar inte alltid själva ta kontakt med yrkesverksamma. Här kan du som förtroendevald spela en viktig roll och bjuda in studenterna till samtal. Kontakta den studentansvariga på ditt regionala center om du vill veta mer eller har idéer för insatser med studenter.

Studentorganisationen

På resurscentret och avdelningen för Kommunikation och facklig utveckling finns fem personer som jobbar centralt med studentverksamheten på Vision. På alla regionala center finns dessutom en person som är ansvarig för studentfrågorna. Dessutom finns ca 40 studentinformatörer på plats på universitet och högskolor, som vardera arbetar ungefär 30 timmar per månad.

På dessa universitet och högskolor finns studentinformatörer:

 • Stockholms Universitet
 • Uppsala Universitet
 • Karlstad Universitet
 • Örebro Universitet
 • Linné Universitetet
 • Linköpings Universitet
 • Lunds Universitet
 • Malmö Högskola
 • Göteborgs Universitet
 • Umeå Universitet
 • Mittuniversitetet
 • Högskolan i Trollhättan

Våra studentinformatörer studerar själva på dessa skolor. Studentinformatörerna har sitt lärosäte som bas, men gör också insatser på andra platser när behov och möjlighet finns, vid exempelvis arbetsmarknadsdagar och andra aktiviteter.

Urvalet av skolor är grundat på vilka utbildningar som finns på respektive lärosäte, och antalet studenter som studerar där. De tolv lärosäten som vi valt ger de utbildningar som i högst grad leder till yrken inom Visions verksamhetsområde. Det vill säga, rekryteringsinsatser på dessa lärosäten leder till flest yrkesverksamma medlemmar i Vision på sikt. Att studenter blir medlemmar i Vision är ett mål, och att de ska stanna som medlemmar efter examen är slutmålet.

Utbildningsgrupper som vi gör större satsningar på är socionomer, beteendevetare, kyrkliga utbildningar och miljöutbildningar. Vi kommer också göra satsningar på samhällsvetare, data- och systemvetare, tekniker, ingenjörer, personalvetare och ekonomer. Andra utbildningar kommer vi att vara synliga för, men inte göra lika stora satsningar på.

Vi finns också på YH-utbildningarna runt om i landet, exempelvis tandsköterskeutbildningar, administrativa utbildningar, ekonomiutbildningar och IT-teknikutbildningar etcetera. Detta arbete är under uppbyggnad.

Centralt arbetar vi med rekrytering i flera kanaler, exempelvis nyhetsbrev, telemarketing, webbannonsering och Facebook. Följ arbetet på Student i Vision (Facebook). Vi utvecklar också webben, rekryteringskampanjer, medlemserbjudanden och material om studentrekrytering. Studentinformatörerna arbetsleds dessutom av de centrala studentsamordnarna.

Vi utvecklar också samarbeten med universitetens karriärcenter, som har i uppdrag att skapa kontakter med arbetslivet för studenter.

Vad händer med Tria-medlemmarna?

Som Tria-medlem var man med i tre förbund, Vision, ST och Unionen, under samlingsnamnet Tria. Tria har nu upplösts. Alla före detta Tria-medlemmar ska få erbjudanden från de tre förbunden, och kunna välja om de vill vara med i ett, två eller tre av dem.

Ytterligare frågor

Välkommen att höra av dig till ditt närmsta regionala center, Vision Direkt eller student@vision.se om du har några frågor.

Nyheter

Medicinska sekreterare kräver bättre villkor

Medicinska sekreterare får vården att rulla, men de är för få. Lön och arbetsvillkor behöver förbättras för att locka fler till yrket. Det visar den rapport om medicinska sekreterare i Norden som Vision genomfört.  för 7 dagar sedan

Eva-Lotta Nilsson, förhandlingschef på Vision

Vägen till friskare arbetsplatser går genom samverkan

Hög sjukfrånvaro är negativ för alla. Det innebär sämre livskvalitet för medarbetare och förlorade kompetenser och ökade kostnader för arbetsgivare. Nu finns en ny vägledning som ska underlätta arbetet i centrala samverkansgrupper och skyddskommittéer. Vägledningen innehåller bland annat framgångsfaktorer och förslag på en arbetsprocess för att hitta en väg till friskare arbetsplatser.  för 10 dagar sedan

Digitala årsmötet - så går det till

Om en månad är det dags för Visions första helt digitaliserade årsmöte. Årsmötets processledare Kajsa Qvist berättar hur det kommer att gå till.  2019-09-06

Vision ställer sig bakom FFF:s krav

Klimatet är en facklig fråga, idag och alla andra dagar. Vision är en Fair union och har haft fokus på hållbarhet sedan länge. Vi vet att vi måste jobba tillsammans, både arbetsgivare, fackförbund, politiker och medborgare, för att möjliggöra en grön omställning - en #JustTransition. Därför ställer vi oss självklart bakom FFF:s fyra krav och uppmanar andra att göra detsamma!  2019-09-27

Till arkivet

Tipsa om tänkbara medlemmar

Känner du någon som skulle kunna vara med i Vision, men inte är det? Kontakta Medlemstipset!

Tipsa Vision

840 nya medlemmar under oktober

Vi erbjuder

 • Personlig rådgivning

 • Schysta medlemsförmåner

 • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Fråga Vision Direkt

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar mellan 8 och 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se. Du kan även chatta vardagar 9-15.

Till chatten

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb