×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet  för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden.

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

warning icon

Vill du testa vår betasida?

Vi har tagit fram en ny startsida på vår webbplats och du kan vara med att testa den. Vi vill gärna att du berättar vad du tycker. Testa den nya startsidan

Diskriminering och aktiva åtgärder

Det är viktigt att du som har förtroendevald har bra koll på vad som menas med diskriminering – så att du kan försäkra dig om att medlemmarna har en arbetsplats som är fri från diskriminering.

Så förebygger du diskriminering

Diskrimineringslagen (2008:567) består i huvudsak av två delar; förbudet mot diskriminering och kraven om aktiva åtgärder. Förenklat handlar det om att ingen som tillhör diskrimineringsgrunderna ska missgynnas eller kränkas. Och att du som förtroendevald i samverkan med arbetsgivaren ska arbeta förebyggande mot detta.

Det finns olika former av diskriminering. Inom ramen för diskrimineringslagen så regleras till exempel frågan om hur arbetet mot sexuella trakasserier och frågan om bristande tillgänglighet. Läs mer om de olika formerna av diskriminering (DO)

De sju diskrimineringsgrunderna

Kön
Omfattar kvinnor och män, likaväl som personer som planerar att ändra juridiskt kön, eller redan har ändrat. Kön i juridisk mening är inte nödvändigtvis detsamma som den (köns)identitet en person har. Se mer under ”könsidentitet eller könsuttryck”. Hit hör även frågor kring graviditet, föräldraskap och föräldraledighet.

Exempel på diskriminering:

 • Att nekas vissa arbetsvillkor, förmåner eller karriärmöjligheter pga av sitt kön
 • Att vissa regler och rutiner menar att vara neutrala men missgynnar antingen män eller kvinnor
 • Att sägas upp pga graviditet eller utebli från löneutveckling pga föräldraledighet.

Könsidentitet och könsuttryck
Omfattar personer som på grund av sitt utseende eller klädsel inte stämmer överens med normer och förväntningar om hur en kvinna eller man ”bör” se ut, eller som inte identifierar sig med den könsidentitet som andra uppfattar dem som. 

Exempel på diskriminering:

 • Att bli nekad tillträde till toaletter och omklädningsrum för att man avviker från könsnormen.
 • Att bli kränkt eller trakasserad av en kollega på grund av klädstil kopplat till ens könsuttryck.

Etnisk tillhörighet
Alla ursprung, nationaliteter och tillhörigheter omfattas. Här innefattas även förmodad etnicitet, dvs missgynnande pga att någon antar att du har ett visst ursprung, nationalitet eller tillhörighet. Därmed kan diskrimineringsgrunden även omfatta någons utseende (hudfärg, hårfärg eller ögonfärg), namn och brytning.

 • Exempel på diskriminering:
 • Att bli bortvald i en rekryteringsprocess pga sitt efternamn
 • Att få nedlåtande ord eller kommentarer med koppling till ens etnicitet eller hudfärg.

Religion eller annan trosuppfattning
Omfattar etablerade religioner såsom exempelvis hinduism, islam, judendom och kristendom, samt trosuppfattningar såsom buddism, ateism och agnosticism. Övertygelser som har sin grund i politik, ideologi eller liknande innefattas inte. Rätten att tro respektive inte tro kan och får inte inskränkas. Däremot kan uttryck för tro, exempelvis kläder och bärande av symboler, få inskränkas i arbetslivet i vissa fall, om arbetsgivaren kan visa att det finns legitima skäl.

Exempel på diskriminering:

 • Att inte få en anställning för att man tillhör en viss religion.
 • Att missgynnas av regler kring klädsel på arbetsplatsen, som inte har legitima skäl.

Funktionsnedsättning
Omfattar varaktiga nedsättningar av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Normen för jämförelsen är en person med full fysisk, psykisk och begåvningsmässig funktionalitet. Vad som kan utgöra funktionsnedsättning omtolkas över tid i takt med nya diagnoser och hjälpmedel.

Exempel på diskriminering:

 • Att arbetsgivare inte använder mikrofon eller hörselslinga, trots att en anställd med nedsatt hörsel påtalat behovet av detta.
 • Att bli uppsagd där ett av skälet har samband med ens funktionsnedsättning.

Sexuell läggning
Omfattar heterosexualitet, homosexualitet och bisexualitet. Det omfattar även sådant som har samband med sexuell läggning, tex samboskap, samt förmodad sexuell läggning, tex att en arbetsgivare missgynnar dig pga att den antar att du har en viss sexuell läggning.

Exempel på diskriminering:

 • Att få nedlåtande kommentarer och skämt på arbetsplatsen kring sin sexuella läggning

Ålder
Omfattar alla åldrar. Vanligast är missgynnande vid rekrytering vid för låg eller för hög ålder.

Exempel på diskriminering:

 • Att inte bli kallad till intervju pga sin ålder, trots att man har högre meriter än andra
 • Att få nedlåtande kommentarer och skämt på arbetsplatsen med koppling till ens ålder.

Läs mer om aktiva åtgärder 

Nyheter

5 tips för en mer öppen och inkluderande arbetsplats

Vision jobbar aktivt för ett schyst arbetsliv med nolltolerans mot diskriminering och kränkande särbehandling. Vi vill skapa en arbetsplats där alla känner sig välkomna och inkluderande. Här är 5 tips för hur du kan bidra till mer öppenhet på arbetsplatsen.  2020-07-14

Därför ska du stanna hemma från jobbet när du är krasslig

Coronapandemin har fått oss alla att tänka om kring våra levnadsmönster. En effekt av rådande världsläge är att de flesta nu stannar hemma från jobbet när de känner sig sjuka – något som tidigare inte varit helt självklart.  2020-07-14

”En kris som corona prövar alla chefers mod”

För Magdalena Jonsson, avdelningschef på socialtjänsten i Piteå kommun, har de senaste månaderna varit intensiva och extraordinära. Coronapandemin har tagit upp all tid i kalendern. ”Min strategi från start har varit att planera för det värsta men hoppas på det bästa”, säger Magdalena.  2020-07-01

Stärk äldreomsorgen nu!

Tillsammans kräver nu Visions Veronica Magnusson och Kommunals Tobias Baudin att politiker på alla nivåer ska inse allvaret och ta krafttag för en tryggare och mer uthållig äldreomsorg.  2020-06-29

Till arkivet

Tipsa om tänkbara medlemmar

Känner du någon som skulle kunna vara med i Vision, men inte är det? Kontakta Medlemstipset!

Tipsa Vision

198 nya medlemmar under augusti

Vi erbjuder

 • Personlig rådgivning

 • Schysta medlemsförmåner

 • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Chatta med Vision Direkt

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning. Chatta med oss vardagar 9-15.

Till chatten

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb