Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

 • Leende kvinna utomhus.

VI - Visions idéburna ledarskapsutbildning för facklig handling

Är du erfaren förtroendevald och vill utveckla dig själv och ditt ledarskap? Har du redan goda kunskaper om Visions värdegrund och organisation, men söker inspiration och verktyg där du genom egen utveckling bidrar till facklig handling som gör skillnad för Visions medlemmar?

Om utbildningen

Målgrupp: Förtroendevalda, aktiva minst 5 år.

Omfattning: Cirka 8 arbetsdagar totalt. 3 fysiska träffar, 1 längre distansträff, 3 kortare distansträffar, egna uppgifter och individuell coachning.

Form: Fysisk och digital

Tid: December 2022 till juni 2023.

Ansökningsperiod: 5 september till 16 oktober.

"En mycket lärorik utbildning med bra verktyg att använda i styrelsen + andra sammanhang."

– Citat från tidigare deltagare

Då ska du söka Visions nya ledarskapsutbildning VI (Visions Idéburna ledarskapsutbildning för facklig handling) som Vision genomför i samarbete med Ledarinstitutet.

Mål

Målet med utbildningen är att du ska

 • bygga en fördjupad kompetens för att kunna utveckla och leda Vision in i framtiden
 • inse kraften i det idéburna ledarskapet och kunna leda, involvera och lyfta andra
 • sätta tydliga mål för ditt ledarskap kopplat till Visions utveckling
 • förstå vikten av självledarskap, hållbart engagemang och vilja vara en facklig förebild.

Innehåll

Utbildningen utgår ifrån tre huvudteman: självledarskap, idéburet ledarskap och anpassat ledarskap

Självledarskap

 • Allt ledarskap börjar med att leda sig själv.
 • Du får verktyg som utvecklar din självkännedom och hjälper dig att arbeta utifrån hållbart engagemang.

Idéburet ledarskap

 • Att leda utifrån en idé och kärnvärde.
 • Att skapa förtroende för både dig själv och för Vision.
 • Att engagera andra för att med ni med glädje ska kunna kraftsamla tillsammans                .
 • Att fatta beslut samtidigt som medlemmarna har inflytande.

Anpassat ledarskap

 • Visionsledarskap där du utifrån strategier kan forma framtiden och driva förnyelse med kraft.
 • Positionsledarskap där du leder och fördelar arbete.
 • Relationsledarskap med fokus på att coacha och bygga förtroende och relationer.

Vem kan gå utbildningen?

Utbildningen vänder sig till dig som

 • har minst 5 års aktivt lokalt fackligt engagemang.
 • har genomfört följande av Visions utbildningar:
   - Visions rekryteringsguide
   - En arbetsplats för alla (e-utbildningen)
   - Utbildning för Vision-ombud
 • inte har deltagit i följande utbildningar de senaste tre åren:
   - Nya ledare i Vision
   - Ledarskap, organisering och handling (Harvard Kennedy School)
   - Utbildning för ordförande

Vi har valt dessa formella kriterier för att vi vill erbjuda en fördjupande utbildning i ledarskap för erfarna förtroendevalda. Om du har gått våra andra ledarskapsutbildningar relativt nyligen behöver du tid att bygga vidare på de erfarenheter du fått därifrån innan du söker detta steg i din utveckling. Det ger också möjlighet för fler att utveckla sitt ledarskap.

Utbildningens omfattning

Du som ansöker ska kunna delta på träffar följande datum:

 • 19 december – uppstartsträff på distans (förmiddag)
 • 16 januari – distansträff (förmiddag)
 • 7–8 februari – fysisk träff i Stockholm (1,5 dag)
 • 9 mars – distansträff (klockan 9–10)
 • 18–19 april – fysisk träff i Stockholm (2 dagar)
 • 11 maj – distansträff (klockan 9–10)
 • 13–14 juni – fysisk träff i Stockholm (1 dag, lunch till lunch)

Utöver träffarna ingår 3 tillfällen med individuell coachning, eget arbete mellan träffarna och en uppföljande distansträff efter avslutad utbildning. Det är viktigt att du har möjlighet att investera tid och engagemang i utbildningen.

Vision betalar mat, resor, logi och material.

Är du förtroendevald kan du söka ledighet hos arbetsgivaren med stöd av förtroendemannalagen § 6. Vision ersätter eventuell förlorad arbetsförtjänst för de fysiska träffarna. Du är välkommen att kontakta ditt regionala center om du behöver stöd i samtalet med din arbetsgivare.

Förtroendemannalagen

Ansökan

Din ansökan består av två delar och kommer att hanteras av en styrgrupp i Vision och ansvariga på Ledarinstitutet.

Den första delen handlar om formella kriterier där vi ser om du tillhör utbildningens målgrupp. Den andra delen består av ett brev där du får svara på frågor som rör tre teman: Visions värdegrund och inriktning, ditt fackliga ledarskap och Visions utveckling. Varje område har ett begränsat utrymme för svar, så tänk noga igenom vad du vill lyfta fram. Brevet ger dig möjlighet att motivera varför du ska gå ledarskapsutbildningen och visa vad du vill bidra med när du har gått den. Blir du antagen kommer du att få använda brevet i ditt utvecklingsarbete.

Vision ansvarar för det slutgiltiga urvalet av deltagare och vi önskar en god representativitet i gruppen. Ansökan är precis som utbildningen krävande och syftar till att du ska kunna visa att du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen och bidra till Visions utveckling. 

Ansök senast 16 oktober.

Ansök till VI-utbildningen

Frågor?

Kontakta Marie-Louise Mattsson i utbildningsgruppen via mejl: marie-louise.mattsson@vision.se

Välkommen med din ansökan!

LI logga.png

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar