×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Du och din mentor

Inledning

Tillsammans med din mentor får du stöd i din fackliga ledarskapsutveckling. Mentorn har i uppdrag att vara ett bollplank, få dig att växa och bidra till att du når dina mål samt att bjuda in till aktiviteter och lokalt nätverkande på det sätt som passar dina intressen och behov. Vi använder ibland ordet adept för att tala om dig som har en mentor men vi ser på relationen som ett ömsesidigt utbyte där ni också lär av varandra och delar olika perspektiv.

I detta material ser du en uppdragsbeskrivning för mentorn så att du kan förstå mentorns roll.  I deltagarmaterialet under Mina sidor finns en överenskommelse och en handlingsplan för dig som vi vill att ni börjar jobba med gemensamt under första träffen. Det ger en bra grund för er fortsatta relation. Följ upp överenskommelsen och handlingsplanen under era träffar.

Har du några svårigheter i kontakten med din mentor är det viktigt att du tar upp det med mentorn, din kontaktperson på centret eller med oss utbildare så att vi hittar en bra lösning för dig. Under de fysiska träffarna diskuterar vi hur mentorsrelationerna fungerar.  Ta tillvara på möjligheten och lycka till!

Nyckelfaktorer för ett lyckat mentorskap

Mentorskapets upplägg behöver vara flexibelt och anpassat efter de som deltar. Därför är det viktigt att ni sätter ramar och struktur gemensamt och är aktiva. Det finns fyra viktiga nyckelfaktorer för ett lyckat mentorskap. Dessa är;

 • Tid
 • Engagemang
 • Vilja att dela med sig
 • Ömsesidigt intresse

Fundera på vad nyckelfaktorerna innebär för dig och hur du kan bidra till ett fungerande mentorskap. Ser du några utmaningar? Prata i så fall om dessa så tidigt som möjligt.

Samtalstips

När du kommunicerar är det alltid bra att utgå ifrån ett jag-budskap istället för att generalisera. Hur upplever du en situation? Hur ser du på din utveckling? Ett bra samtal förutsätter att vi känner oss trygga och vågar vara öppna och ärliga med varandra. Därför är det viktigt att lära känna varandra och våga prata om tankar och känslor. Det är också viktigt att förstå att vi alla bär med oss en ryggsäck av egna erfarenheter och upplevelser som påverkar hur vi uppfattar det som någon annan säger eller gör. Vi gör tolkningar hela tiden. Det innebär att du behöver se till att den andre personen verkligen förstått det du menar. Du behöver vara närvarande i samtalet, lyssna aktivt, bekräfta och ställa frågor.

Det kan vara en god hjälp att reflektera själv på följande frågor för att utveckla relationen;

 • Vad tycker jag är ett bra samtal? Vad är viktigt?
 • Finns det frågor/områden som är känsliga för mig? Varför?
 • Hur känner jag inför att komma nära andra personer? Hur hanterar jag det?
 • Är jag en god lyssnare?
 • Är jag bra på att beskriva vad jag känner, vill och upplever? Varför? Varför inte?

5 vanliga utmaningar och tips

 1. Du är inte tillräckligt engagerad och saknar genomtänkta mål. Börja tänka redan nu på dina målsättningar med fokus på arbetslivet och ditt fackliga ledarskap. Det kan vara svårt att sätta mål tidigt i processen men tänk på att målen också kan utvecklas och förändras under utbildningen.

 2. Du kanske idealiserar mentorn och känner dig beroende av att hens erfarenheter och tankar istället för det du själv tror på. Det är viktigt att du vågar och vill lyfta dina reflektioner. Mentorns roll är inte att ge svar utan att hjälpa dig hitta dina svar.

 3. En del kan känna att de behöver prestera, göra saker, för att uppfattas som duktiga av mentorn. Då är det viktigt att komma ihåg att du gör detta för din egen skull, ingen annans. Vision vill också att du ska ha ett hållbart ledarskap.

 4. Att inte avsätta tillräckligt med tid och hinna förbereda sig inför träffar är en annan vanlig utmaning. Därför är det viktigt att du redan i början av uppdraget avsätter tid till din egen utveckling och inte heller bokar in för mycket så att du har en hållbar situation. Du kanske bjuds in att delta på många olika fackliga aktiviteter under året, se då till att välja de aktiviteter som känns viktiga för dig. Utbildningen tar redan mycket tid i sitt grundupplägg och det är din viktigaste prioritering.

 5. Du känner mentorn sedan tidigare och ni har svårt att skilja på era fackliga roller eller arbetsrelation och fokusera på din ledarskapsutveckling när ni träffas. Då är det viktigt att ni pratar om det och ser till att skapa tydliga rutiner för era möten. Det kan hjälpa att ses på andra platser om ni till exempel i vanliga fall ses på arbetsplatsen.

Att genomföra en lokal aktivitet

Det ingår i din utbildning att genomför en lokal rekryterande aktivitet. Vi har denna aktivitet med i utbildningen för att du ska få pröva på att organisera och genomföra en facklig aktivitet där du möter potentiella medlemmar. Du kan också bjuda in medlemmar i Vision men det är viktigt att du även möter de som inte är medlemmar eftersom fackligt engagemang är viktigt för att vi ska vara starka som organisation och påverka arbetslivet på ett positivt sätt. Vad du väljer för aktivitet beror på dina intressen.

Ta stöd av din mentor och bolla idéer. På våra regionala center finns också en kontaktperson för Ledare i Vision och en rekryteringscoach som säkert kan komma med tips om du vill. Aktiviteten brukar genomföras minst ett par månader in i utbildningen så att du hinner planera och fundera. Vi pratar också mer om aktiviteten under utbildningens gång.

Uppdragsbeskrivning - mentor

Att vara mentor innebär att du är ett stöd i din adepts utveckling under utbildningsprogrammet Ledare i Vision som pågår under cirka åtta månader. Det är ett uppdrag där ni har ett ömsesidigt utbyte och växer tillsammans, även om det är adeptens utveckling och mål som står i fokus. Din roll är att vara lyssnande och stödjande samt bidra till reflektion och nyansering. Du bidrar med dina fackliga erfarenheter till adeptens förståelse för det lokala fackliga arbetet och ett större nätverk. Det är viktigt att adepten själv tar ansvar och känner kontroll över sin utveckling med stöd av dig.

Ert samarbete inleder ni med att gå igenom överenskommelsen som finns i utbildningsmaterialet. Tillsammans lägger ni upp en tydlig plan för mentorsrelationen och kommer överens om hur ni vill arbeta tillsammans och skapa ett bra klimat. Planen stämmer ni av regelbundet. Vi rekommenderar att ni har kontakt direkt efter varje fysisk träff i adeptens utbildningsprogram för att fånga upp dennes tankar. Räkna med en kontakt i månaden. Era möten kan vara både digitala och fysiska beroende på vad som passar er bäst. Uppdraget avslutas med ett avslutningssamtal, ett tillfälle för såväl en tillbakablick på uppdraget som en möjlighet att blicka framåt mot nya mål.

Varje regionalt center har en kontaktperson för Ledare i Vision som du kan vända dig till om du har frågor kring uppdraget eller vill ha stöd. Fungerar inte relationen med din adept bra är det viktigt att samtala kring det och tidigt göra insatser för både adeptens och din skull. I anslutning till sommaren kommer din kontaktperson att göra en avstämning med dig kring uppdraget. Inför utbildningsstarten, och även i slutet av utbildningen, är det vanligt att ditt center bjuder in till en träff med dig och andra mentorer och deltagare i Ledare i Vision från regionen. Det ger dig som mentor ett större nätverk samt skapar gemenskap och trygghet.

Varje mentorsrelation är unik utifrån era behov och förutsättningar men ett riktmärke är att du som mentor behöver avsätta minst tre dagar för uppdraget. En dag för din egen utbildning, en dag för besök på ditt regionala center, samt minst en dag för möten och samtal med din adept. Behöver du ersättning för förlorad arbetsinkomst eller har andra frågor så kontaktar du utbildningsansvarig ombudsman per mejl till marie-louise.mattsson@vision.se.  

Du har ett givande och roligt uppdrag framför dig där både du och din adept får möjlighet att utvecklas och lära. Lycka till!

Efter utbildningen

När du avslutat Ledare i Vision så har du förhoppningsvis byggt upp ett fint nätverk, lärt dig mer om dig själv och utvecklat ditt fackliga engagemang. Det finns ingen given mall för ditt nästa steg men vi hoppas och tror att du vill vara med och bidra som facklig ledare och bidra till Visions utveckling och schysta arbetsplatser.

Du kommer att bjudas in till en Facebookgrupp, Alumni Ledare i Vision, där många tidigare deltagare finns och kan fortsätta nätverka. Du kommer också att bjudas in till en årlig aktivitet för Alumni-nätverket med olika teman på ledarskap och framtidens arbetsliv.

Tänk på att du har ditt regionala center som stöd för din utveckling och att du också kan söka tips och information från olika nationella enheter beroende på ditt intresse. Kanske finns det något regionalt nätverk för dina områden? Många center bjuder också in till en träff.

En tid efter avslutad utbildning kommer du att bjudas in till ett uppföljande samtal på Skype eller telefon med någon av utbildarna. Det är ett bra tillfälle att fånga upp dina tankar och frågor, utvärdera utbildningen, din skrivuppgift och förmedla tips och kontakter.

Kontakta Vision

Till Vision Direkt kan du höra av dig och få personlig rådgivning om allt som rör din arbetssituation – lön, kompetensutveckling, arbetsmiljö, varsel, rättigheter och karriär.

Kontakta Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum