Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Nya ledare i Vision - här börjar din lärresa

Välkommen till utbildningen Nya ledare i Vision,

Utbildningen omfattar sex träffar. I utbildningen ingår också tid för eget arbete inför träffarna, möten med din mentor och en rekryterande aktivitet. Hela utbildningen uppskattas ta upp till 10 dagars arbete.

Du kommer att få lära dig mer om Vision, utveckla ditt ledarskap, öka ditt nätverk och bidra till att ett inkluderande och hållbart arbetsliv som facklig ledare!

Så förbereder du dig på bästa sätt

Förväntade förkunskaper

Innan utbildningen ska du ha genomfört Visions e-utbildning En arbetsplats för alla.
En arbetsplats för alla (ca 20 min)

Är du förtroendevald förväntar vi oss också att du genomfört Visions rekryteringsguide och utbildning för ditt uppdrag.
Rekryteringsguiden (ca 45 min)

Att göra innan utbildningen startar

Till varje träff ingår föruppgifter som du gör på egen hand innan träffen. Föruppgifterna hittar du nedan under rubriken Din lärresa under aktuell träff.

Testa tekniken i Adobe Connect

Bra att veta inför en utbildning eller ett webbseminarium i Adobe Connect:
Instruktioner, tips och stöd för Adobe Connect

För dig som vill testa tekniken i god tid före en utbildning erbjuder vi regelbundna testtillfällen:
Tekniktest i Adobe Connect – aktuella datum

Din lärresa 

Utbildningen består av flera olika moment som bygger på varandra. Därför är det viktigt att du gör alla delar för att kunna tillgodogöra dig utbildningen.

Föruppgifter och information om träffarna kommer publiceras löpande.

Träff 1 – Distans

Eget arbete inför träff 1

Föruppgifterna består av tre delar och tar ca 30 minuter.

 • Läs utbildningens mål och syfte och skriv ner vilka 3 delar som du tycker är mest relevanta för dig.
 • Reflektera över frågorna nedan och skriv ner dina tankar.
  - Två förväntningar jag har på utbildningen...
  - Det här kan och vill jag bidra med för en bra utbildning...
  - Så här vill jag känna vid sista träffen...
  - 3 saker som är viktiga för att jag ska trivas i gruppen...
 • Se filmen om Vision. Reflektera över följande frågor:
  - Fick du veta något nytt eller intressant?
  - Vad behöver Vision göra för att vara relevant i framtiden?
  Film: Vision 10 år av facklig styrka 

Träff 1

Utbildningen är i Adobe Connect mellan 09.00-10.30. Du kan logga in från 08.30.

Länk till rummet
Välj knappen Guest. Skriv in ditt förnamn och klicka på knappen Enter room.

Innehåll:
- Välkomna
- Utbildningens upplägg
- Presentationer
- Förväntningar
- Inför nästa träff och eget arbete

Träff 2 – Fysisk

Eget arbete inför träff 2

Föruppgifterna består av tre delar och tar upp till två timmar.

 • Svara på frågorna till DISC-analysen enligt instruktioner i mejl.
 • Be 3-5 personer i din närhet att skriva ner mellan 5-10 egenskaper som de tycker beskriver vem du är. Du väljer själv om det är vänner, kollegor eller familj. Titta efteråt på orden. Delar du bilden? Varför? Varför inte? Skiljer sig orden åt? Varför? Varför inte? Skriv ner dina reflektioner och välj ut två ord som du tycker stämmer väl eller är intressanta.
 • Lyssna på podden Fackligt ledarskap i Vision och skriv ner dina reflektioner.
  - Vad tänker du om Cecilias och Dalias tips på slutet? 
  - Vad skulle du själv ge för tips? 
  - Vad tycker du var mest intressant med podden?  
  - Saknade du någon vinkling på fackligt ledarskap?
  Podd: Fackligt ledarskap

  För dig som behöver läsa det som sägs i podden:
  Textversion av podden Fackligt ledarskap (pdf)

Träff 2

Utbildningen är i Stockholm, Scandic Forresta. Buss avgår från Cityterminalen kl. 10. Hemresa kl. 16.15 från hotellet.

Träff 3 – Distans

Information kommer att publiceras senast en månad före utbildningsträffen.

Träff 4 – Fysisk

Information kommer att publiceras senast en månad före utbildningsträffen.

Träff 5 – Distans

Information kommer att publiceras senast en månad före utbildningsträffen.

Träff 6 – Fysisk

Information kommer att publiceras senast en månad före utbildningsträffen.

Visions förbundsmöte – Frivilligt

Den 30 september till den 1 oktober 2022 erbjuds du möjlighet att besöka Visions förbundsmöte. Mer information om upplägg och anmälan kommer. Denna del är en frivillig aktivitet med syfte att bidra till kunskap om demokrati i Vision.

Om utbildningen

Syfte och mål

Syfte

Syftet med Nya Ledare i Vision är att bidra till att: 

 • Du växer i ditt fackliga engagemang och utvecklar ditt ledarskap 
 • Du blir en facklig förebild som vill och vågar handla utifrån Visions värdegrund 
 • Du får ökad kunskap om Vision och fackets roll 
 • Du vill utveckla organisationen utifrån medlemmarnas behov
 • Du har ett hållbart engagemang genom självledarskap och inkluderande perspektiv

 

Mål

Målet med Nya Ledare i Vision är att bidra till att: 

 • Vision får fler lokala fackliga ledare som vill utveckla organisationen tillsammans med andra 
 • Du engagerar dig i frågor som är viktiga för dig och medlemmarna 
 • Du bidrar till att Vision växer i facklig styrka 
 • Du får personlig utveckling och skapar en individuell utvecklingsplan
 • Du får en egen mentor och ett nätverk med värdefulla kontakter

 

Program

Här hittar du program för utbildningens fysiska träffar samt ett övergripande program.

Program Träff 2 Nya ledare i Vision (pdf)

Övergripande program Nya ledare i Vision (pdf)

Rekryteringsaktivitet

Under utbildningen har du i uppdrag att genomföra en rekryterande aktivitet utifrån dina intressen och lokala behov. Du kan ta stöd av din mentor för att bolla idéer, din lokala avdelning eller klubb och även utbildningens kontaktpersoner som finns på centret. Fundera på vad du tycker är en rolig och givande aktivitet. Det kan till exempel handla om att bjuda på fair trade fika, ordna en föreläsning eller delta i något lokalt arrangemang. Möjligheterna är många” Kanske finns det redan intressanta förslag på önskade medlemsaktiviteter som du kan genomföra och planera eller utveckla? Vi vill att aktiviteten inkluderar potentiella medlemmar men den kan även ha andra målgrupper. Medför aktiviteten kostnader så stämmer du i första hand av det med din lokala avdelning eller klubb eftersom du bidrar till lokal organisering men du kan även kontakta Visions center och Visions utbildningsgrupp för en dialog.

Din fackliga ledarskapsutveckling

Under hela utbildningen kommer du att få i uppdrag att reflektera över din fackliga ledarskapsutveckling och utbildningens alla moment. Ta tillvara på alla tillfällen att reflektera. Några frågeställningar kommer att återkomma under utbildningens gång och med stöd av dessa frågeställningar och andra tankar du vill dela kommer du vid sista utbildningstillfället få presentera din fackliga ledarskapsutveckling. Ju mer du har antecknat under resans gång desto lättare kan du summera dina intryck och mål. Du förbereder en skriftlig text på ca 2 A4-sidor och en muntlig presentation.

 

 • Hur är jag just nu som facklig ledare (ett avtryck för varje utbildningstillfälle)?
 • Vad är mina styrkor och utvecklingsområden?
 • Vad tycker jag karakteriserar en bra facklig ledare i Vision? Varför? Hur kopplar det till Visions värdegrund och syn på ledarskap?
 • Hur ser målet ut för mitt fackliga ledarskap och hur gör jag för att uppnå målet?
 • På vilket sätt kommer du att nyttja dina ledaregenskaper efter utbildningen – vilka sakfrågor eller uppdrag tycker du skulle vara spännande att jobba med? Hur får du möjlighet till det lokalt och i ditt område?
 • Vi vill också att du reflekterar och delar erfarenheter från den rekryterande aktivitet du har eller ska genomföra under utbildningen. Vad var syftet, hur gick det, vad lärde du dig?

Efter utbildningen

När du avslutat Ledare i Vision så har du förhoppningsvis byggt upp ett fint nätverk, lärt dig mer om dig själv och utvecklat ditt fackliga engagemang. Det finns ingen given mall för ditt nästa steg. Vi hoppas att du är med och bidrar till Visions utveckling som facklig ledare och för medlemmarnas bästa. Vi rekommenderar att du själv tar initiativ till att vårda de kontakter du fått under utbildningen.

Du kommer att bjudas in till ett alumninätverk och få möjlighet att årligen delta på en träff med fokus på ledarskapsutveckling. Alumninätverket bidrar till att du behåller och breddar ditt nätverk.

Vision har ett brett utbildningsutbud och du hittar även utbildningsstöd på Playkanalen. Tre år efter utbildningen finns möjlighet för dig att söka en fördjupande ledarskapsutbildning, VI - Visions idéburna ledarskapsutbildning för facklig handling. Det finns också intressanta kurser på TCOs fackliga akademi för dig som är förtroendevald.

Du och din mentor

Komma igång

Tillsammans med din mentor får du stöd i din fackliga ledarskapsutveckling. Mentorn har i uppdrag att vara ett bollplank, få dig att växa och bidra till att du når dina mål på det sätt som passar dina intressen och behov. Vi använder ibland ordet adept för att tala om dig som har en mentor men vi ser på relationen som ett ömsesidigt utbyte där ni också lär av varandra och delar olika perspektiv.

Du har ansvar att ta kontakt med din mentor och inleda kontakten. Första träffen är det viktigaste att lära känna varandra och pratar om era roller. Ta stöd av överenskommelsen som du hittar här på hemsidan. Det ger en bra grund för er fortsatta relation.

Överenskommelsen (pdf)

Du har också stöd av en handlingsplan. Börja redan nu fundera på dina mål med utbildningen och efter första träffarna är det viktigt att mål formuleras. Se handlingsplanen som ett levande dokument och tänk på att sätta mål som är SMARTA: Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Tidsatta och Avgränsade.

Handlingsplanen (pdf)

Har du några svårigheter i kontakten med din mentor är det viktigt att du tar upp det med mentorn, din kontaktperson på centret eller med dina utbildare så att vi hittar en bra lösning för dig.

Nycklar till ett lyckat mentorskap

Mentorskapets upplägg behöver vara flexibelt och anpassat efter de som deltar. Därför är det viktigt att ni sätter ramar och struktur gemensamt och är aktiva. Det finns fyra viktiga nyckelfaktorer för ett lyckat mentorskap. Dessa är:

 • Tid
 • Engagemang
 • Vilja att dela med sig
 • Ömsesidigt intresse

Fundera på vad nyckelfaktorerna innebär för dig och hur du kan bidra till ett fungerande mentorskap. Ser du några utmaningar? Prata i så fall om dessa så tidigt som möjligt

Vanliga utmaningar och tips

 • Du saknar tydliga mål. Börja tänka redan nu på dina målsättningar med fokus på arbetslivet och ditt fackliga ledarskap. Det kan vara svårt att sätta mål tidigt i processen men tänk på att målen också kan utvecklas och förändras under utbildningen.
 • Du kanske idealiserar mentorn och känner dig beroende av att hens erfarenheter och tankar istället för det du själv tror på. Det är viktigt att du vågar och vill lyfta dina reflektioner. Mentorns roll är inte att ge svar utan att hjälpa dig hitta dina svar. Vision tror på ett coachande ledarskap.
 • En del kan känna att de behöver prestera, göra saker, för att uppfattas som duktiga av mentorn. Då är det viktigt att komma ihåg att du gör detta för din egen skull, ingen annans. Vision vill också att du ska ha ett hållbart ledarskap.
 • Du avsätter inte tillräckligt med tid och hinner inte förbereda dig inför träffarna med mentorn. Det är viktigt att du redan i början av uppdraget avsätter tid till din egen utveckling och inte heller bokar in för mycket så att du har en hållbar situation. Du kanske bjuds in att delta på många olika fackliga aktiviteter under året, se då till att välja de aktiviteter som känns viktiga för dig. Utbildningen tar redan mycket tid i sitt grundupplägg och det är din viktigaste prioritering.
 • Du känner mentorn sedan tidigare och ni har svårt att skilja på era fackliga roller eller arbetsrelation och fokusera på din ledarskapsutveckling när ni träffas. Då är det viktigt att ni pratar om det och ser till att skapa tydliga rutiner för era möten. Det kan hjälpa att ses på andra platser om ni till exempel i vanliga fall ses på arbetsplatsen.

Avslutningssamtal

Förslag till samtalsfrågor för att avsluta mentorsrelationen för mentor och adept:

 • Hade vi tillräckligt med information/kunskap när vi startade?
 • Vad har fungerat bra i relationen?
 • Vilka har varit våra svårigheter/utmaningar?
 • Vilka teman/ämnesområden har vi pratat om?
 • Vilken/vilka situationer har adepten haft mest glädje/nytta av?
 • Vilka gemensamma aktiviteter har vi haft, vad har de tillfört?

 

Praktisk information 

Intyg

Intyg för genomförd utbildning hittar du på Mina sidor.

Mina sidor (logga in)

Kostnad och ledighet

Vision står för utbildningen.

Är du förtroendevald så söker du ledighet hos arbetsgivaren med stöd av LFF § 6. Vision ersätter eventuell förlorad arbetsförtjänst. Behöver du stöd i samtalet med din arbetsgivare gällande din ledighet så är du välkommen att kontakta ditt center.

Visions center

Reseräkningen hittar du på Mina sidor.

Mina sidor (logga in)

Utbildningen genomförs i samarbete med Ledarinstitutet. 

Kontakt

För frågor om utbildningens innehåll kontakta:
Marie-Louise Mattsson, marie-louise.mattsson@vision.se  

För praktiska frågor kontakta:
Andrea Swerin, andrea.swerin@vision.se

Lycka till!

Kontakta Vision

Till Vision Direkt kan du höra av dig och få personlig rådgivning om allt som rör din arbetssituation – lön, kompetensutveckling, arbetsmiljö, varsel, rättigheter och karriär.

Kontakta Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar