Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Med hjälp av uppgifterna du lämnar betalas din medlemsavgift genom automatiskt avdrag på din lön varje månad. Om det inte går att dra avgiften får du ett inbetalningskort hemskickat med posten, eller till Kivra om du har en digital brevlåda. Du kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Om du betalar medlemsavgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien för dina personförsäkringar att dras på samma sätt.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

  • Bokhylla full av böcker.

Rättshjälp

Är du medlem i Vision kan du få rättshjälp om du skulle råka ut för problem som rör arbetsrättsliga frågor. Om din arbetsgivare har brutit mot någon arbetsrättslig lag eller kollektivavtalet ska du alltid kontakta Vision.

Om du tycker att du har blivit illa behandlad på jobbet och din arbetsgivare har brutit mot en arbetsrättslig lag eller mot kollektivavtalet – hör av dig!

Vänd dig i första hand till din avdelning eller klubb. Förhoppningsvis kan ni lösa problemet genom lokala förhandlingar. Men ibland går det inte att komma överens. Då behöver ärendet tas vidare till centrala förhandlingar och i vissa fall ända till Arbetsdomstolen.

Kontakta din avdelning eller klubb

Att driva ett ärende i domstol är dyrt. Om Vision gör bedömningen att det skulle vara möjligt att vinna målet behöver du som medlem inte betala något ärendet drivs till domstol – Vision står för kostnaderna.

Hela vägen får du det stöd du behöver av förtroendevalda, ombudsmän och förbundsjurister.

Arbetsrätt – oense med din arbetsgivare

Om du blir oense med din arbetsgivare i en arbetsrättslig fråga – du kanske har blivit omplacerad eller anser att du är diskriminerad – ska en viss förhandlingsordning följas: lokal förhandling, eventuellt central förhandling och därefter vidare till domstol eller skiljenämnd.

  • Lokal förhandling. Kontakta din avdelning eller klubb för att få hjälp med en lokal förhandling i ärendet. Det kan antingen vara en förtroendevald eller en ombudsman som tar kontakt med arbetsgivaren och förhandlar.
  • Central förhandling. Om det inte går att komma överens i en lokal förhandling kan ärendet gå vidare till central förhandling om arbetsgivaren är medlem i en arbetsgivar­organisation. Då tar en ombudsman från Vision kontakt med arbetsgivar­organisationen och genomför förhandlingen.
  • Arbetsdomstolen Om parterna inte kan komma överens genom förhandlingar, och Visions förbundsjurister bedömer att det finns förutsättningar att vinna målet, kan ärendet gå vidare till Arbetsdomstolen. Visions förbundsjurister företräder dig i domstolen, och Vision står för kostnaderna.

Arbetsskadeförsäkring – begära omprövning

Du kan få hjälp av Vision att begära omprövning av ett slutgiltigt beslut från Afa Försäkring. Du kan också få rättshjälp för att begära omprövning i Skiljenämnden för arbetsmarknads­försäkringar. 

Socialförsäkringar – överklaga beslut

Som medlem kan du också i vissa fall få stöd av Vision att överklaga beslut som gäller socialförsäkringarna.

Arbetsskadeförsäkringen

Du kan få hjälp av Vision att överklaga Försäkringskassans beslut om ersättning från arbetsskade­försäkringen. I vissa fall slussas ärendet vidare till LO-TCO Rättsskydd för handläggning.

Arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen

Du kan i vissa fall få hjälp att överklaga a-kassans beslut. I undantagsfall kan du även få hjälp att överklaga beslut som rör din sjukpenning. I dessa fall är det förbundsjuristerna som är ombud.

Brottmål – juridisk hjälp

Rättshjälpen kan i vissa fall gälla juridisk hjälp i brottmål om du blir anklagad för ett brott. Det påstådda brottet måste ha begåtts i tjänsten och det får inte vara ett uppsåtligt brott. Ett exempel kan vara om du som chef åtalas som ansvarig för en arbetsplatsolycka.

En arbetsplats för alla

Vision jobbar för ett schyst arbetsliv med nolltolerans mot diskriminering och kränkande särbehandling.

En arbetsplats för alla

Jämställdhet

Kvinnor och män ska ha lika rättigheter och praktiska möjligheter till arbete, inflytande och utveckling i sitt yrke och på sin arbetsplats.

Jämställdhet

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss