Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Din yttrandefrihet och kritikrätt som chef

Hur stor yttrandefrihet du har som chef beror på om du är offentligt eller privat anställd.

Chef och offentligt anställd

Är du offentligt anställd ingår kritikrätten som en del i din grundlagsenliga yttrandefrihet.

Du har samma demokratiska fri- och rättigheter som alla andra anställda. Din arbetsgivare kan inte ställa större krav på din lojalitet i dessa avseenden än på arbetstagare i allmänhet. Din yttrandefrihet och din rätt att meddela dig med media får alltså inte inskränkas mer än för övriga offentligt anställda. Du har också rätt att delta i debatten på samma villkor som andra anställda på förvaltningen och du har yttrandefrihet som chef även om du yttrar dig om din egen förvaltning.

Din arbetsgivare får inte ifrågasätta din lojalitet om du utnyttjat din yttrandefrihet. Det är en "otillbörlig påverkan."

Observera att om du har en utpräglad förtroendeställning och har direkt ansvar för myndighetens beslut, har du inte lika omfattande yttrandefrihet som andra. Men gränsen är svår att dra. Ofta brukar sunt förnuft vara en god hjälp när det gäller att finna en avvägning.

Samtidigt ska du vara medveten om din ställning:

  • Det du säger kommer med stor sannolikhet att uppfattas som hela förvaltningens ståndpunkt.
  • Även om du hävdar att du yttrar dig som privatperson kan det vara svårt för utomstående att skilja på dina roller.
  • Du kanske inte ens ska uttala dig i egenskap av privatperson, framför allt om du är chef för en hel förvaltning.

Det är extra viktigt för dig som chef att det du påstår är korrekt.

Du bör hålla rågången fri mellan det politiska beslutet och din skyldighet att verkställa det fattade beslutet.

Din uppgift som chef är att företräda en förvaltning. Men du ska också företräda dina anställda och deras lagstadgade yttrandefrihet. Det innebär att du ska försvara dina anställdas rätt att framföra sina personliga åsikter, även om du inte delar dem.

Om en enskild anställd framför åsikter stick i stäv med förvaltningens policy, bör du förklara förvaltningens policy och samtidigt understryka rätten för den enskilde att framföra sin åsikt.

Som förvaltningschef har du alltid rätt att bestämma vem som ska uttala sig för förvaltningens räkning och föra ut den policy som gäller.

Om ett politiskt beslut enligt din uppfattning innebär negativa, orimliga eller oöverblickbara konsekvenser för din verksamhet, har du rätt att förklara det för din chef och/eller nämnden.

Du ska alltså försöka få dina chefer eller berörda politiker att förstå att syftet med dina protester är att visa på orimliga konsekvenser av deras beslut, att det vilar på ofullständigt beslutsunderlag och/eller att de som ska verkställa beslutet inte fått vara med och påverka. Du ska förklara att du inte är ute efter att ignorera beslutet. Din reaktion är tvärtom till gagn för den förvaltning du är chef över.

Chef och privat anställd

Lojalitetskravet är ännu starkare mot en chef än mot den som är "vanlig" anställd. Dels representerar du arbetsgivaren utåt, dels har du kännedom om företagshemligheter och företagets inre verksamhet. Du ska därför vara ytterst försiktig med att ifrågasätta verksamheten eftersom det, vad du än säger, kan leda till att företaget skadas.

Dessutom kan du ha en så kallade konkurrensklausul i ditt anställningskontrakt. Klausulen innebär att om du slutar din anställning, får du inte ta anställning i ett konkurrerande företag under en övergångstid. Om du bryter mot en sådan bestämmelse kan du få betala höga skadestånd.

Din kritikrätt beror på hur hög chef du är. Ju högre chef, desto större krav på din lojalitet och desto mindre rätt till kritik. Om du sitter i företagets ledning, har du knappast någon kritikrätt över huvud taget. Det beror på att du representerar företaget och dess idéer. Och om du inte delar den övriga företagsledningens uppfattning, bör du kanske sluta i företaget.

Däremot har du som mellanchef eller lägre chef en kritikrätt i ungefär samma omfattning som andra anställda.

Men du ska vara medveten om att det du säger eller hur du agerar som chef har stor betydelse för hur din personal uppfattar hur högt det är i tak på arbetsplatsen. Du sätter så att säga nivån för kritiken gentemot den högre företagsledningen.

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar