Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Det här tjänar du på kollektivavtalet

Vad är kollektivavtalet värt? Några tusenlappar? Nej, det är faktiskt betydligt mer än så för de allra flesta. Här kan du se några exempel på vad man kan tjäna på att det finns kollektivavtal på arbetsplatsen.

Räkneexempel för olika kollektivavtal

Anders, ekonom

Anders är 31 år och arbetar som ekonom i ett kommunalt bostadsbolag. Han tjänar 86 465 kronor på kollektivavtalet under ett år.

Anders är småbarnsförälder. Hans månadslön är 36 800 kronor. Under året är han föräldraledig.

Inför bokslutet arbetar han övertid en hel del kvällar och helger. Anders arbetsgivare tillhör arbetsgivarorganisationen Fastigo.

Kollektivavtalets värde för Anders under ett år

(Beräknat i september 2018)

Arbetstidsförkortning 27 tim  

5 950 kr

Semesterdagstillägg

7 360 kr

Övertid (30 tim)

14 019 kr

Föräldralön 6 månader

24 802 kr

Tjänstepension

20 203 kr

Löneökning 3,2 %

14 131 kr

Summa

86 465 kr


Det här gäller för Anders

Förutom detta gör kollektivavtalet att Anders har en sjukförsäkring som kan ge flera tusenlappar per månad vid lång sjukskrivning. Om Anders blir uppsagd på grund av arbetsbrist finns även ett trygghetsavtal som ger honom hjälp att hitta ett nytt arbete och ekonomisk hjälp under arbetslöshet.

Kollektivavtalet innehåller en arbetstidsförkortning. Anders får en heltidslön trots att hans årsarbetstid är 27 timmar kortare än en vanlig heltid.

Semesterdagstillägget ger extra pengar vid uttag av betalda semesterdagar.

Övertidsersättningen finns tack vare avtalet.

Kollektivavtalet gör att Anders får behålla cirka 10 procent av sin lön under föräldraledigheten, i högst sex månader.

Rätten till årlig löneöversyn finns i kollektivavtalet. Lönesättningen är individuell, och lönen ska sättas enligt sakliga kriterier.

Till tjänstepensionen avsätter arbetsgivaren pengar varje år för Anders räkning – det är alltså ett pensionssparande som hon får via sin anställning. Även under föräldraledighet och sjukskrivning tjänar Anders in tjänstepension.

Fastigos kollektivavtal

Carin, diakon

Carin är diakon och arbetar i Svenska kyrkan. För henne är kollektivavtalet värt 78 462  kronor under ett år.

Carin är 43 år och har en heltidslön på 35 600 kronor. Hon arbetar obekväma arbetstider ungefär fem kvällar per månad och två helger per månad, och har dessutom ungefär tjugo timmars övertid under ett år.

Carin har gått på kurs fem dagar. Hon har också deltagit i totalt fem timmars facklig information och seminarier. Carin fick 3,2 procents löneökning i april.

Kollektivavtalets värde för Carin under ett år

(Beräknat i september 2018)

Tjänstepension

19 544 kr

Lönehöjning 3,2%

13 670 kr

Fem dagars ledighet, kurs och litteratur

8 307 kr

6 dagars extra semester  

11 260 kr

Ob-ersättning

16 835 kr

Övertidsersättning

7 767 kr

Fem timmars facklig information på arbetstid

1 079 kr

Summa

78 462 kr

Det här gäller för Carin

Förutom detta gör kollektivavtalet att Carin har en sjukförsäkring som kan ge flera tusenlappar per månad vid lång sjukskrivning. Om Carin blir uppsagd på grund av arbetsbrist finns även ett trygghetsavtal som ger henne hjälp att hitta ett nytt arbete och ekonomisk hjälp under arbetslöshet.

Till tjänstepensionen avsätter arbetsgivaren pengar varje år för Carins räkning – det är alltså ett pensionssparande som hon får via sin anställning. Även under sjukskrivning och föräldraledighet tjänas tjänstepension in.

Rätten till årlig löneöversyn finns i kollektivavtalet. Avtalet säger hur många procent av medarbetarnas löner som minst ska användas till löneökningar, men lönesättningen är individuell och som medlem kan man alltså få både mer och mindre än så.

Rätt till ledighet för att gå en kurs på betald arbetstid ingår i PU-avtalet, liksom att arbetsgivaren betalar kurslitteraturen.

Fem extra semesterdagar utöver de som finns i lagen får Carin och andra anställda över 40 år tack vare kollektivavtalet.

Ob-ersättningen finns reglerad i kollektivavtalet, och den får Carin i pengar för att hon arbetar obekväma tider.

Övertidsersättningen är även den reglerad i avtalet, och ersätter de 20 timmarna som Carin arbetat övertid.

Upp till fem timmars facklig information på arbetstid per år ingår i PU-avtalet.

Svenska kyrkans avtal

Johan, ingenjör

Johan är 26 år och högskoleingenjör på ett bolag. För honom är kollektivavtalet värt 108 992 kronor under ett år.

Johan arbetar på ett bolag där de har branschavtalet KFS Energi. Han tjänar 35 700 kronor i månaden. I hans arbete ingår beredskap sju veckor per år. Under det senaste året har han varit på två läkarbesök som krävt att han varit borta från jobbet två halvdagar. Han har också varit ledig två dagar på grund av att hans pappa dött.

Kollektivavtalets värde för Johan under ett år

(Beräknat i september 2018)

Arbetstidsförkortning 63 tim

13 631 kr

Semesterdagstillägg

7 140 kr

Läkarbesök på arbetstid

1 731 kr

Två dagar ledigt för enskilda angelägenheter

3 332 kr

Beredskap och övertid

54 134 kr

Tjänstepension

19 599 kr

Löneökning (2,2%)

9 425 kr

Summa

108 992 kr

Det här gäller för Johan

Förutom detta gör kollektivavtalet att Johan har en sjukförsäkring som kan ge flera tusenlappar per månad vid lång sjukskrivning. Om Johan blir uppsagd på grund av arbetsbrist finns även ett trygghetsavtal som ger honom hjälp att hitta ett nytt arbete och ekonomisk hjälp under arbetslöshet.

Branschavtalet KFS Energi innehåller en arbetstidsförkortning. Johan får en heltidslön trots att hans årsarbetstid är 63 timmar kortare än en vanlig heltid.

Semesterdagstillägget ger extra pengar vid uttag av betalda semesterdagar.

Totalt en heldags betald ledighet på grund av läkarbesök får Johan enligt kollektivavtalet.

Likaså får han vara ledig två dagar efter en nära släktings bortgång enligt kollektivavtalsreglerna.

Kollektivavtalet ger ersättning under de sju veckor Johan har beredskap i sitt hem, samt övertidsersättning under de 16 tillfällen när han blivit tvungen att rycka in och arbeta aktivt.

Till tjänstepensionen avsätter arbetsgivaren pengar varje år för Johans räkning – det är alltså ett pensionssparande som han får via sin anställning. Även under sjukskrivning och föräldraledighet tjänas tjänstepension in.

Rätten till årlig löneöversyn finns i kollektivavtalet. Lönesättningen är individuell.

Kollektivavtal för KFS

Katarina, personalchef

Katarina, 39, är personalchef i en medelstor kommun. För henne är kollektivavtalet värt 165 810 kronor under ett år.

Katarina tjänar 61 800 kronor i månaden. Under året har hon fått 3500 kronor extra för inlöst övertid. Hon har varit på tjänsteresor med övernattning tre gånger. I tre veckor var Katarina sjukskriven i samband med en mindre operation.

Kollektivavtalets värde för Katarina under ett år

(Beräknat i september 2018)

Inlöst övertid

3 500 kr

Semesterdagstillägg

9 347 kr

Lönehöjning 3,3%

24 473 kr

Sjuk i tre veckor, varav en vecka med sjuklönetillägg

13 073 kr

Tjänsteresor med övernattning tre gånger, åtta dygn traktamente

2 640 kr

Tjänstepension

112 777 kr

Summa

165 810 kr

Det här gäller för Katarina

Förutom detta gör kollektivavtalet att Katarina har en sjukförsäkring som kan ge flera tusenlappar per månad vid lång sjukskrivning. Om Katarina blir uppsagd pga. arbetsbrist finns även ett trygghetsavtal som ger henne hjälp att hitta ett nytt arbete och ekonomisk hjälp under arbetslöshet.

Övertidsersättningen är reglerad i avtalet.

Semesterdagstillägget ger extra pengar vid uttag av betalda semesterdagar.

Rätten till årlig löneöversyn finns i kollektivavtalet. Lönesättningen är individuell, och lönen ska sättas enligt sakliga kriterier.

Sjuklönedelen i kollektivavtalet gör att inkomstbortfallet blir mindre än det skulle bli om Katarina bara fick ersättning från försäkringskassan.

Till tjänstepensionen avsätter arbetsgivaren pengar varje år för Katarinas räkning – det är alltså ett pensionssparande som hon får via sin anställning. Även under sjukskrivning och föräldraledighet tjänas tjänstepension in.

Kollektivavtal för kommun och region

Kerstin, beteendevetare

Kerstin är beteendevetare och arbetar som behandlingsassistent på ett privat behandlingshem för unga missbrukare. För henne är kollektivavtalet värt 72 570 kronor under ett år.

Hon är nyss fyllda 40 år och har en månadslön på 26 520 kronor. Kerstin arbetar efter ett schema som medför arbete på obekväm arbetstid.

Kollektivavtalets värde för Kerstin under ett år

(Beräknat i september 2018)

Veckoarbetstid 37 tim istället för 40 timmar

24 053 kr

Ob-tillägg

17 727 kr

Semester sex dagar extra

8 274 kr

Tjänstepension

14 559 kr

Löneökning 2,6 %

7 956 kr

Summa

72 570 kr

Det här gäller för Kerstin

Förutom detta gör kollektivavtalet att Kerstin har en sjukförsäkring som kan ge flera tusenlappar per månad vid lång sjukskrivning. Om Kerstin blir uppsagd på grund av arbetsbrist finns även ett trygghetsavtal som ger henne hjälp att hitta ett nytt arbete och ekonomisk hjälp under arbetslöshet.

Kerstins veckoarbetstid är kortare tack vare kollektivavtalsregler för den som har ett schema som hennes. Hon får en heltidslön trots att hon arbetar tre timmar mindre i veckan.

Ob-ersättningen finns reglerad i kollektivavtalet, och den får Kerstin i pengar för att hon arbetar två eftermiddagspass per vecka och tolv helger per år.

Sex extra semesterdagar, utöver de som finns i lagen, får anställda över 40 år tack vare kollektivavtalet.

Till tjänstepensionen avsätter arbetsgivaren pengar varje år för Kerstins räkning – det är alltså ett pensionssparande som hon får via sin anställning. Även under sjukskrivning och föräldraledighet tjänas tjänstepension in.

Rätten till årlig löneöversyn finns i kollektivavtalet. Lönesättningen är individuell, och lönen ska ses över enligt sakliga kriterier.

Vårdföretagarnas kollektivavtal inom vård, behandling och omsorg

Maria, kommunikatör

Maria är 28 år och kommunikatör i en kommun. För henne är kollektivavtalet värt 90 436 kronor under ett år.

Maria arbetar i en kommun. Hon tjänar 34 000 kronor i månaden. Under året arbetade hon en del övertid. Hon avslutade året med att vara föräldraledig i fyra månader.

Kollektivavtalets värde för Maria under ett år

(Beräknat i september 2018)

Tjänstepension

18 666 kr

Löneökning 3,3 %

13 464 kr

Övertid

39 564 kr

Föräldrapenningtillägg     

13 600 kr

Semesterdagstillägg

5 143 kr

Summa

90 436 kr

Det här gäller för Maria

Förutom detta gör kollektivavtalet att Maria har en sjukförsäkring som kan ge flera tusenlappar per månad vid lång sjukskrivning. Om Maria blir uppsagd på grund av arbetsbrist finns även ett trygghetsavtal som ger henne hjälp att hitta ett nytt arbete och ekonomisk hjälp under arbetslöshet.

Till tjänstepensionen avsätter arbetsgivaren pengar varje år för Marias räkning – det är alltså ett pensionssparande som hon får via sin anställning. Även under sjukskrivning och föräldraledighet tjänas tjänstepension in.

Rätten till årlig löneöversyn finns i kollektivavtalet. Där finns också inskrivet att föräldralediga ska ha löneöversyn och bedömas som alla andra anställda.

Övertidsersättning får Maria tack vare kollektivavtalet.

Under de första fem månaderna med föräldraledighet får Maria behålla cirka 10 procent av sin lön.

Semesterdagstillägget ger extra pengar vid uttag av betalda semesterdagar.

Kollektivavtal för kommun och region

Mariana, assistent

Det här tjänar Mariana på kollektivavtalet: 48 721 kr kronor på ett år. Mariana är 28 år och arbetar som assistent på ett kommunledningskontor.

Mariana arbetar heltid under kontorstid, med en lön på 28 100 kronor. Hon är gravid och har därför besökt mödravårdscentralen under två halvdagar. Mariana har jobbat övertid 44 timmar, varav 30 timmar kvalificerad övertid.

Kollektivavtalets värde för Mariana under ett år

(Beräknat i september 2018)

Semesterdagstillägg

4 250 kr

Lönehöjning 3,3%

11 128 kr

Besök på mödravårdscentral, två halvdagar

1 362 kr

Jobbat övertid 44 timmar, varav 30 timmar kvalificerat    

16 553 kr

Tjänstepension

15 427 kr

Summa

48 721 kr

Det här gäller för Mariana

Förutom detta gör kollektivavtalet att Mariana har en sjukförsäkring som kan ge flera tusenlappar per månad vid lång sjukskrivning. Om Mariana blir uppsagd på grund av arbetsbrist finns även ett trygghetsavtal som ger henne hjälp att hitta ett nytt arbete och ekonomisk hjälp under arbetslöshet.

Semesterdagstillägget ger extra pengar vid uttag av betalda semesterdagar.

Rätten till årlig löneöversyn finns i kollektivavtalet. Där finns också inskrivet att föräldralediga ska ha löneöversyn och bedömas som alla andra anställda.

Övertidsersättningen är reglerad i avtalet, och ersätter de 44 fimmar per år som Mariana arbetat övertid på grund av personalbrist.

Till tjänstepensionen avsätter arbetsgivaren pengar varje år för Marianas räkning – det är alltså ett pensionssparande som hon får via sin anställning. Även under sjukskrivning och föräldraledighet tjänas tjänstepension in.

Kollektivavtal för kommun och region

Oskar, medicinsk sekreterare

Oskar tjänar 66 677 kronor på kollektivavtalet under ett år. Oskar är 23 år och medicinsk sekreterare i en region.

Oskar arbetar i en region. Han tjänar 23 000 kronor i månaden, och arbetar på rullande schema med kvälls- och helgtjänstgöring var fjärde vecka. Förra året var han borta två dagar på grund av nära släktings dödsfall.

Kollektivavtalets värde för Oskar under ett år

(Beräknat i september 2018)

Veckoarbetstid 38,25 tim istället för 40 tim

12 587 kr

Semesterdagstillägg  

3 479 kr

Ob-ersättning

14 184

Övertid

12 545 kr

Två dagar ledigt (enskild angelägenhet)

2 147 kr

Tjänstepension

12 627 kr

Löneökning 3,3 %

9 108 kr

Summa

66 677 kr

Det här gäller för Oskar

Förutom detta gör kollektivavtalet att Oskar har en sjukförsäkring som kan ge flera tusenlappar per månad vid lång sjukskrivning. Om Oskar blir uppsagd på grund av arbetsbrist finns även ett trygghetsavtal som ger honom hjälp att hitta ett nytt arbete och ekonomisk hjälp under arbetslöshet.

Oskars veckoarbetstid är kortare på grund av kollektivavtalsregler för den som har ett schema som hans. Han får en heltidslön trots att han arbetar 1,75 timmar mindre i veckan.

Semesterdagstillägget ger extra pengar vid uttag av betalda semesterdagar.

Ob-ersättningen finns reglerad i kollektivavtalet, och den får Oskar i pengar för att han arbetar obekväma tider.

Övertidsersättningen är även den reglerad i avtalet, och ersätter de 50 timmar per år som Oskar arbetat övertid på grund av personalbrist.

Till tjänstepensionen avsätter arbetsgivaren pengar varje år för Oskars räkning – det är alltså ett pensionssparande som han får via sin anställning. Även under sjukskrivning och föräldraledighet sätts tjänstepension av.

Rätten till årlig löneöversyn finns i kollektivavtalet. Lönesättningen är individuell, och lönen ska ses över enligt sakliga kriterier.

Kollektivavtal för kommun och region

Pascal, IT-tekniker

Pascal tjänar 105 700 kronor på kollektivavtalet under ett år. Pascal är 36 år och arbetar som IT-tekniker i ett landsting.

Pascal tjänar 30 855 kronor i månaden. Han har beredskap var sjätte vecka, 12 timmar per dygn, sammanlagt 84 timmar per pass. Förra året jobbade han 140 timmar övertid. Han var också ledig i sex dagar när hans pappa gick bort.

Kollektivavtalets värde för Pascal under ett år

(Beräknat i september 2018)

Semesterdagstillägg

4 667 kr

Beredskapsersättning

2 199 kr

Övertid

61 037 kr

Sex dagar ledighet för enskild angelägenhet     

8 639 kr

Löneökning 2,6%

12 219 kr

Tjänstepension

16 939 kr

Summa

105 700 kr

Det här gäller för Pascal

Förutom detta gör kollektivavtalet att Pascal har en sjukförsäkring som kan ge flera tusenlappar per månad vid lång sjukskrivning. Om Pascal blir uppsagd på grund av arbetsbrist finns även ett trygghetsavtal som ger honom hjälp att hitta ett nytt arbete och ekonomisk hjälp under arbetslöshet.

Semesterdagstillägget ger extra pengar vid uttag av betalda semesterdagar.

Rätten till årlig löneöversyn finns i kollektivavtalet. Lönesättningen är individuell, och lönen ska ses över enligt sakliga kriterier.

Till tjänstepensionen avsätter arbetsgivaren pengar varje år för Pascals räkning – det är alltså ett pensionssparande som han får via sin anställning. Även vid sjukskrivning och föräldraledighet sätts tjänstepension av.

Kollektivavtal för kommun och region

Rozita, enhetschef

Rozita tjänar 123 792 kronor på kollektivavtalet under ett år. Hon är 41 år och enhetschef i äldreomsorgen i en kommun.

Rozita arbetar heltid med en lön på 40 425 kronor. Under året har hon varit ledig två dagar i samband med sin pappas död. Hon har jobbat övertid 88 timmar.

Kollektivavtalets värde för Rozita under ett år

(Beräknat i september 2018)

Semester, sex dagar utöver lagstadgad

12 786 kr

Semesterdagstillägg

7 582 kr

Lönehöjning 3,3%

16 008 kr

Jobbat övertid 88 timmar, varav 70 kvalificerat    

49 098 kr

Nära anhörigs bortgång, två dagars ledighet

3 773 kr

Tjänstepension

34 544 kr

Summa

123 792 kr

Det här gäller för Rozita

Förutom detta gör kollektivavtalet att Rozita har en sjukförsäkring som kan ge flera tusenlappar per månad vid lång sjukskrivning. Om hon blir uppsagd på grund av arbetsbrist finns även ett trygghetsavtal som ger henne hjälp att hitta ett nytt arbete och ekonomisk hjälp under arbetslöshet.

Kollektivavtalet ger sex extra semesterdagar utöver de 25 som finns i lag.

Semesterdagstillägget ger extra pengar vid uttag av betalda semesterdagar.

Rätten till årlig löneöversyn finns i kollektivavtalet. Lönesättningen är individuell, och lönen ska sättas enligt sakliga kriterier.

Övertidsersättningen är reglerad i avtalet, och ersätter de 88 timmar per år som Rozita arbetat övertid.

Kollektivavtalet ger möjlighet till tjänstledigt med bibehållen lön då någon nära anhörig är svårt sjuk eller har avlidit.

Till tjänstepensionen avsätter arbetsgivaren pengar varje år för Rozitas räkning – det är alltså ett pensionssparande som han får via sin anställning. Även vid sjukskrivning och föräldraledighet sätts tjänstepension av.

Kollektivavtal för kommun och region

Sara, socialsekreterare

Sara tjänar 82 605 kronor på kollektivavtalet under ett år. Sara är 32 år och socialsekreterare i en kommun.

Sara arbetar dagtid och tjänar 32 500 kronor i månaden. Under året arbetade hon en del övertid. Hon avslutade året med att vara föräldraledig eftersom hon fick sitt andra barn.

Kollektivavtalets värde för Sara under ett år

(Beräknat i september 2018)

Tjänstepension

17 843 kr

Löneökning 3,3 %

12 870 kr

Övertid

30 727 kr

Föräldrapenningtillägg 10% i 150 dagar    

16 250 kr

Semesterdagstillägg

4 916 kr

Summa

82 605 kr

Det här gäller för Sara

Förutom detta gör kollektivavtalet att Sara har en sjukförsäkring som kan ge flera tusenlappar per månad vid lång sjukskrivning. Om hon blir uppsagd på grund av arbetsbrist finns även ett trygghetsavtal som ger henne hjälp att hitta ett nytt arbete och ekonomisk hjälp under arbetslöshet.

Sjuklönedelen i kollektivavtalet gör att inkomstbortfallet blir mindre än det skulle bli om Sara bara fick ersättning från försäkringskassan.

Till tjänstepensionen avsätter arbetsgivaren pengar varje år för Saras räkning – det är alltså ett pensionssparande som hon får via sin anställning. Även vid sjukskrivning och föräldraledighet sätts tjänstepension av.

Rätten till årlig löneöversyn finns i kollektivavtalet. Där finns också inskrivet att föräldralediga ska ha löneöversyn och bedömas som alla andra anställda.

Under de fem första månaderna av föräldraledighet får Sara behålla cirka 10 procent av sin lön.

Ersättning för övertid regleras i kollektivavtalet. Exemplet bygger på 60 timmar enkel övertid och 20 timmar kvalificerad övertid.

Semesterdagstillägget ger extra pengar vid uttag av betalda semesterdagar..

Kollektivavtal för kommun och region

Seija, tandsköterska

Seija tjänar 67 044 kronor på kollektivavtalet under ett år. Seija är 48 år och tandsköterska.

Seija arbetar i ett landsting. Hon tjänar 27 500 kronor i månaden, och jobbar till klockan 22 fem kvällar per månad. Förra året jobbade hon sammanlagt 65 timmar övertid, varav 20 timmar enkel övertid.

Kollektivavtalets värde för Seija under ett år

(Beräknat i september 2018)

Sex dagars extra semester

8 698  kr

Semesterdagstillägg     

5 158  kr

Ob-ersättning

3 201 kr

Övertid

24 000 kr

Tjänstepension

15 098 kr

Löneökning 3,3 %

10 890 kr

Summa

67 044 kr

Det här gäller för Seija

Förutom detta gör kollektivavtalet att Seija har en sjukförsäkring som kan ge flera tusenlappar per månad vid lång sjukskrivning. Om hon blir uppsagd på grund av arbetsbrist finns även ett trygghetsavtal som ger henne hjälp att hitta ett nytt arbete och ekonomisk hjälp under arbetslöshet.

Kollektivavtalet ger sex extra semesterdagar utöver de 25 som finns i lag.

Semesterdagstillägget ger extra pengar vid uttag av betalda semesterdagar.

Ob-ersättningen finns reglerad i kollektivavtalet, och den får Seija i pengar för att hon arbetar obekväma tider.

Övertidsersättningen är även den reglerad i avtalet, och ersätter de timmar som Seija arbetat övertid på grund av personalbrist.

Till tjänstepensionen avsätter arbetsgivaren pengar varje år för Seijas räkning – det är alltså ett pensionssparande som hon får via sin anställning. Även vid sjukskrivning och föräldraledighet sätts tjänstepension av.

Kollektivavtal för kommun och region

Kolla in fördelarna med kollektivavtalet - beskrivet som en musikvideo. TCO har producerat.

Nyheter

Till arkivet

Gör skillnad på jobbet med Engagemangskiosken

Lön efter kön

Lön efter kön

Lön, Fika

Ses över en fika och prata om jämställda löner. Hur ser det ut på er arbetsplats?

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar