Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Skyddsombudets rättigheter

Som skyddsombud har du vissa rättigheter gentemot din arbetsgivare. De rättigheterna finns för att du ska kunna verka för en bra arbetsmiljö på arbetsplatsen.

Delta i förändringar av arbetsmiljön

Skyddsombud har rätt att bli informerad om arbetsgivaren planerar viktiga förändringar i arbetsmiljön. De har också rätt att delta i planeringen av förändringarna. Det kan till exempel handla om nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser och arbetsmetoder, ny arbetsorganisation eller att upprätta handlingsplaner.

Skyddsombudet ska också få ta del av de handlingar och upplysningar som behövs för sitt uppdrag som skyddsombud. Det kan exempelvis gälla planer på att byta datorprogram, då det innebär nya arbetsrutiner och behov av kompetensutveckling.

Vidta åtgärder mot brister i arbetsmiljön

Om det behövs får skyddsombud vidta åtgärder för att arbetsgivaren ska åtgärda brister i arbetsmiljön. Vid omedelbar eller överhängande fara för olyckor och ohälsa kan det innebära ett arbetsplatsstopp. Vid mindre akuta situationer kan skyddsombudet vända sig till arbetsgivaren för att begära att arbetsmiljöbrister åtgärdas.

Om arbetsgivaren inte åtgärdar problemen inom skälig tid kan skyddsombudet vända sig till Arbetsmiljöverket och begära ett föreläggande enligt Arbetsmiljölagen kapitel 6 §6a. Det betyder att Arbetsmiljöverket måste fatta ett särskilt skriftligt beslut om hur frågan ska hanteras. Det görs vanligtvis i samband med en arbetsplatsinspektion.

Framställan enligt Arbetsmiljölagen §6 6a

Rättigheter inom skyddsområdet

Som skyddsombud har du rätt att begära en undersökning av förhållandena inom ditt skyddsområde. Skyddsområdet är vanligtvis arbetsplatsen för ett skyddsombud. Ett huvudskyddsombud har en hel organisation som skyddsområde, och ett regionalt skyddsombud har flera små arbetsgivare inom sitt skyddsområde.

Den som är skyddsombud har också rätt att avbryta arbetet inom sitt skyddsområde, utan betalningsansvar för eventuellt produktionsbortfall. Det gäller även om det finns något annat skyddsombud som har en annan uppfattning.

Ett skyddsombud kan företräda antingen hela arbetsplatsen eller bara Visions medlemmar i det förebyggande arbetet med arbetsmiljön. Det beror på vad de som valt skyddsombudet har bestämt att skyddsområdet ska vara.

Lika arbetsvillkor som andra anställda

Det är inte tillåtet att hindra ett skyddsombud från att fullgöra sitt uppdrag. Arbetsgivare eller arbetstagare som hindrar skyddsombudet kan bli dömd att betala skadestånd.

Skyddsombudet har rätt till den ledighet som behövs för sitt uppdrag med bibehållen lön och andra anställningsförmåner från arbetsgivaren. Uppdraget är nämligen en del av den skyddsverksamhet som arbetsgivaren är skyldig att genomföra enligt Arbetsmiljölagen.

Arbetsgivaren får inte heller ge skyddsombudet försämrade arbetsförhållanden eller anställningsvillkor på grund av uppdraget. Arbetsgivare som bryter mot det kan bli skadeståndsskyldig utifrån Arbetsmiljölagen och Förtroendemannalagen.

Företräder inte enskilda medlemmar

Skyddsombudet ska inte företräda medlemmar i enskilda ärenden som ska förhandlas enligt Medbestämmandelagen. I det fallet blir nämligen andra lagar än Arbetsmiljölagen inblandade. Då krävs ett fackligt ombud som har rätt att verka utifrån dessa lagar, till exempel Medbestämmandelagen och Lagen om anställningsskydd.

Däremot kan ett skyddsombud även vara fackligt arbetsplatsombud. I den rollen kan de företräda medlemmar även i enskilda ärenden.

Så blir du Vision-ombud

Skyddsombudet har tystnadsplikt om medlemmars enskilda åsikter, personliga uppgifter och om företagshemligheter. Medlemmen som skyddsombudet företräder måste ge sitt godkännande innan skyddsombudet får prata om sådana uppgifter.

Kan er arbetsmiljö förbättras?

Mer arbetsglädje

Mer arbetsglädje

Hållbart arbetsliv, Fika

Det ska vara kul att gå till jobbet! Bjud in till en fika och prata om hur ni kan påverka så att ni får ännu mer arbetsglädje på jobbet.

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar