Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Förebygg och samverka för bättre arbetsmiljö

En schyst arbetsmiljö kommer inte per automatik. Det hänger på att ni pratar om arbetsmiljö på arbetsplatsen och jobbar systematiskt och förebyggande.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Enligt lagen måste alla arbetsgivare bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete. Det betyder att arbetsmiljöfrågor ska finnas med i den vardagliga verksamheten för att förebygga ohälsa och olyckor. För att underlätta finns verktyg och checklistor.

Arbetsgivaren måste

  • ha en arbetsmiljöpolicy.
  • ha rutiner som beskriver det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.
  • göra arbetsmiljöundersökningar, skyddsronder och riskbedömningar.
  • följa upp arbetsmiljön varje år.
  • delegera arbetsmiljöuppgifter till cheferna.

Arbetsgivarens ansvar att utföra arbetsmiljöuppgifter (pdf)

Anställdas roll i arbetsmiljöarbetet

Arbetsmiljön är ytterst alltid arbetsgivarens ansvar. Men det är viktigt att tänka på att vi som medarbetare också har ansvar att vara bra arbetskamrater och påpeka fel och brister när de uppstår.

Samverkan viktigt för arbetsmiljön

Att medarbetare och chef – fack och arbetsgivare – tillsammans arbetar med arbetsmiljöfrågor brukar kallas för samverkan. Det finns ofta information i kollektivavtalen om hur denna samverkan ska gå till. Som anställd har du inflytande över ditt arbete och din arbetsmiljö på olika sätt.

Du ska ha minst ett årligt utvecklings- och medarbetarsamtal med din chef, där ni diskuterar dina arbetsuppgifter, lönen, din arbetssituation och hur ni tänker er att det ska se ut i framtiden. Du delar med dig av tankar och funderingar om verksamheten och bidrar med dina idéer och förslag.

Utvecklingssamtal

Arbetsplatsträffar är regelbundna möten för alla medarbetare och chefen på en arbetsplats. På arbetsplatsträffen diskuterar och beslutar ni gemensamt om frågor som rör arbetsplatsen och de löpande verksamhetsfrågorna.

Arbetsplatsträff

Samverkansgruppen är det forum där skyddsombud och arbetsgivare träffas regelbundet för att ha en dialog kring arbetsmiljöfrågor.

Skyddskommitté och samverkansgrupper

Samverkansavtal

Samverkansavtal är ett kollektivavtal som finns på många arbetsplatser. Avtalet innehåller en vidareutveckling av Medbestämmandelagen och Arbetsmiljölagen.

I ett samverkansavtal, som fack och arbetsgivare har kommit överens om, finns beskrivet hur ni lokalt ska arbeta för att skapa större inflytande för arbetstagare. Det gäller till exempel arbetsplatsträffar där medarbetare och chef diskuterar viktiga frågor som rör arbetet, eller formerna för utvecklingssamtal och hur ni ska genomföra kompetensutveckling.

Inget samverkansavtal?

Samverkansavtal finns inte på alla arbetsplatser. Men det innebär inte att arbetsgivaren kommer undan sitt ansvar för arbetsmiljön, eller att ni inte har möjligheter till inflytande. Detta står nämligen med i lagen.

I Arbetsmiljölagen står det att samverkan ska ske kring arbetsmiljön på arbetsplatsträffen. Det står också att det måste finnas en skyddskommitté hos alla arbetsgivare med mer än 50 anställda. Skyddskommittén består av fackliga representanter och arbetsgivare och ska agera så att arbetsgivaren tar sitt ansvar för arbetsmiljön. På arbetsplatser som har samverkansavtal ersätts skyddskommittén ibland av en så kallad samverkansgrupp. Det står också i lagen att riskbedömningar ska göras innan man tar beslut om förändringar i organisationen.

Medbestämmandelagen slår fast att du som anställd har rätt till medinflytande på arbetsplatsen och att arbetsgivaren är skyldig att förhandla med facket innan beslut om förändringar i verksamheten, och innan ändrade förhållanden för enskilda arbetstagare.

Hos arbetsgivare med få anställda kan det hända att det inte finns något skyddsombud. För de arbetsplatserna finns regionala skyddsombud som är knutna till Visions regionala center. Det betyder att alla Visions medlemmar har ett skyddsombud att vända sig till, även om man inte valt något ombud på arbetsplatsen.

Skyddsombud

Kan er arbetsmiljö förbättras?

Digital arbetsmiljö

Digital arbetsmiljö

Hållbart arbetsliv, Fika

Många är nöjda med sin digitala arbetsmiljö men många upplever den också som stressande. Bjud in till en fika och prata om hur den kan bli bättre.

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar