Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Checklista för skyddsombud kring hot och våld i socialt arbete

Som skyddsombud ansvarar du för att samverka med arbetsgivaren i arbetet mot hot och våld, och för att företräda arbetstagarnas synpunkter när det behövs.

Ditt ansvar är också att kontrollera att arbetsgivaren åtgärdar problem och upprättar rutiner för hot och våld, och ser till att de är väl kommunicerade så att alla på arbetsplatsen känner till innehållet.

Görs inte detta ska skyddsombudet kräva att det görs. Punkterna i checklistan syftar till att utgöra ett stöd för dig som skyddsombud. Ställ krav på arbetsgivaren att dessa punkter efterföljs för en tryggare arbetsmiljö för medarbetarna. Motsvarande checklista är framtagen som ett stöd för arbetsgivaren. Vision har också tagit fram en checklista som stöd för medarbetare.

Förebygg

 • Arbeta för att främja medlemmarnas inflytande i samverkanssystemet och i vardagsarbetet. Se till att tryggheten på arbetet är en stående punkt på APT.
 • Verka för att arbetsgivaren i dialog med medarbetare gör en analys av om verksamhetens resurser möjliggör att leva upp till lagar och regler som styr verksamhetens kvalitet, rättigheter för de verksamheten är till för och medarbetarnas arbetsmiljö. Verka för ett öppet och lärande klimat i verksamheten. Om resurserna inte motsvarar verksamhetens uppdrag, driv att det ska göras en konsekvensanalys som ska lyftas till ledningen.
 • Kontrollera att arbetsgivaren ger alla medarbetare i verksamheten information om vilket straffrättsligt skydd de har i sin yrkesutövning.
 • Kontrollera att arbetsgivaren ger alla medarbetare i verksamheten kompetensutveckling i konflikthantering och krishantering.
 • Kontrollera att den fysiska miljön är utformad på ett säkert sätt. Det kan handla om lösa föremål, utgångar etc.
 • Det finns inget generellt förbud mot ensamarbete vid HVB och stödboende, men Visions hållning är att det av säkerhetsskäl för såväl personal som för de som är inskrivna i verksamheten inte ska förekomma. Ensamarbete får enligt föreskrifterna om våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2) inte förekomma när det finns en påtaglig risk för våld eller hot om våld.
 • Kontrollera att det finns väl kända rutiner för att göra riskbedömningar inför klientmöten.
 • Det är viktigt att väga arbetstagarens rätt till en säker arbetsplats mot eventuella klienters krav på integritet. Du som skyddsombud måste peka på att Arbetsmiljölagen inte är underordnad någon annan verksamhetslag. Arbetsmiljölagen är en övergripande lag som gäller för alla verksamheter, samtidigt som verksamheterna kan omfattas av andra lagar, som till exempel Socialtjänstlagen.
 • Säkerhetspolisen, Säpo, har tagit fram en checklista för skydd vid hot, våld och gisslansituationer. Är man förberedd kan man agera snabbare och mer rationellt även i stressade situationer. Ta gärna fram listan på arbetsplatsen och föreslå att ni ska gå igenom den.

  Personlig säkerhet - SÄPO (pdf)

Om det inträffar

 • Ta alltid medlemmens upplevelse på allvar. Stötta medlemmen. Kontrollera att medarbetare som utsatts av arbetsgivaren snabbt får hjälp och stöd för att förebygga eller lindra såväl fysisk som psykisk skada. Kontrollera att det finns rutiner för detta som är väl kända och som följs.
 • Se till att tillbudsanmälan och arbetsskadeanmälan görs. Värna medlemmens möjlighet till arbetsskadeersättning. 
 • Rutinen bör vara att arbetsgivaren i dialog med den som utsatts gör polisanmälan när en medarbetare utsatts för hot, våld eller personangrepp som kan utgöra en brottslig handling. Det kan bidra till att minska utsattheten för medarbetaren. Polisanmälan görs inte bara utifrån det som just hänt medarbetaren, utan även utifrån ett samhällsansvar. Vem vet vad personen som hotat eller varit våldsam gör härnäst och mot vem?
 • Kontrollera att den målsägande får återkoppling gällande förundersökningens resultat och att arbetsgivaren ger målsägande det stöd som behövs under den rättsliga processen.
 • Den som har utsatts kan söka ersättning från arbetsskadeförsäkringen (AFA försäkring) för karensavdrag om sjukfrånvaro uppstår med anledning av utsatthet för hot eller våld. En annan väg är att sluta en lokal överenskommelse om att arbetsgivaren inte ska göra karensavdrag om sjukfrånvaron beror på utsatthet för hot eller våld.

"Har du familj...?" Utsatthet för hot, personangrepp och våld i socialt arbete (pdf)

Nyheter

Så minskar du risken för kognitiv överbelastning vid distansarbete

Arbetsdagen börjar och du tar plats vid ditt köksbord som blivit din nya arbetsplats. Du går igenom mejlen under morgonens första digitala möte samtidigt som olika chattkanaler pockar frenetiskt på din uppmärksamhet. Det borras inne hos grannen och både katt och sambo rör sig i bakgrunden. Känner du igen dig? Du är inte ensam. Den kognitiva påfrestningen på hjärnan ökar när vi jobbar mer digitalt. Så här kan du göra för att minska störningar i hemmakontoret.  2021-04-28

Så skapar du en mer jämställd arbetsplats

Vision jobbar aktivt för ett schyst arbetsliv med nolltolerans mot diskriminering och kränkande särbehandling. Vi vill skapa en arbetsplats där alla känner sig välkomna och inkluderande. Här är 5 tips för hur du kan vara med och bidra till en mer jämställd arbetsplats.  2021-03-08

Uppmärksamma trakasserier – extra viktigt vid distansarbete

Förebyggande insatser är avgörande för att motverka sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Utsattheten har inte minskat till följd av coronapandemin då många jobbar på distans, däremot har det blivit svårare att upptäcka. Så här kan du som chef agera.  2021-03-01

6 tips till motivation i hemmakontoret

Julen är över och de flesta har nu återvänt till jobbet efter en härlig ledighet. Men att börja jobba igen när hemmet är den nya arbetsplatsen är en speciell situation som lätt kan leda till brist på motivation. Så här kan du göra för att peppa dig själv inför jobbstarten i hemmakontoret!  2021-01-14

Till arkivet

Kan er arbetsmiljö förbättras?

Arbetstid och arbetsbelastning

Arbetstid och arbetsbelastning

Hållbart arbetsliv, Fika

Ingen ska behöva bli sjuk av sitt jobb. Samla kollegorna på en frukost, fika eller lunch och prata om hur er arbetsbelastning ser ut.

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar