Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Checklista gällande hot och våld till dig som arbetar inom socialt arbete

Utsattheten för hot, våld och personangrepp är högre i socialt arbete än inom många andra verksamhetsområden. Arbetsgivaren har ansvaret för din arbetsmiljö och i det ingår att du ska vara trygg i arbetet. Att bli utsatt för hot, våld eller personangrepp är inget man ska vänja sig vid och det ska inte vara en del av arbetet.

En undersökning Vision har gjort år 2021 bland medlemmar inom socialt arbete visar att 45 procent har utsatts för en eller flera av sådana incidenter under de senaste 12 månaderna. Din arbetsgivare ska arbeta aktivt för att öka tryggheten i arbetet. Detta ska ske i dialog med er medarbetare och era skyddsombud.

"Har du familj...?" Utsatthet för hot, personangrepp och våld i socialt arbete (pdf)

Det här är våra råd till dig:

 • Var aktiv i dialogen med arbetsgivaren kring hur du upplever tryggheten i arbetet. Arbetsgivaren har ansvar för din fysisk, sociala och organisatoriska arbetsmiljö. APT är ett forum för att diskutera dessa frågor.
 • Påtala missförhållanden eller risker för missförhållanden på din arbetsplats till din chef. En lärande och utvecklande organisation främjar öppenhet och transparens. 
 • Använd Vision! Ditt skyddsombud finns till för att i dialog med arbetsgivaren driva frågor om din och dina kollegors arbetsmiljö. Som medlem kan du också alltid vända dig till Vision direkt som är vår rådgivning kring allt som har med ditt arbetsliv att göra.

  Kontakta Vision
 • Efterfråga vilka rutiner och åtgärder din arbetsgivare har för att förebygga hot, våld och personangrepp. Arbetsgivaren har ett ansvar för att rutinerna är väl kända i verksamheten. Prata om dem med dina kollegor och din chef så ni känner er trygga med hur ni ska arbeta för att öka tryggheten i arbetet.
 • Gör alltid en riskbedömning tillsammans med din chef och/eller dina kollegor inför besök, hembesök eller andra situationer där det kan uppstå hotfulla situationer eller otrygghet.
 • Lämna inte ut ditt privata mobilnummer eller andra privata kontaktuppgifter till någon du har kontakt med i arbetet. Du har heller ingen skyldighet att besvara telefonsamtal eller mejl utanför din arbetstid.
 • Om arbetsgivaren inte har informerat dig om vilket straffrättsligt skydd du har i din yrkesutövning, det vill säga vilka gärningar mot dig som utgör en olaglig handling, efterfråga information om det.
 • Om arbetsgivaren inte har kompetensutvecklat dig i konflikthantering och krishantering, efterfråga det.
 • Ensamarbete vid HVB och stödboende är inte förbjudet, men Visions hållning är att det av säkerhetsskäl för såväl personal som för de som är inskrivna i verksamheten inte ska förekomma. Ensamarbete får enligt föreskrifterna om våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2) inte förekomma när det finns en påtaglig risk för våld eller hot om våld.
 • Vid en situation som inte leder till direkt skada men som utgör en risk, till exempel om någon kastar något i väggen eller uppträder aggressivt, kom ihåg att alltid göra en tillbudsanmälan till arbetsgivaren.
 • Om du blir utsatt för någon form av hot, personangrepp, förtal eller våld ska du direkt prata med chef och skyddsombud om det som hände. Arbetsgivaren ska vid skada göra en arbetsskadeanmälan. Skyddsombudet stödjer dig i din kontakt med arbetsgivaren.
 • Vision anser att alla former av hot, personangrepp, förtal och våld ska polisanmälas och att det som regel ska vara arbetsgivaren som gör polisanmälan, i dialog med den som utsatts. Polisanmälan ska inte bara göras utifrån det som just hänt, utan även utifrån ett samhällsansvar. Vem vet vad personen som hotat eller varit våldsam gör härnäst eller mot vem? Att polisanmäla alla incidenter visar att det råder nolltolerans mot hot, personangrepp, förtal och våld i den verksamhet du arbetar.
 • Du som målsägande har rätt att få information från polisen eller åklagaren om vad som händer i ärendet till exempel om förundersökning inte inleds, om inledd förundersökning läggs ner eller om åtal inte ska väckas.  
 • Om det blir en rättslig process i form av ett brottmål har du som målsägande ofta rätt till ett målsägandebiträde som har i uppdrag att företräda dina intressen.
 • Om du blir utsatt för någon form av hot, personangrepp, förtal eller våld har du rätt att få stöd från din arbetsgivare. Stödet ska ges skyndsamt och utifrån dina behov. Det kan handla om kris- och samtalsstöd. Stödet ska bland annat syfta till att förebygga eller lindra såväl fysisk som psykisk skada. Ditt skyddsombud kan hjälpa dig i din kontakt med arbetsgivaren.
 • Har du blivit hotad eller på andra sätt angripen på väg till och från arbetet så räknas det troligtvis som färdolycka och arbetsförsäkringen gäller sannolikt. Anmäl incidenten till din arbetsgivare. Om du utsätts på fritiden kan du söka ersättning från din hem- eller olycksfallsförsäkring.
 • Din upplevelse av obehag och chock är alltid sann och ingen har rätt att bagatellisera din känsla. Hur var och en upplever en situation, beror mer på individens tidigare erfarenheter än på situationen i sig.
 • Det är samtidigt viktigt att väga din rätt till en säker arbetsplats mot eventuella klienters krav på integritet. Arbetsmiljölagen är en övergripande lag som gäller för alla verksamheter, sedan kan även andra lagar vara aktuella, till exempel socialtjänstlagen.
 • Om du känner att du inte klarar av dina tidigare arbetsuppgifter, till exempel möten med klienter, är det viktigt att du säger ifrån och talar om för chefen att du inte kan ta det professionella ansvaret just nu. Skyddsombudet och ditt fackförbund kan hjälpa dig om du känner att du vill ha förändrade arbetsuppgifter under en tid.
 • Det går att söka ersättning från arbetsskadeförsäkringen (AFA försäkring) för karensavdrag om sjukfrånvaro uppstår med anledning av utsatthet för hot eller våld.
 • Kontakta Brottsoffermyndigheten. Du kan vara berättigad till ekonomisk ersättning, så kallad brottskadeersättning. Skriftlig ansökan ska vara Brottsoffermyndigheten tillhanda senast tre år efter brottet.

Kan er arbetsmiljö förbättras?

Mer arbetsglädje

Mer arbetsglädje

Hållbart arbetsliv, Fika

Det ska vara kul att gå till jobbet! Bjud in till en fika och prata om hur ni kan påverka så att ni får ännu mer arbetsglädje på jobbet.

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar