Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

warning icon

Systemunderhåll

Checklista för chefen om hot och våld i socialt arbete

Som chef företräder du arbetsgivaren och har sannolikt tilldelats arbetsmiljöuppgifter för att säkerställa såväl den fysiska som den sociala och organisatoriska arbetsmiljön för de medarbetare du leder. En viktig del i det är att förebygga att medarbetare utsätts för hot, våld och personangrepp.

Många utsätts

En undersökning Vision har gjort år 2021 bland medlemmar inom socialt arbete visar att 45 procent har utsatts för en eller flera av incidenter av hot, våld eller personangrepp under de senaste 12 månaderna. 

"Har du familj...?" Utsatthet för hot, personangrepp och våld i socialt arbete (pdf)

Förebygg

 • Bjud in medarbetarna till inflytande i samverkanssystemet och i vardagsarbetet. Se till att tryggheten på arbetet är en stående punkt på APT
 • Gör en analys av om verksamhetens resurser möjliggör att leva upp till lagar och regler som styr verksamhetens kvalitet, rättigheter för de verksamheten är till för och medarbetarnas arbetsmiljö.
 • Uppmuntra ett öppet och lärande klimat i verksamheten.
 • Om resurserna inte motsvarar verksamhetens uppdrag, gör en konsekvensanalys och lyft detta till ledningen.
 • Ha koll på hur medarbetarnas arbetsbelastning och stressnivåer ser ut. En trött och stressad person kan få tunnelseende, och missuppfattningar kan snabbt leda till konflikter som kan bli hotfulla.
 • Se till att det finns tillgång till kontinuerlig handledning och utrymme för reflektion för de anställda, så att de kan lära sig strategier av varandra och förbättra verksamheten.
 • Säkerställ att alla medarbetare har kunskap om vilket straffrättsligt skydd de har i sin yrkesutövning.
 • Kompetensutveckla alla medarbetare i konflikthantering och krishantering.
 • Säkerställ att den fysiska miljön är utformad på ett säkert sätt. Det kan handla om lösa föremål, utgångar etc.
 • Du ansvarar för att en riskbedömning av hot och våld görs på arbetsplatsen, både inför klientmöten och andra kontakter med klienter och brukare. Säkerställ att det finns rutiner för detta och att de följs. Riskbedömningar ska också göras för de delar av verksamheten som utövas utanför arbetsplatsen, som hembesök. Du har också ansvar för att de görs i samverkan med arbetstagare och skyddsombud, och för att åtgärder vidtas när det behövs.
 • Revidera eller ta fram nya åtgärds/handlingsplaner kring hot och våld när en riskbedömning gjorts. Planerna ska gälla hur man på arbetsplatsen förebygger hot om våld och våldssituationer, och hur man ska agera på arbetsplatsen när det uppstår en sådan situation.
 • Kompetensutveckla alla medarbetare i konflikthantering och krishantering.
 • Säkerställ att ensamarbete vid HVB och stödboende inte förekommer. Det handlar både om trygghet för medarbetare och för de som är inskrivna i verksamheten. Ensamarbete får enligt föreskrifterna om våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2) inte förekomma när det finns en påtaglig risk för våld eller hot om våld.
 • Säkerhetspolisen, Säpo, har tagit fram en checklista för skydd vid hot, våld och gisslansituationer. Är man förberedd kan man agera snabbare och mer rationellt även i stressade situationer. Ta gärna fram listan och gå igenom den på arbetsplatsen.

  Personlig säkerhet - SÄPO (pdf)

Om det händer

 • Om någon utsatts - ta den anställdes upplevelse på allvar! Ge tydliga signaler till övriga i arbetsgruppen att du förväntar dig att övriga kollegor också gör så. Att känna sig misstrodd när man är i chock och riskerar att få ett varaktigt trauma är inte till hjälp för någon.
 • Se till att den som har utsatts snabbt får hjälp och stöd för att förebygga eller lindra såväl fysisk som psykisk skada. Kontrollera att det finns rutiner för detta som är väl kända och som följs.
 • Informera övriga på arbetsplatsen om vad som hänt, och sprid informationen till övriga arbetsplatser som finns i de lokaler där ni håller hus. Gör det i dialog med den som utsatts.
 • Kolla av med övriga anställda hur de reagerat på det som hänt – fler än just den som blivit utsatt kan vara chockade.
 • Polisanmäl händelsen i dialog med den som varit utsatt. Anmälan görs inte bara utifrån det som just hänt, utan även utifrån ett samhällsansvar. Vem vet vad personen som hotat eller varit våldsam gör härnäst och mot vem? Den som har varit utsatt ska själv inte behöva göra polisanmälan och driva en eventuell rättsprocess.
 • Ge den utsatta det stöd den behöver under den rättsliga processen och säkerställ att målsägande får återkoppling gällande förundersökningens resultat.
 • Se till att tillbudsanmälan och arbetsskadeanmälan görs. Värna medarbetarens möjlighet till arbetsskadeersättning. 
 • Vision anser att man inte ska behöva få någon karensdag när man blivit utsatt för hot eller våld i sitt arbete. Verka för att medarbetaren får vara hemma och samla sig utan karens. Slut gärna en lokal överenskommelse om detta mellan facket och arbetsgivaren.
 • Om den person som blivit utsatt för hot eller våld inte känner att den klarar av att gå tillbaka till sina tidigare arbetsuppgifter, exempelvis klientmöten, ska du hjälpa den anställde med förändrade arbetsuppgifter, i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrift om arbetsanpassning.

Kan er arbetsmiljö förbättras?

Arbetstid och arbetsbelastning

Arbetstid och arbetsbelastning

Hållbart arbetsliv, Fika

Ingen ska behöva bli sjuk av sitt jobb. Samla kollegorna på en frukost, fika eller lunch och prata om hur er arbetsbelastning ser ut.

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar