Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

warning icon

Systemunderhåll

Samtalspunkter om IT-system

Punkterna nedan kan användas som ett samtalsstöd vid samverkansdialog om IT-stödet i verksamheten, till exempel av samverkansgrupp och skyddskommitté. Många av punkterna passar också bra för dialog på arbetsplatsen. Välj ut de punkter som känns relevanta och fundera över hur det fungerar hos er och hur ni vill att det ska fungera.

 • Samverkar vi från arbetsplatsnivå till centrala samverkansgruppen / skyddskommittén om utvärderingar av befintliga IT-system och utveckling av nya IT-system?
 • Finns det en medvetenhet hos högsta ledningen om sambandet mellan graden av IT-systemens användbarhet och verksamhetens effektivitet och kvalitet? Behöver det medvetandegöras inom organisationen?
 • Vid utveckling och upphandling av IT-system, beaktas digital arbetsmiljö som stress och ögonergonomi?
 • Finns det rutiner som säkerställer att Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrift om Arbete vid bildskärm ingår som delkrav vid utveckling och upphandling av IT-system?
 • Uppfyller vi föreskriften om Arbete vid bildskärm idag och hur följer vi upp föreskriftens krav?
 • Involveras medarbetarna/ användarna i ett tidigt skede av nya system samt vid utvärdering av IT-systemen utifrån användarerfarenheter och förbättringsbehov?
 • Vad innebär hög användbarhet hos oss?
 • Hur jobbar vi med referenser vid inköp av nya IT-system? Inkluderas digital arbetsmiljö i frågeunderlaget vid referenstagning?
 • Hur säkerställer vi utvecklingen av medarbetarnas digitala kompetens? Premieras god digital kompetens?
 • Behöver IT-systemen förändras efter verksamheten och medarbetarnas behov, eller ska verksamhetens arbetsrutiner anpassas efter IT-systemets upplägg. Vad innebär det sistnämnda för innovationsutveckling inom verksamheten?
 • Finns det rutiner för hur medarbetarnas/ användarnas förbättringsidéer om IT-systemen omhändertas och hanteras i relation till IT-utvecklare och leverantörer?
 • Vad har vi för rutiner för att löpande rapportera irriterande fel och brister i IT-systemen?
 • Hur skapas arbetsplatser där IT inte avbryter och strular till arbetsmomenten och därmed skapar stressade lägen?
 • Finns det krishanteringsrutiner vid eventuella IT-haverier så att arbetsuppgifter ändå kan hanteras?
 • Har medarbetarna tillräcklig tillgång till tekniskt stöd, som exempelvis IT-support?
 • Har chefer och medarbetare kunskap om vad som skapar stress på jobbet och stressen gör med hälsan, arbetsklimatet?

Kan er arbetsmiljö förbättras?

Digital arbetsmiljö

Digital arbetsmiljö

Hållbart arbetsliv, Fika

Många är nöjda med sin digitala arbetsmiljö men många upplever den också som stressande. Bjud in till en fika och prata om hur den kan bli bättre.

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar