Lön och villkor

Lön för personalchefer och HR-chefer – hela listan

25 januari 2023

Snittlönen för enhetschefer inom personal och HR i kommuner och regioner är nästan 63 000 kronor i månaden. Kolla in våra lönetabeller!

Chefen i fokus har kartlagt 2022 års medellön för första linjens personalchefer och HR-chefer i kommuner och regioner.

Högst medellön bland de som presenteras i lönetabellen nedan har de som jobbar i Region Halland.

Lägst i samma lönetabell har de som arbetar i Gislaveds kommun.

Skillnaden i medellön dem emellan är nästan 30 000 kronor.

Personalchefer och HR-chefer tjänar i snitt 62 845 kronor.

Lista: Lön för enhetschefer inom personal och HR i kommuner och regioner

Fler lönetabeller:

Läs mer om löner i Tidningen Vision:

Så är undersökningen gjord

Arbetsidentifikation kommuner och regioner (aid) är ett system för att gruppera arbetsuppgifter som ligger till grund för den partsgemensamma lönestatistiken. Alla anställda placeras på en aid-kod efter innehållet i arbetet.

Chefen i fokus har begärt in uppgifter om enhetschefernas medellöner för 12 områden/aid-koder i kommunerna och 5 områden/aid-koder i regionerna. Medellönerna baseras på lönestatistik från den 30 november 2022.

Snittlönerna för riket i yrkena är beräknade på alla löner i landet men i tabellerna presenteras bara de kommuner och regioner där antalet anställda i yrket är minst fyra.

Sättet att föra statistik kan göra att skillnader ser större eller mindre ut än de egentligen är eftersom det inte säkert att alla kommuner och regioner grupperar sina chefer på exakt samma sätt.


Relaterade artiklar