Fackligt

Medarbetare missnöjd med sin löneökning – hur bemöter jag det?

24 juni 2024

”Årets löneavtal för mina medarbetare, som också är medlemmar i Vision, innehåller en procentsats på 3,3 procent i snitt. Många av medarbetarna tolkar det som att de har rätt till att få 3,3 procent i löneökning. Några har fått lägre än så och det har bidragit till en del diskussioner och missnöje. Hur bemöter jag det?”. Det undrar en läsare.

Agnes Rolka, rådgivare på Chef Direkt, svarar:

Visions löneavtal bygger på en individuell lönesättning. 3,3 procent är en ram för årets lönerevision, och lönen ska fortfarande sättas individuellt.

Det betyder att du kan ge mer än 3,3 procent om du gör en bedömning att medarbetaren har presterat över förväntningarna. Och du kan ge lägre än 3,3 procent ifall det kan motiveras med en sämre prestation.

Prata med dina medarbetare och var extra tydlig i din motivering, så att de förstår varför de har fått den lön de fått.

Berätta också vad som krävs för att kunna få högre lön. Om det behövs så kan du ge en skriftlig motivering, och ni kan komma överens om en handlingsplan inför kommande år.

Chef Direkt ger svar på just dina frågor om anställnings­villkor, lön, arbets­miljö, rättigheter och fackliga medlemsförmåner. Kontaktuppgifter hittar du här.