• En av dessa chefer kommer att föräras titeln Årets Chef i fokus 2023. Finalisterna är Charlotte Hall, Anna Hederstad, Camilla Andersson, Camilla Helander, Angelica Spångberg-Söderberg, Erika Forsvall, Peter Englund, Peter Eriksson, Slavka Spasojevic och Yvonne Österholm.

Årets Chef i Fokus

Årets Chef i fokus 2023 – här är finalisterna

17 april 2023

Äntligen! Tio chefer är nu klara för final i Årets Chef i fokus 2023, efter att de nominerats av sina medarbetare. Här presenterar vi dem. Lär av deras bästa ledarskapstips!

→ Uppdatering 7 juni: Här är vinnaren av Årets Chef i fokus 2023

Rekordmånga nomineringar, runt 150 stycken, kom in till juryn för Årets Chef i fokus 2023, ett ledarskapspris som delas ut av Chefen i fokus.

Cheferna har nominerats till priset av sina egna medarbetare.

Nu har juryn plockat ut tio slutkandidater i hård konkurrens som har chans att vinna titeln Årets Chef i fokus 2023.

Möt finalisterna här:

Erika Forsvall, kyrkoherde, Vännäs-Bjurholms pastorat:Alt-textErika Forsvall

Hur gör du för att vara tydlig gentemot dina medarbetare?

Jag försöker skapa gemensamma bilder av uppdraget och vart vi ska, och göra medarbetarna delaktiga i hur uppdraget ska genomföras på bästa sätt.

Ditt bästa ledarskapstips?

Skapa struktur och ordning. Det ger utrymme för flexibilitet och kreativitet.

Ur motiveringen:

"Erika är tydlig och rak, bra på att ge erkännande och inte rädd för att ta i de obehagliga frågorna. Sedan hon blev vår chef har vi fått struktur, tydlighet och en bra organisation."

 

Peter Englund, arbetsledande sjukhuspräst, Universitetssjukhuset Malmö:Alt-textPeter Englund

Hur visar du tillit till dina medarbetare?

Genom att ge stor frihet i arbetets utformning. Jag tror inte att alla behöver stöpas i samma form. Att se och ta tillvara de egenskaper som varje medarbetare har skapar såväl motivation som arbetslust.

Ditt bästa ledarskapstips?

Ta tillvara den mångfald av tillgångar och egenskaper som finns i varje arbetslag för att forma ett gemensamt arbete för nå uppsatta mål.

Ur motiveringen:

"Peter ser var och ens förmåga, kan delegera, ge ansvar, stöttning och uppmuntran. Han har en förmåga att kunna vara kritisk och samtidigt förhålla sig lojal till den egna ledningen. Peter Englund bidrar till stadga, trygghet, tillit, arbetsglädje och god sammanhållning."

 

Peter Eriksson, näringslivschef, Bollnäs kommun:Alt-textPeter Eriksson

Hur gör du för att vara tydlig gentemot dina medarbetare?

Jag har som ambition att vara öppen och att dela med mig om vad som ska göras och vilka förväntningarna är, med enskilda medarbetare och med hela teamet så att vi har en gemensam bild.

Ditt bästa ledarskapstips?

Var dig själv. Låt det som är bra fortsätta. Där det finns behov, börja med mindre justeringar och backa om det inte ger resultat. Iaktta och lyssna, se och bekräfta dem som kan frågorna bättre än du själv, fokusera på att hålla ihop och fördela ansvar och resurser.

Ur motiveringen:

"Peter ser alla medarbetare, han skapar sammanhållning i sina arbetsgrupper och får alla att se sin roll i helheten. Han har under alla år Bollnäs kommun genomfört medarbetarenkäter fått full pott."

 

Yvonne Österholm, enhetschef äldreförvaltningen, Uppsala kommun:Alt-textYvonne Österholm

Hur coachar du medarbetarna att prestera?

Introduktion till nyanställda är grunden. Jag uppmuntrar medarbetare att våga ta för sig, efterfrågar vad hen känner sig osäker på och skapar ett öppet klimat i gruppen. Men även områden som jag ser en medarbetare kan behöva utveckla tar jag upp vid samtal.

Ditt bästa ledarskapstips?

Att vara ärlig och transparent.

Ur motiveringen:

"Yvonne är en lyhörd chef som alltid verkar för sina medarbetares välmående i sitt dagliga arbete. Yvonne är tydlig i sin kommunikation, även när hon själv kanske inte har all information, och lyckas motivera och engagera sina medarbetare."

  

Anna Hederstad, enhetschef hemtjänst, Orust kommun:Alt-textAnna Hederstad

Vad tycker du själv gör dig till en bra chef?

Jag är engagerad, tydlig, prestigelös och arbetar med ett relationsinriktat ledarskap. Jag är mål- och resultatinriktad, kommunikativ, närvarande och tillgänglig. Mina medarbetare säger att jag är lätt att prata med.

Ditt bästa ledarskapstips?

Att inte bara vara chef, utan att vara en ledare, en förebild och en i teamet. Vara tillgänglig och återkopplande. Reflektera för dig själv, vad kan jag göra annorlunda för att vi ska komma framåt? 

Ur motiveringen:

"Anna ser till att personal har rätt arbetsbörda. Hon är framåt och snappar upp saker som gör att vi ligger i framkant. Hon månar om en bra arbetsmiljö och en bra verksamhet hos vårdtagarna."

 

Charlotte Hall, enhetschef socialpsykiatri och SoL, Haninge kommun:Alt-textCharlotte Hall

Har du hanterat någon extra utmaning i din roll som chef?

Organisationsförändringar och ekonomiska neddragningar är återkommande. Vi har arbetat fram en bas där vi har förståelse för förändringar, är bra på att arbeta långsiktigt och ser till att det finns utrymme för återhämtning. Jag är också noga med att tala om när jag inte uppskattar en omorganisation eller hur budgeten är lagd. Trots det måste vi acceptera det vi ska göra och arbeta för att bidra till det bästa. Ärlighet om sakfrågan gör att medarbetarna känner förtroende och vill vara med och bidra.

Ditt bästa ledarskapstips?

Arbeta fram tillit mellan kollegor och mellan medarbetare och chef. Med tillit öppnas en värld där det går att producera på ett framgångsrikt sätt. Jag tror att om du vill vara chef behöver du tycka om människor, se dina medarbetare, ha tillit till människor och så är du trygg i dig själv.

Ur motiveringen:

"Charlotte är en närvarande ledare som ger oss förutsättningar att utvecklas. Hon är en varm och mänsklig chef som balanserar mellan att ge hög delegation och ansvar och att peka med hela handen när det behövs."

 

Angelika Spångberg-Söderberg, enhetschef Support och stöd, Söderhamns kommun:Alt-textAngelica Spångberg-Söderberg

Vilken är din starkaste drivkraft i jobbet som chef?

Att se mina medarbetare och organisation utvecklas. Få möjlighet att vara med att påverka medarbetares arbetsmiljö och förutsättningar som i sin tur ger effekter i verksamheterna.

Ditt bästa ledarskapstips?

Samverka och gör medarbetare delaktiga så långt det är möjligt. Våga fatta beslut för att skapa trygghet. Var ärlig och skapa tillit. Se varje medarbetare.

Ur motiveringen:

"Angelica är lyhörd, vänlig, empatisk. Hon kan dessutom knyta ihop hela arbetsgruppen till ett bra team. Vi har genomgått en stor omorganisation som inte alltid har varit lätt att förlika sig med. Icke desto mindre har Angelica fått oss att känna trygghet och arbetsglädje."

 

Camilla Helander, fritidschef, Skara kommun:Alt-textCamilla Helander

Hur gör du för att vara tydlig gentemot dina medarbetare?

Genom att vara närvarande och följa upp medarbetares uppdrag och mina förväntningar på dem. Händer något som kanske inte är positivt utifrån uppdraget så är jag snabb med att få till en träff för att coacha.

Ditt bästa ledarskapstips?

Var dig själv, tro på det du gör och förmånen att leda. Känn glädje att jobba i ett team.

Ur motiveringen:

"Camilla ser alla medarbetare. Hon är positiv till nya idéer, är rättvis och tar tag i problem direkt. Camilla är inte rädd att ta svåra beslut. Om hon tagit ett beslut som visar sig inte vara det bästa, har hon inte svårt att backa tillbaka och ändra."

  

Camilla Andersson, projektchef Eskilstuna Kommunfastigheter AB:Alt-textCamilla Andersson

Hur coachar du medarbetarna att prestera?

Jag säkerställer att de har förstått uppdraget och vad vi ska uppnå, vilka mål företaget har och vilka förväntningar jag som chef har på dem. Jag tar mig tid för medarbetarna om det uppstår frågor kring våra mål och har kontinuerliga träffar med dem och ser till att vi håller rätt kurs.

Ditt bästa ledarskapstips?

Att vara lyhörd. Om medarbetarna kan jobba självständigt och ha rätt förutsättningar underlättar det även jobbet som ledare för gruppen. Teamkänsla i gruppen är jätteviktigt. Kan vi jobba tillsammans och nyttja varandras styrkor blir vi ännu bättre.

Ur motiveringen:

"Camilla sätter sina medarbetare i fokus, hon är en chef som gör att man mer än gärna vill komma till jobbet. Hon är lyhörd och hjälpsam. En chef som är ärlig, rak och pålitlig. Hon låter oss medarbetare testa nya vägar och våga misslyckas. Hon stöttar och lyfter oss."

 

Slavka Spasojevic, enhetschef Kvinnokliniken, Region Östergötland:Alt-textSlavka Spasojevic

Vilken är din starkaste drivkraft i jobbet som chef?

Att skapa en trygg och bra miljö för mina medarbetare. Jag gillar ”frihet under ansvar” och har stor tillit till mina medarbetare. För mig är det viktigt att alla trivs på sitt jobb och det försöker jag vara tydlig med.

Ditt bästa ledarskapstips?

Lyssna till varje individ – vi har olika behov beroende på var i livet vi är. Var en rättvis chef.

Ur motiveringen:

"Slavka ser till individen och är mån om att alla ska må bra. Hon har gett otroliga möjligheter till vidareutveckling. Hon är vår största förkämpe när det gäller att se till att vårdadministrationen är involverad i utvecklingsarbeten och att vi inte glöms."

Då avslöjas vinnaren

Vinnaren av Årets Chef i fokus 2023 avslöjas här på webben under tidig sommar.

Juryn består av Lotta Ekstedt, chefredaktör Chefen i fokus, Said Niklund, kommundirektör i Trollhättans stad tillika premiärvinnare av priset, Elisabeth Helgé, LSS-chef i Hedemora kommun tillika fjolårets vinnare samt Simon Elvnäs, doktorand vid KTH som forskat om bland annat chefers beteende.