• Jonas Karlsson.

Ledarskap

Jag har kompetensen – varför ta in extern part?

20 februari 2023

"Jag är chef för en grupp med fältassistenter. De vill nu ha grupphandledning med en extern handledare. Jag är tveksam då jag själv har lång erfarenhet av att jobba ute på fältet. Jag har alltså den kompetens som behövs för att handleda. Kan det finnas andra poänger med att ta in någon externt?" undrar en läsare. Visions ledarskapsstrateg svarar.

Svar från Jonas Karlsson, strateg chefs- och ledarskapsfrågor, Vision

Visst kan du, om du har tillräckligt med tid, handleda dina medarbetare själv. Ofta tänker vi att den verksamhetsnära chefen har just den guidande rollen i förhållande till sina medarbetare. Och har du kompetensen kan det fungera riktigt bra. I människonära yrken är emellertid extern professionell handledning vanligt förekommande. Anledningarna kan vara flera.

Många chefer upplever inte att de kan vara så närvarande tillsammans med medarbetarna att de hinner handleda. En extern handledare kan då bli ett sätt att säkerställa så att medarbetarna får det handledningsstöd de behöver.

Har arbetsgruppen behov av metodutveckling så kan det också vara skäl till använda en extern handledare. Även om du har erfarenhet operativt så är det inte säkert att du hinner följa framgångsrika metoder utvecklade i omvärlden.

En extern handledare kan då ha ett utvecklingsuppdrag mer i fokus. En tredje vanligt förekommande anledning är någon form av processhandledning där medarbetarna själva ska bli mer trygga i sitt arbete tillsammans.

Handledningen kan i sitt utförande se ut på många olika sätt. Kollegial handledning är ett intressant koncept. Helsingborgs stad har exempelvis en modell där kolleger kan reflektera tillsammans, men också då med stöd av professionell handledare.

Om ni ska använda er av en extern handledare är det viktigt att du tillsammans med medarbetarna först pratar igenom vilka behov som finns i arbetsgruppen och vad ni ska prioritera med er handledning. När ni väl startar tror jag att du kommer upptäcka att du blir avlastad i ditt chefsuppdrag och ditt arbete underlättas.

Avslutningsvis vill jag understryka att en handledare utifrån kommer att påverka hur arbetet utförs. Det är liksom syftet. Därför är det viktigt att handledarens idéer om uppdraget och värdegrunden med mera stämmer överens med din verksamhets. Missa inte att undersöka det!

Chef Direkt ger svar på just dina frågor om anställnings­villkor, lön, arbets­miljö, rättigheter och fackliga medlemsförmåner. Kontaktuppgifter hittar du här.

Läs mer: Fler frågor och svar om ledarskap hittar du här