Politiker, öka tilliten till cheferna!

18 februari 2022

Chefen i Fokus granskning av detaljstyrande politiker visar på en allt vanligare situation som vi behöver prata mer om. För om politiker inte har tillit till att chefer och deras medarbetare arbetar utifrån intentionen i politiskt fattade beslut, ja då riskerar vi att få problem.

Framförallt kan det leda till sämre beslut om chefer och deras medarbetares expertkunskaper inte kommer till användning fullt ut. Men vi riskerar också att skapa tystnadskulturer med alltmer uppgivna chefer som överväger att lämna sina uppdrag. Det har arbetsgivare i kommuner och regioner inte råd med.

Läs mer: Allt vanligare att politiker detaljstyr

Visions chefsmedlemmar i välfärden leder arbetet med att stödja och ta fram förslag till ansvariga politiker, förslag som ska hanteras i demokratisk ordning. De olika rollerna är beroende av varandra och det är svårt att formulera en exakt tydlig gräns mellan det politiska ansvaret och chefernas ansvar. I gränslandet finns en gråzon som behöver definieras genom tillit, respekt och dialog.

Visions förtroendevalda och personliga ombudsmän för chefer lyfter kontinuerligt frågan om tillitsbaserad styrning i dialogen med våra arbetsgivare. Det är också en fråga vi driver genom opinionsbildning.
Konkret handlar det om att arbetsgivare behöver värna om spelregler och relationer, till exempel i form av en strategi som lägger grunden för ett tillitsfullt och effektivt samarbete mellan förtroendevalda och tjänstepersoner. Ett särskilt ansvar för denna fråga ligger hos den högsta politiska ledningen.

Samtidigt finns det en grundregel att hålla sig till i demokratiskt styrda organisationer. Nämligen: när politiker fokuserar på vad som ska göras och låter proffsen vara proffs och fokusera på hur det ska göras – då använder vi kompetensen bäst.