Utveckling

6 steg: Bli en konstruktiv ledare

18 februari 2022

Utveckla dig som chef och bli en hejare på konstruktivt ledarskap. Maria Fors Brandebo, docent i psykologi på Försvarshögskolan, tipsar.

 1. Alt-textMaria Fors Brandebo.Rätt förutsättningar
  Var tydlig med att ett gott ledarskap inte kan uppnås om du inte får den tid och de förutsättningar som behövs.
 2. Avsätt tid för kommunikation
  Bra kommunikation är en förutsättning för att medarbetarnas förväntningar och upplevelser ska matcha.
 3. Värna tilliten
  Finns tillit tolkar vi situationer mer positivt, vi kommer hela tiden att bekräfta tilliten. Misstro å andra sidan, väcks lättare och sitter hårdare.
 4. Fundera över feedback
  Ber jag som chef om feedback? Vad gör jag med feedbacken jag får? Ta för vana att ha en kontinuerlig dialog om medarbetarnas upplevelse.
 5. Fråga
  Det är lätt att vilja förklara och försvara beslut när man som chef känner sig missförstådd, men det är viktigare att medarbetaren känner sig lyssnad på. Ett enkelt ”jag förstod inte att du upplevde det på det viset” kan vara en nyckel till ett bättre samtal.
 6. Ge feedback
  Om du själv upplever en chef som destruktiv, ge feedback med konkreta exempel på en gång. Det blir svårare att agera ju längre tiden går.

Källa: Maria Fors Brandebo, docent i psykologi på Försvarshögskolan

Vill du lära dig mer om destruktivt ledarskap? Läs en artikel här.