Tid att leda krävs för bra distansarbete

15 november 2021

Äntligen öppnar våra arbetsplatser och vi kan återigen mötas på kontoren. Vi är många som har längtat efter att träffas fysiskt och inte bara digitalt. Samtidigt visar flera undersökningar att många vill kombinera arbete på kontor med distansarbete.

Vi ser också att allt fler arbetsgivare ställer sig positiva till fortsatt distansarbete, åtminstone delar av arbetsveckan.

Så vad betyder det för dig som chef?

Under pandemin har många chefer fått ställa om sitt ledarskap från på-platsen-ledarskap till distansledarskap. Även om många medarbetare är nöjda med sin kontakt med chefen på distans så visade bland andra Visions undersökning om distansarbete (2020) att teamkänslan kan bli lidande.

För att utveckla en verksamhet behöver ett plus ett bli mer än två. Det handlar om hur vi arbetar tillsammans och inte bara vad var och en gör. Mycket tyder på att ett framgångsrikt och hållbart ledarskap, oavsett det sker på plats eller på distans, bygger på tillit.

Chefens viktigaste uppgift är att skapa goda förutsättningar för medarbetarna att genomföra det jobb som förväntas. Konkret handlar det om att chef och medarbetare har en löpande dialog om vad som behöver åstadkommas och levereras och om arbetsmiljöns olika aspekter.

Att många arbetsgivare ställer sig positiva till fortsatt distansarbete är klokt. Omställningen i arbetslivet måste fortsätta och distansarbete öppnar upp nya möjligheter för arbetsgivare som vill vara attraktiva.

Konkurrensen om bra medarbetare kräver att större vikt läggs vid resultat och medarbetarnas hälsa i stället för fysisk närvaro på en arbetsplats.

Lägg därtill de stora klimatvinster som minskade arbetsresor för med sig och vi kan konstatera att det är omöjligt att backa tillbaka till före pandemin. Det flexibla arbetslivet är här för att stanna, och det kräver att chefer ges utrymme att leda.